U bent hier: Home / Topics / Cultuur

Cultuur

12-11-2019

Don’t trust Deep Democracy

by J.L. de Kreek — last modified 12-11-2019 03:00
Opgeslagen onder:

Nederland, de wereld en Europa worden overvallen door een terroristische organisatie. Deze terroristische organisatie is verantwoordelijk voor de aanslagen in de VS 9/11. En heeft Deep Democracy ontwikkeld. Deep Democracy wordt in Nederland onderwezen door corporate antropologen aan bestuurders en boardrooms. Rood gestifte, hoog gehakte en rondborstige dames doceren in deze mannenwereld dat Deep Democracy een manier is om gedragen besluiten te nemen en moedige dialogen te voeren. “Liefdevol, maar niet soft.” Aldus de reclame voor Deep Democracy. Deep Democracy is een majestueuze mind fuck.

Deep Democracy veronderstelt dat middels democratie geen gedragen besluiten worden genomen en geen moedige dialogen worden gevoerd. Deep Democracy introduceert de onderdrukker bij de besluitvorming omdat Deep Democracy vindt dat alle stemmen dienen te worden gehoord. Deep Democracy is een vorm van proces georiënteerde psychologie wat onderdeel uitmaakt van het wereldwerk van de ontwikkelaars. Deze personen blijken volgens hun publicaties te dromen van vorsten waaraan zij dienstbaar zijn. Proces georiënteerde psychologie wordt ook geassocieerd met mind control. Het modelleert de wereld naar persoonlijke wensen.

De ontwikkelaars van Deep Democracy zijn natuurkundigen en psychoanalytici. Zij houden zich bezig met “the spontaneous group process that took place on 9-11-01 about 9/11”. Bovendien hebben zij in the aftermath of the terrorist attacks on the US in 9/11, een proces beschreven for working with the roles of terrorist and victim on inner and outer levels. Wat deze personen niet doen terwijl dit gezien hun deskundigheid en ambities voor de hand ligt is openbaren dat de torens van de Twin Towers met geen mogelijkheid door de vliegtuigen kunnen zijn ingestort. Trainers van Deep Democracy beweren dat zij zeggen wat gezegd moet worden. Hun klanten zijn de georganiseerde misdaad in de Jeugdhulp.

Wat de ontwikkelaars van Deep Democracy met kennis van de feiten ook niet vertellen is dat zij zijn getraind in het instituut van psychoanalyticus Carl Jung die samenwerkte en persoonlijke relaties onderhield met leidende personen van de terroristische organisatie die verantwoordelijk is voor de Tweede Wereldoorlog en de Jodenvervolging van 1940-1945. Deze terroristische organisatie is nog altijd hyper actief. En verantwoordelijk voor de aanslagen op de Verenigde Staten van Amerika 11 september 2001. Deze terroristische organisatie of terreurbeweging is mogelijk ook verantwoordelijk voor de aanslag op de MH17. Het bedreigt en bedriegt onderdelen van de Staat der Nederlanden terrorisme gerelateerd om niet te worden ontmaskerd.

Deep Democracy vergeet dat democratie de manier is waarop mensen samenwerken om van de wereld een betere plaats te maken. Deep Democracy stelt democratische besluitvorming ter discussie. Deep Democracy stelt vragen als ‘hoe omgaan met personen waarmee je het niet eens bent?’. Deep Democracy gaat eraan voorbij dat democratie de manier is waarop het moderne westen vorm krijgt. Democratie is geworteld in de Grondwet. Democratie is een ieders verantwoordelijkheid. Vanzelfsprekend zijn er bestuurders en CEO’s die gewoon willen dat hun besluiten worden uitgevoerd door gewillig dienaren van de Corporate Tribe en niet zitten te wachten op een democratisch proces wat de besluitvorming kan beïnvloeden. Die hebben belang bij Deep Democracy. Deep Democracy suggereert verdieping van democratie terwijl het de manier is voor de top van de apenrots om positie te behouden.

Deep Democracy is in zijn wezen racistisch en antisemitisch. Deep Democracy is vrijwel direct geïntroduceerd in Zuid Afrika na de apartheid als alternatief voor democratie. Door blanken. Na afschaffing van de apartheid veranderde machtsstructuren en hadden de blanken onderdrukkers minder te zeggen. In de democratie beslist immers de meerderheid. In Zuid Afrika is dat de zwarte meerderheid. Met Deep Democracy handhaaft de blanke onderdrukker zijn stem in de overwegend zware samenleving in Zuid Afrika. Trainers in Nederland die Deep Democracy onderwijzen zijn compleet onverschillig wat betreft bijvoorbeeld onderzoek naar het racisme van Zwarte Piet. 'Er komt uit dat sommige mensen dat heel erg wel vinden en andere mensen heel erg niet. En dan?' Deze personen beroepen zich in het openbaar ook op hun zogenaamd Joodse achtergrond. En dat de familie zo erg heeft geleden in de oorlog. Ben Ali Libi de goochelaar is een gedicht over schreeuwers met een alternatief voor de democratie.

03-06-2019

Deken van censuur verstikt waarheid

by J.L. de Kreek — last modified 03-06-2019 03:00
Opgeslagen onder:

Een verstikkende deken van censuur bedreigt de toekomst van best wel veel mensen op aarde. De waarheid wordt weg gecensureerd waardoor meeste mensen denken dat AIDS door Hiv wordt veroorzaakt en dat CO2 schadelijk is en dat de Jeugdzorg is te vertrouwen en dat de torens van de Twin Towers door vliegtuigen zijn ingestort en dat de Tweede Wereldoorlog en de Jodenvervolging van 1940-1945 door de Duitsers zijn bewerkstelligd. Dit alles is niet waar. AIDS wordt niet door Hiv veroorzaakt. CO2 is goed voor het milieu. Daarvan groeit alles en kunnen mensen zuurstof in en uit ademen.

De torens van de Twin Towers zijn ingestort door controlled demolition. Mogelijk middels ondergrondse kernexplosies. Een in het algemeen gebruikte techniek bij en tijdens de sloop van grote bouwwerken. De oorlog en Holocaust zijn het werk van de Zionisten en hun media. De leugens over Hiv als oorzaak van AIDS heeft sinds de jaren 80 van vorige eeuw meer dan 30.000.000 miljoen mensen het leven gekost. In landen met honger en nood in Afrika worden ten kosten van geld medicijnen verstrekt om Hiv te bestrijden terwijl Hiv daar met schoon water en gezond eten voldoende bestreden wordt. De AIDS epidemie in de jaren tachtig van vorige eeuw is niet veroorzaakt door Hiv.

De AIDS epidemie in de jaren tachtig van vorige eeuw is veroorzaakt door sex drug en Rock'-n-roll en onvoldoende zorg voor de eigen gezondheid. En bestrijding van seksueel overdraagbare aandoening met antibiotica. En toch onveilig door feesten en snuiven en poppers gebruiken was de oorzaak van de AIDS epidemie. De beroemde Robbert Gallo die in Science mei 1984 schrijft dat Hiv de oorzaak is van AIDS bewijst met zijn meetgegevens het tegenovergestelde, namelijk dat Hiv niet de (waarschijnlijke) oorzaak is van AIDS. Tegenwoordig gaan mannen en vrouwen voorzien van het beeldmerk van het Aids-fonds langs de deur om geld op te halen voor de financiering van deze massamoord middels zorgfraude.

Het bijzondere aan AIDS is dat het verband houdt met de aanslag op de MH17. De beroemde aidswetenschapper Joep Lange zat in dit vliegtuig. Hij werkte samen met de Clinton Foundation en was op weg naar een groot congres over Hiv en AIDS. De samenhang wordt pregnanter als daarbij het feit wordt betrokken dat het pseudoniem van de grote man achter Bellingcat die zogenaamd zoveel over de aanslag op de MH17 heeft onthult, een figuur is in een rock opera van Frank Zappa wat gaat over complotten zoals het grootschalige Aids-bedrog in de zorg wat ongelofelijk veel geld en dertig miljoen mensen het leven heeft gekost. Meer bijzonder is dat vooral journalisten en hun media hofleveranciers zijn van de deken van censuur die de waarheid verstikt.