U bent hier: Home / Topics / Auschwitz

Auschwitz

01-07-2019

De trein naar Auschwitz

by J.L. de Kreek — last modified 01-07-2019 03:00
Opgeslagen onder:

Het imponeert te minst genomen onredelijk dat de Nederlandse Spoorwegen compensatie betalen voor de Holocaustslachtoffers die in de Tweede Wereldoorlog met Nederlandse treinen zijn vervoerd. De treinkaartjes voor die slachtoffers zijn reeds in 1896 besteld door de grote journalist en Zionistisch leider Theodor Herzl met zijn epistel der Judenstaat. Het is niet ondenkbaar dat journalist Salo Muller (83), wiens Joodse ouders door de NS in Nederland werden getransporteerd en uiteindelijk door de nazi's werden vermoord in Auschwitz, bekend is met het feit dat zijn historische collega en Zionistisch leider Theodor Herzl het creatieve brein is van de Holocaust.

Het concentratiekamp Auschwitz is gebouwd op particulier initiatief van de organisatie der Zionisten. Het Nederlandse kamp Westerbork is betaald door de organisatie der Zionisten. De Zionisten strijden al sinds 1895 actief, statelijk en militair tegen assimilatie van Joden. De Zionisten willen af van de Joden omdat Joden van mening zijn dat Zionisten niks hebben te zoeken in het Beloofde Land. Bovendien hebben de Zionisten de Joodse identiteit gestolen om de Joden uit hun synagoges te kunnen zetten en zelfs uit te sluiten van een graf op Joodse begraafplaatsen. Joden worden al meer dan 121 jaar op weerzinwekkende wijze geterroriseerd en gemarginaliseerd door de Zionisten en hun partners in de journalistiek en media.

Adolf Hitler werkte één op één samen met Zionisten. Adolf Eichmann was Zionist. Goebbels was Zionist. Feder was Zionist. De Zionisten vochten aan de zijde van Mussolini. De Zionisten hadden al in 1933 het kamp opgeslagen te Auschwitz. De Zionisten zijn gefuseerd met de Nationaal Socialisten tot wat men is gaan kennen als de Nazi’s. De bijdrage van de Zionisten aan de Holocaust bestaat uit het leveren van ideeën, geld, management, personeel, goederen, bouwwerken en meer. Ook de plannen om de Joden per veewagons te deporteren en dat de veelal arme Joden het transport zelf moesten betalen, komen van de Zionisten. De Nederlandse Spoorwegen zijn gedwongen door de Zionisten zoals de Zionisten ook de rechtspraak terroristisch bedreigen en bedriegen om de Zionistische grondslag van de Holocaust te ontkennen.

04-02-2019

Auschwitz is jodenmop

by J.L. de Kreek — last modified 04-02-2019 06:00
Opgeslagen onder:

De plaats waar het concentratiekamp Auschwitz is opgetrokken draagt de naam Oswiecim. Auschwitz is de naam die de stichters van het kamp daaraan hebben gegeven. Dit waren Zionisten werkend aan de uitvoering van de großer Vershonungsausklang die hun grote Zionistische leider Theodor Herzl in zijn dagboeken in 1895 en correspondentie aan het wereldhuis van de familie Rothschild voorzien had als passend sluitstuk van de Endlösung die ook uit zijn brein is ontsproten.

De naam is een misselijke grap van de Zionistische initiators van de Holocaust. Witz betekent grap. Auschwitz is humor uit Zwitserland waar de Zionistisch organisatie is geworteld. Een sluitgrapje uit Basel ter ere van de Oosterijlkse journalist Theodor Herzl.

Auschwitz betekent: grap van Zwitserland. Aus-ch-witz. Van-Zwitserland-grap. De naam verwijst ook naar het gebied onder Oosterijkse heerschappij. Auschwitz is de slotgrap als sluitstuk van de Endlosung die de Oostenrijkse journalist Theodor Herzl en zijn patroon bij de familie Rothschild reeds in 1895 ambieerde.

Nu is de grap van de witz dat de grote leider Theodor Herzl van de Zionistische moppentappers allemaal gedachten en gevoelens bezat die zondig zijn in het Jodendom. Herzl wilde gezien worden als de grondlegger van het Joods wereldgetto te Palestina.

In de tijd van Herzl, eind 19e eeuw, was slavernij net afgeschaft en waren democratie en mensenrechten net nieuw. Door al die vrijheden voor mensen werden Joodse getto’s moeilijk te managen voor de partners van Theodor Herzl. Meeste mensen wisten toen niks van hun rechten. Vrouwenstemrecht kwam pas later. Bovendien was er niet zoveel media als vandaag. In zijn tijd bepaalde Herzl nagenoeg persoonlijk de inhoud van de media. Dit is amper overdreven. Wie de media uit die tijd erbij pakt en uitzoekt wat er allemaal staat geschreven over Theodor Herzl ziet dat hij als een god werd gezien die de Joden verloste van een probleem. Probleem alleen is dat de Joden geen probleem hadden.

Na de Franse Revolutie, dus in de tijd van Theodor Herzl, ging het uitzonderlijk goed met de Joden in West Europa. Dankzij democratie en mensenrechten. Theodor Herzl schrijft ook dat hij tegen democratie is. En voor slavernij. Theodor Herzl en ook Ze’ev Jabotinsky beklagen zich welhaast woordelijk over de afwezigheid van antisemitisme in Europa. Het is allemaal na te lezen in de brondocumenten van de agenda het internationaal terrorisme die de Zionisten alleen onder elkaar delen. De Telegraaf blijkt al in 1922 in bezit te zijn van de opschrift gestelde ideeën voor de uitroeiing van de Joden en het onderwerpen van het wereldbestuur aan het Koninklijk gezag van de het wereldhuis van de familie Rothschild

28-01-2019

Auschwitz was kibbutz

by J.L. de Kreek — last modified 28-01-2019 06:00
Opgeslagen onder:

Daar staat ze dan. Hanna Luden. Directeur van het Centrum Informatie Documentatie Israël. Ze herdenkt Auschwitz. Op 27 januari 1945 bevrijd door het Russische Rode Leger. In het grote archief van het CIDI bewaart Hanna Luden zorgvuldig de brondocumenten die bewijzen dat de Zionisten de grote initiators zijn van Hitler en de gaskamers. De Zionisten kampeerde al in 1933 op de locatie waar later Auschwitz verrees. De grote Nazileider Feder die een relevante rol heeft gespeeld bij de bouw van Auschwitz was Zionist. Net als mister Holocaust Adolf Eichmann himself.

Auschwitz is op particulier initiatief gebouwd als agrarisch modelkamp. Het bedrijf wat hiervoor verantwoordelijk was is IG Farben. De werknemers van dit bedrijf blijken de bruutste kampbeulen te zijn geweest. Geluk bij een ongeluk blijken er geen vier miljoen Joden te zijn vergast in Auschwitz zoals altijd beweerd. In Auschwitz zijn ongeveer een miljoen Joden vermoord. Dat is al ergens jaren negentig van vorige eeuw officieel vastgesteld. Daarom kan het aantal vermoorde Joden in de Tweede Wereldoorlog geen zes miljoen zijn. Van antisemiet Hanna Luden mag dit niet worden gepubliceerd want dat vindt zij Holocaustontkenning en beledigend voor Joden. 

Hanna Luden vertelt niemand dat uit haar archieven blijkt dat de Holocaust het idee is van de Oostenrijkse journalist en Zionistisch leider Theodor Herzl die tevens de held is van Geert Wilders. En dat de Zionisten al in 1900 wisten dat zij zes miljoen Joden om zeep zouden laten helpen door hun antisemitische vrienden en bondgenoten. Te Parijs 8 juni 1895 gebruikt Herzl de krachtige synoniem großer Vershonungsausklang om de Holocaust voor aan te kondigen in zijn instructies voor Endlösung en oppermacht die nauwgezet worden gevolgd door Hanna Luden en het CIDI. Hanna Luden en het CIDI jagen op Joden die de mening van Hanna Luden en het CIDI niet delen over het Zionisme en de zogenaamd Joodse Natiestaat. Hanna Luden heeft een Jodenprobleem.