U bent hier: Home / Thierry Baudet en NCAB ondersteunen NWO

Thierry Baudet en NCAB ondersteunen NWO

by J.L. de Kreek — last modified 24-07-2022 03:00

De Nationaal Coördinator Antisemitismebestrijding (NCAB) beschuldigt politicus Thierry Baudet een oude antisemitische complottheorie te verspreiden, die stelt dat een Joodse elite uit is op werelddominantie. Dit houdt verband met de Russen die een replica van de Toren van Babel zouden hebben verbrand. Daarmee “de heren van de Kabbalah” demonstrerend dat “de Nieuwe Wereldorde is verslagen”, aldus Thierry Baudet. Dat de NCAB en Thierry Baudet juist samenspannen om “de Nieuwe Wereldorde” te bevorderen weten weinig mensen omdat meeste mensen niet bekend zijn met de held van Thierry Baudet. Dit is journalist en jurist Theodor Herzl. De man die te Basel 1897 Nasi van Israël was en zowel door de NCAB als Thierry Baudet wordt herinnerd als de oprichter van de Joodse Staat.

De Joodse Staat zoals iedereen dat kent sinds 1948 is opgericht te Basel 1897 door de held van Thierry Baudet. Deze journalist en jurist is tevens de held van Geert Wilders en die van Nazileider Adolf Eichmann. Misschien is deze persoon ook de held van de NCAB. In ieder geval ondersteunt de NCAB kennelijk willens en wetens de complete realisatie van de ideeën van Theodor Herzl. Zowel de NCAB als politicus en historicus Thierry Baudet zijn ermee bekend dat journalist Theodor Herzl symbiotisch samenwerkend met het wereldhuis van de familie Rothschild de grote initiator is van de Holocaust. Deze feiten blijken objectief uit de digitale exemplaren van authentieke documenten in de archieven der Zionisten die dankzij internet door iedereen gekend en begrepen kunnen worden.

Het antisemitisme van Thierry Baudet blijkt het meest uit de man die hij volgt en waarover hij als historicus bewust nepnieuws en desinformatie verspreidt. Hoe groot is de kans dat politicus en historicus Thierry Baudet niet bekend is met de visie van zijn held en zijn grote bijdrage aan de voorbereidingen op de Holocaust, die sinds 1895 actief worden getroffen door de Zionistische oprichters van vereniging Erez Israël wat sinds 1897 officieel statelijk acterend strijdt met het oorlogsdoel aristocratisch oppermacht te vestigen voor het syndicaat van industriëlen waarvan de familie Rothschild de ongekroonde 'primus inter pares' is?

De hele geopolitiek sinds 1895 draait om het aristocratisch maken van het wereldhuis van de familie Rothschild naar voorbeeld van de Romeinse Keizer met de Europese koninkrijken als vazal staten. Dit wordt 'the Great Reconstruction' of 'the Great Revision' genoemd. De Holocaust en 'the Great Reset' inclusief Corona en de vaccinaties en de oorlog in Oekraïne maken deel uit van de agenda voor oppermacht voor het wereldhuis van de familie Rothschild die is opgesteld door journalist en jurist Theodor Herzl. En mede wordt uitgevoerd door de NCAB en historicus en politicus Thierry Baudet. De NCAB en historicus Thierry Baudet vergeten te vertellen (ondanks dat het niet anders kan dan dat zij bekend zijn met de feiten) dat de Zionisten achter de Holocaust zitten en ‘as we speak’ hun volgende Holocaust voorbereiden die zal plaatsvinden op de Bergen van Israël; om het wereldhuis van de familie Rothschild oppermachtig te maken en als koninklijke familie der Joden de wereld aristocratisch te laten regeren.

Het is voorts niet waarschijnlijk dat de NCAB er niet mee bekend is dat onderdelen van de Staat der Nederlanden waaronder het openbaar ministerie valt terrorisme gerelateerd worden bedreigd en bedrogen om de feiten die blijken uit de archieven der Zionisten niet te objectiveren. De NCAB heeft de wortels in de cultuur der Zionistische bedreigers en bedriegers. De NCAB en historicus Thierry Baudet vertellen niemand dat de Zionisten antisemieten zijn die de Joodse identiteit stelen als middel om de Joden uit te roeien, het Jodendom te vernietigen en Joden een slechte naam te geven. In West Europa ging het na de Franse Revolutie juist goed met de Joden dankzij de invoering van klinische mensenrechten en democratie. Het  antisemitisme in West Europa was vrijwel verdwenen. Verdampt. Afwezigheid van antisemitisme betekent existentiële stress voor de Zionisten omdat zij zonder antisemitisme de ideeën van hun ‘founding father’ en journalist en jurist Theodor Herzl niet compleet kunnen realiseren. Antisemitisme is sinds de Verlichting, Zionistisch geïnspireerd. “De Nieuwe Wereldorde” is niet verslagen omdat de held van Thierry Baudet, Geert Wilders, Adolf Eichmann en de NCAB daarvan de grondlegger is; en iedereen daarover antisemitische leugens van Zionisten krijgt onderwezen.

Share |
gearchiveerd onder: Politiek, Journalistiek, antisemitisme