U bent hier: Home / Thierry Baudet en Adolf Hitler

Thierry Baudet en Adolf Hitler

by J.L. de Kreek — last modified 22-04-2019 03:00
Opgeslagen onder:

Iedereen zal het erover eens zijn dat geschiedkundigen de wetenschap beoefenen waarbij zij historische feiten vaststellen. Zoals bijvoorbeeld dat in 1939 de Tweede Wereldoorlog uitbrak. Zoals dit vaker is met feiten komt het voor dat niet iedereen hetzelfde erover denkt. Sommige mensen vinden dat de Tweede Wereldoorlog eigenlijk al is begonnen in 1897. Hoe gek dit ook lijkt. Historici zijn er om feiten in het verleden te duiden. Eerlijk en onafhankelijk. Wie naar de huisarts gaat wil ook niet dat de verkeerde diagnose wordt gesteld. Zo is het ook met geschiedenis.

Thierry Baudet heeft geschiedenis gestudeerd aan de Universiteit van Leiden. Daar zijn meer dwaallichten opgeleid. Thierry Baudet heeft ook rechtsgeleerdheid gestudeerd. Eigenlijk is dit dubbelop. Wie rechtsgeleerdheid studeert wordt rechtsgeleerde. Rechten is het vak wat gaat over de feiten. Het gaat over alles. Ook over wetten en regels. Juristen die het vak serieus nemen kijken onbevooroordeeld naar de feiten. En relateren deze aan de wet. Dat gedoe van onderzoeken, bestuderen en relateren behoort gemiddeld goed te zijn om een student geschiedenis zijn of haar diploma te gunnen. Dit wil zeggen dat er door elke historicus een behoorlijk accuraat werkstuk gemaakt moet kunnen worden met betrekking tot Adolf Hitler.

Dit kan zijn de geschiedenis van de haarlok of snor van de Führer of de geschiedenis van zijn levenswerk. Thierry Baudet is één van de afgestudeerde personen op wie veel mensen vertrouwen als het aankomt op de geschiedenis. Als Thierry Baudet zegt dat het allemaal anders is dan in werkelijkheid is gegaan vinden zijn volgers dit ook want daarvoor heeft Thierry Baudet gestudeerd. Thierry Baudet wil de baas worden van Nederland. In ieder geval wil hij bepalende invloed uitoefenen op het bestuur van het land. Ook lokaal wil Thierry Baudet domineren met zijn partij. Daarom doet hij mee aan de verkiezingen. En heeft hij het over boreaal. 

Nu Thierry Baudet aan het bestuur deelneemt als Kamerlid rijst de vraag waarom hij zich in de Tweede Kamer nog niet hardop heeft afgevraagd of de Hoge Raad geen geschiedenisonderwijs heeft gehad omdat het 10 december 2010 bepaalt dat door politieambtsdragers begane genocide een ambtsmisdrijf zou zijn. Zijn zure geschikt trekkend had Thierry Baudet daarbij kunnen stellen dat misdrijven tegen de menselijkheid en genocide volgens het internationaal gewoonterecht reeds in 1994 misdrijven zijn waarvan daders persoonlijk strafrechtelijk aansprakelijk kunnen worden gesteld. Ook heeft het Hof Amsterdam in de zaak Bouterse/Decembermoorden 20 november 2000, LJN:AA8395 bepaald dat zelfs foltering niet tot de officiële taken van een staatshoofd kan worden gerekend. 

Thierry Baudet is niet zo goed met geschiedenis als hij graag wil doen geloven. Vreemd genoeg blijkt Thierry Baudet nauw betrokken te zijn bij de terroristische beweging die de Nederlandse rechtspraak terrorisme gerelateerd bedreigt en bedriegt om weg te kijken van historische feiten met betrekking tot Adolf Hitler waarover Thierry Baudet kennelijk doelbewust zwijgt. De áller belangrijkste documenten ter wereld die bepalend zijn voor het actueel internationaal terrorisme en die gezien dienen te worden als brondocumenten van de agenda van het internationaal terrorisme staan sinds 1897 gewoon ter beschikking van álle historici en overigens journalisten om daarover eerlijk en onafhankelijk te berichten. Dat dit niet gebeurt blijkt uit de site www.holocaustles.nl.

 Het historische feit blijkt te zijn dat Adolf Hitler de Führer was in dienst van de beweging die door Thierry Baudet en de zijnen onvoorwaardelijk wordt gesteund. Dit is de Beweging van Herzl. Herzl is de oprichter van Vereniging Erez Israël wat sinds 1897 statelijk acterend de Joden aan zich onderwerpt met antisemitisme, Endlösung, Holocaust. En een nutteloze leider waarmee de Zionisten hun Endlsoung van alle kanten konden benaderen. Geert Wilders hoort ook daarbij. En veel prominente Nederlandse journalisten en schrijvers. Deze beweging propageert tegenwoordig Deep Democracy als alternatief voor besluitvorming en geschillenbeslechting. Thierry Baudet is ziende blind en horende doof. Opzettelijk. Thierry Baudet is de elite. Alleen de nieuwe elite slaagt erin als zogenaamde oppositie van de oude garde in korte tijde de politiek in te pakken. Eloquent als Thierry Baudet is draait hij iedereen een loer van de bovenste plank.
><br>Adolf Hitler was een hitman voor de Zionisten. Zoals ook na de oorlog Nazi’s voor de Zionisten werkten. Adolf Hitler is getraind door Zionisten. Adolf Hitler is betaald door Zionisten. Net als de Neonazi's in Oekraïne en elders. De idee voor de Endlösung en de Holocaust is van Zionisten. Al bedacht in 1897. Te Parijs. Deze Zionisten zijn de grote vrienden van Thierry Baudet. Die hij onvoorwaardelijke steun toezegt maling hebbend aan de historische feiten die voor het voortbestaan van de mensheid van eminent belang zijn. Het is relevant voor iedereen om te weten dat het geschiedenisonderwijs met betrekking tot de daders van de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust een opzettelijke leugen is van de terroristische beweging die ook de aanslagen in de VS 11 september 2001 en mogelijk de aanslag op de MH17 heeft bewerkstelligd.

Share |

Permalinks