U bent hier: Home / Thierry Baudet is collaborateur

Thierry Baudet is collaborateur

by J.L. de Kreek — last modified 03-03-2022 03:00
Opgeslagen onder:

Politicus Thierry Baudet is pas een landverrader. Thierry Baudet bewondert de man als held die de beweging heeft opgericht die samenwerkt met de neo-nazi’s in Oekraïne om dat land naar de afgrond te helpen en een nieuwe totale oorlog in Europa te ontketenen. Thierry Baudet verraadt zichzelf door zijn held. De journalist Theodor Herzl. Omdat de geschiedschrijving over WOII en de Holocaust is geschreven door journalisten die deelnemen aan de beweging die erachter zit weten meeste mensen niet dat de held van Thierry Baudet de grote initiator is van de Holocaust. En dat de organisatie van deze held het bombardement op Rotterdam heeft gesponsord.

De beweging van de held van Thierry Baudet bedreigt onderdelen van de Staat der Nederlanden om de feiten zoals die tot op heden zijn uiteengezet op de website hét Goede Nieuws™ goedenieuws.nl niet te objectiveren. Thierry Baudet is niet alleen een afgestudeerde geschiedkundige, hij is ook een hooggeleerd jurist. Dus Thierry Baudet weet wat “objectiveren” betekent. Dit houdt in dat juistheid wordt bevestigd door autoriteiten. De beweging van de held van Thierry Baudet wil dit niet en dreigt daarom met excessief op mensen gericht geweld om te bewerkstelligen dat dit niet gebeurt. Met alle gevolgen van dien. Daardoor zijn bijvoorbeeld misdrijven tegen de veiligheid van de staat en bondgenoten en voorbereidingen op internationale misdrijven zoals de coronacrisis en misdrijven tegen het gehele Joodse volk nog niet strafrechtelijk vervolgd.

Thierry Baudet speelt een toneelstukje. Zijn held was een begenadigd schrijver van toneelstukken. Journalist Theodor Herzl domineerde in zijn tijd de internationale media en was iemand voor wie deuren open gingen die voor anderen gesloten bleven. Zo kwam hij over de vloer bij de Paus, baron von Hirsch en het wereldhuis van de familie Rothschild. Zijn contacten en de gevoerde gesprekken en zijn wandelgangen en diepste antisemitische overtuigingen heeft hij voor het nageslacht bewaard in zijn dagboeken die al in 1922 in bezit waren van de Telegraaf. Tegenwoordig kan iedereen deze dagboeken lezen in het Duits en in het Engels want ze zijn gedigitaliseerd te vinden op de website www.holocaustles.nl. De website met de feiten over de held van Thierry Baudet die deze historicus aan het publiek vergeet mee te delen.

Share |

Permalinks