U bent hier: Home / Topics / Jeugdhulp

Jeugdhulp

26-11-2019

Pedofilie, vermoederen en kinderrechten

by J.L. de Kreek — last modified 26-11-2019 03:00
Opgeslagen onder:

In Nederland is een relatief grote groep pedofielen actief die zich schuldig maakt aan georganiseerde misdaad, mensenhandel en gedwongen verdwijning van minderjarigen. Best veel vrouwen nemen hieraan deel. Zij vermoederen de kindermishandeling en het kindermisbruik van de Jeugdhulp. Pedofilie onder vrouwen is een taboe onderwerp. Het kwam aan de orde in verband met het onderzoek van de Commissie Samson naar het kindermisbruik in de Jeugdhulp. Het misbruiken van kinderen door de Jeugdhulp is een slepende kwestie.

De Jeugdhulp wordt omgeven door een grote groep professionals die geld verdient aan de Jeugdhulp met de levering van bijvoorbeeld trainingen. Of propaganda. Of rechtsbijstand. Of gewoon advies. Objectieve bronnen staan online waaruit blijk dat de Jeugdhulp beslissingen van rechters ten uitvoer legt zonder dat enig stuk is betekend aan de partij die is veroordeeld. Deze beslissingen bemachtigt de Jeugdhulp middels valse zorgmeldingen en spoedaanvragen bij rechters die zelf werkzaam zijn in de jeugdhulp. Ouders worden daarbij niet gehoord. Bij de hulpvaardige Politie wordt niet gevraagd naar een betekend exploit terwijl dat wettelijk is verplicht. Kinderrechters vertrouwen blind op de Jeugdhulp. De grossen van in Nederland gewezen vonnissen, van beschikkingen van de Nederlandse rechter kunnen niet worden ten uitvoer gelegd dan na betekening aan de partij tegen wie de executie zich zal richten. Dat staat in artikel 430 lid vier Wetboek van Rechtsvordering. Ook is er geen equality of arms want Jeugdhulp bezit strafrechtelijke middelen in het civiele kader waartegen ouders en kind niet zijn beschermd.

De Nederlandse kinderbescherming maakt zich doelbewust schuldig aan gedwongen verdwijning van minderjarigen en mensenhandel. De kinderen die verdwijnen worden misbruikt. Ook seksueel. Het grootste risico op misbruik en mishandeling lopen kinderen in de Jeugdhulp. De statistieken bewijzen dat de zorgverleners in de Jeugdhulp zich bij herhaling schuldig maken aan ernstig kindermisbruik. Vrouwen die pedofielen zijn werken het liefst voor de kinderbescherming. Bij de vrouwelijke pedofielen in de kinderbescherming staat het individuele seksueel misbruik minder op de voorgrond dan bij hun mannelijke soortgenoten. Die de meisjes gewoon verkrachten voor het oog van bewakingscamera's en niemand doet wat. De vrouwen drukken de kinderen aan de borst. En trekken zich niks aan van de schendingen door de Jeugdhulp van de kinderrechten. Ze zorgen graag voor kinderen, die vrouwen. Dat is een ziekte onder vrouwen waardoor ze de verhoudingen uit het oog verliezen en zeer ernstige misdrijven in de Jeugdhulp begaan.

Het is makkelijk te zien en begrijpen dat de kinderbescherming chronisch kinderen gedwongen laat verdwijnen voor geld. Internationaal is Nederland toonaangevend. Een van de personen die verantwoordelijk is voor deze vorm van georganiseerde misdaad is Joris D. Bovendien is Joris D. mede verantwoordelijk voor oorlogsmisdaden, terrorisme en genocide in Moslimlanden. Bovendien zijn er bronnen die doen vermoeden dat Joris D. iets te maken heeft met de moord op Marianne Vaatstra. Of althans met het verdoezelen van de waarheid in verband daarmee. Er is een wet tegen het gedwongen laten verdwijnen van minderjarigen. Dit is de Wet Internationale Misdrijven. Kortaf: WIM. Het misdrijf is strafbaar gesteld met levenslang. Dit betekent dat de Jeugdhulp kinderen beschermt door misdrijven te plegen die dienen te worden veroordeeld met levenslange hechtenis.

13-06-2019

Kindermishandeling in de Jeugdzorg

by J.L. de Kreek — last modified 13-06-2019 03:00
Opgeslagen onder:

De chronische kindermishandeling en kindermisbruik in de Jeugdzorg is reeds jaren onderwerp van debat in de sociale media. Woensdag 12 juni 2019 verscheen het eindrapport van de onderzoekscommissie De Winter. Volgens de commissie beschouwen veel ex-pupillen, die vanaf 1945 tot nu in de interne jeugdzorg hebben gezeten, hun bejegening als ‘liefdeloos en zeer hard’. Toezichthoudende instanties hebben bij geweld onvoldoende ingegrepen. Onmiddellijk komen herinneringen boven aan de zaak rond het meisje A. Meisje A. is geboren bij ouders die niks anders willen dan het beste voor hun kind. Het kind was bewust verwekt.

Enig moment kort voor de bevalling verhuisde het gezin naar de grote stad. Tijdelijk woonde ze bij iemand in en in de stad was een mooie etage voor hen vrij. Een leuke stad in een leuke buurt bovendien. Iedereen blij. Tot de bevalling in het ziekenhuis een feit was. Onvrede van ouders over de behandeling door het ziekenhuispersoneel leidde tot een zorgmelding bij de plaatselijke Bureau Jeugdzorg. De crisismanager van Bureau Jeugdzorg was meteen ter plaatsen. De vader moest van deze crisismanager erkennen dat de zorg in het ziekenhuis goed was. De melding werd meteen zonder nader onderzoek naar de feiten en omstandigheden voor waarheid aangenomen door de crisismanager. Thuisgekomen wonnen ouders juridisch advies in. Ze kregen snel goede hulp.

De raadsman die hen bijstond sprak met de crisismanager. Iedereen was het er over eens dat er sprake was van een misverstand. Met het kind was alles goed. De raadsman van ouders sprak met de crisismanager van BJZ af dat Jeugdzorg zich niet met ouders en kind zou bemoeien als ouders de gezondheid van hun kind regelmatig lieten monitoren door hun huisarts en de huisarts gedurende een bepaalde periode geen klachten zou hebben. De crisismanager van BJZ liet weten dat als twee derde van die periode voorbij was en alles goed was met het kind, hij het ook goed vond. De vader en de crisismanager bevestigde de afspraken jegens elkaar. Ouders kwamen prompt de gemaakte afspraken stipt na en de huisarts had geen enkele klacht over ouders en/of kind. Niks waarover hij zich zorgen maakte. Meisje A. was geboren in een kindrijke omgeving met allemaal liefhebbende ouders.

Enige dagen nadat de afspraken met de Jeugdzorg waren bezegeld en de rust wedergekeerde in het huis van het pasgeboren kind, en iedereen gelukzalig en blij was, werd de raadsman van ouders 's avonds laat uit zijn bed gebeld door de vader van meisje A. want de politie had haar laat in de avond meegenomen. Zonder enige last te betekenen. Bleek dat BJZ achter ieders rug om een spoed UHP had aangevraagd waarvan tot op heden niemand weet wat daarvan de grond is. De spoed UHP werd zonder ouders te horen en zonder onderzoek naar de gepercipieerde zorgen afgegeven door een kinderrechter die als beslisser ook werkzaam is bij een bureau jeugdzorg. Na de spoed UHP hadden de ouders het nakijken. De ouders moesten uit elkaar van Jeugdzorg anders zou de moeder haar kind nooit meer zien. Toen ouders uit elkaar waren met ieder een eigen woning was het ook niet goed volgens BJZ. 

Niks helpt. Ouders kunnen pleiten en bewijzen was ze willen. De rechtszaken vinden met gesloten deuren plaats. Niemand behalve ouders en hun raadslieden weten wat zich achter de deuren bij de kinderrechter afspeelt. Equality of arms is op voorhand afwezig want de Jeugdzorg opereert met justitiële middelen in het civielrechtelijke kader. Ouders en kind hebben alleen het civielrechtelijke kader tot de beschikking en geen enkel wapen om zich te weren tegen de strafrechtelijke middelen van de Jeugdzorg. Het meisje A. is gedwongen verdwenen. Niemand weet waar ze is. Ouders hebben geen idee hoe het met hun kind gaat. Al jaren buiten bescherming van de wet geplaatst. Terwijl er niks aan de hand was waarover de crisismanager van BJZ zich zorgen hoefde te maken.

22-03-2019

Journalisten behulpzaam bij kindermisbruik

by J.L. de Kreek — last modified 22-03-2019 03:00
Opgeslagen onder:

In Nederland is een grote groep professionals actief die doelbewust minderjarigen gedwongen laat verdwijnen en/of anderszins misbruikt voor geld. De groep wordt omringd door behulpzame journalisten, antropologen, psychiaters, psychologen, gedragsdeskundigen en ambtenaren bij het ministerie van justitie en veiligheid. Journalist Micha Kat noemt deze bende de Demmink Squads. Leden van deze bende rijden in zware SUV’s. En veroorzaken spanningen bij gezinnen met als doel de kinderen onrechtmatig van ouders te vervreemden. Dit is structureel. Geïnstitutionaliseerd. En vindt plaats door het hele land. Ritueel geofferd voor de omzet van de Corporate Tribe. Deze mensen worden onderwezen in Deep Democracy.

Afgelopen jaren zijn er diverse pogingen gedaan de georganiseerde misdaad en mensenhandel van de Nederlandse Kinderbescherming aan het licht te brengen. Door krachtig optreden van de advocaten van de Raad voor de Kinderbescherming en een Bureau Jeugdzorg zijn slachtoffers in kort geding veroordeeld openbaring van de feiten te staken. De bewijzen van het bestaan van de zogenoemde Demmink Squads liggen op straat. Ze zijn in ieder geval openbaar. Bepaalde journalisten van onder andere het Algemeen Dagblad zijn op de feiten gewezen. Onderbouwd met argumenten. Verwijzend naar de bronnen. Op een manier die deze journalisten net zo klakkeloos kunnen overnemen als de persberichten van de entertainmentgroep van John de Mol. De entertainment groep van John de Mol is eigenaar van het Algemeen Nederlands Persbureau. Dat is het ANP. De bron van zeer veel feitelijke onzin in de media.

Journalisten van onder andere het Algemeen Dagblad hebben besloten de jeugd van Nederland die dagelijks wordt misbruikt en mishandeld door de Demmink Squads te verraden. En de feiten niet serieus te nemen, de boodschapper uitlachend en constant beledigend op internet. Volgens de Mainstream journalisten en hun media is deze persoon “gek” of “gestoord”. Het dossier van meisje A. die is geroofd door Jeugdzorg en direct daarna voor het eerst is misbruikt en mishandeld, is meer dan twee meter dik. Het blijkt zeer moeilijk tot onmogelijk de georganiseerde misdaad in de kinderbescherming te laten vervolgen door de Rechtspraak omdat de Nederlandse onafhankelijke Rechtspraak terrorisme gerelateerd wordt bedreigd en bedrogen om te verzwijgen dat er ernstige inhoudelijke bezwaren kleven aan de publicaties van de journalisten in het algemeen en die van het Algemeen Dagblad in het bijzonder.

Veel gelezen journalisten van alle media beledigen liever goedwillende burgers als klokkenluider Nico van den Ham in plaats dat ze feiten openbaren zoals ze zijn. Nico van den Ham is een goede vent die onder andere de misstanden in de Jeugdhulp genadeloos blootlegt met aangrijpende en diepgaand gesprekken met de  slachtoffers. Werk wat journalisten nalaten te doen. Nico van den Ham heeft in zijn kleine woning een heuse studio gemaakt. Hij is daarmee de concurrent van opportunistische journalisten en hun media die moedwillig grote hoeveelheden relevante informatie onder de pet houden. Welke perskaartjournalist precies zelf fysiek kinderen misbruikt valt niet te zeggen. De groep kindermisbruikers die kan rekenen op de bereidwillige doofpot van journalisten en hun media wordt omgeven door zeer veel welwillende profiteurs die zelf een kind met geen haar hebben gekrengd.

Dat hoeft niet bij pedoseksuelen. Sommige pedoseksuelen genieten voyeuristisch. En zijn voldoende bevredigd in hun perverse prikkels wanneer ze bewust zijn van misbruik door andere pedoseksuelen. De zogenoemde Demmink Squads zijn mogelijk ook betrokken bij de moord op Marianne Vaatstra en/of Nicky Verstappen. De berichtgeving van journalisten en hun media over deze moorden imponeert corrupt. Alsof de Mainstream media een bepaalde uitkomst wensen. En niet bereid zijn te accepteren dat het spoor naar de moordenaars leidt naar anderen dan bijvoorbeeld Jasper S. of Jos B. Nicky Verstappen bijvoorbeeld is dood aangetroffen op een kinderkamp waar regelmatig kinderen blijken te zijn misbruikt. Door de kampleiding. 

De kampleiding van het kamp van Nick Verstappen bestond uit in herhaling vallende kindermisbruikers van de kerk. Kerkgangers in die regio die structureel en welhaast ritueel kinderen ernstig misbruikten zijn door een officier van justitie de hand boven het hoofd gehouden. Deze officier van justitie heeft een reprimande gekregen in verband met zijn ruimhartige sepotbeleid. Daarna heeft deze officier van justitie fluide van rol veranderend als raadsheer van een Gerechtshof besloten dat de ambtelijke ontvoerders van meisje A. niet worden vervolgd voor hun mensenhandel. Dus is er sprake van gedwongen verdwijning. Journalisten en hun media met feiten onderbouwd het verhaal vertellen heeft geen zin. Journalisten en hun media willen dat ál die kinderen worden mishandeld en misbruikt door de Jeugdhulp.

20-11-2018

De gekkies van Stichting Geen Doofpot

by J.L. de Kreek — last modified 20-11-2018 06:00
Opgeslagen onder:

Stichting Geen Doofpot imponeert onbetrouwbaar omdat het psychische aandoeningen en doofpotten aan elkaar relateert. Het hoert zelfs psychiater Bram Bakker in om als centraal middelpunt van de lancering van Stichting Geen Doofpot te zeggen dat bij doofpotten moet worden uitgezocht of betrokken klokkenluider een ‘valide case’ of een psychische aandoening heeft. Kenmerk van doofpotters is dat zij psychische aandoeningen en klokkenluiders of doofpotten aan elkaar verbinden. De zogenaamde gekkies. Alsof de persoon van de klokkenluider of zijn of haar beperking relevant is voor de feiten en omstandigheden in de doofpot.

Naast Bram Bakker zat Catherine Keyl die journalist is en schrijft voor de Telegraaf wat tot de grote doofpotmedia behoort. Stichting Geen Doofpot imponeert als doofpotorganisatie. Het zal klokkenluiders na onderzoek door Bram Bakker gek verklaren. Of na onderzoek door ingehoerde journalisten zelf afdoen als ‘fake news’. Bram Bakker en Catherina Keyl hadden in hun publicitaire loopbaan als professionals allang de deksels kunnen halen van de meest vuige doofpotten. Ze doen het niet. Ook niet nadat ze erop zijn gewezen dat juist zij als prominente vertegenwoordigers van de journalistiek en zorg bijdragen aan internationale misdrijven en massamoord en collectieve mishandeling van de jeugd.

Bij Bram Bakker resoneerde het niet dat wat wordt beweerd over AIDS en HIV niet waar is. Dat zei Bram Bakker afgelopen donderdag tijdens een kort interview voor Radio hét Goede Nieuws™ op goedenieuws.nl. In de tussen tijd hadden Bram Bakker en zijn collega’s van Stichting Geen Doofpot op internet het bewijs kunnen vinden dat de internationale medische wetenschap al sinds 1984 op de hoogte is van het feit dat AIDS niet door HIV wordt veroorzaakt want dit is bewezen door Robert Gallo in Science in 1984. Het was moeilijk desbetreffende publicatie te bemachtigen omdat het achter de betaalmuur van Science staat. Iemand van The Perth Group was zo aardig per e-mail een kopie te sturen. De publicatie maakt onderdeel uit van de vakliteratuur van Bram Bakker. Bram Bakker zwijgt in alle toonaarden.

Dan de jeugdzorg waaraan Bram Bakker bijdraagt met zijn Depressiegala. Ook daarover zijn feiten en omstandigheden bekend uit de vakliteratuur van Bram Bakker. Depressieve jongeren worden dankzij Bram Bakker in handen gegeven van de organisatie waar zij tot 400% meer kans hebben op mishandeling en misbruik dan elders. Het structurele misbruik en de structurele mishandelingen van minderjarigen in de jeugdzorg is allang bewezen met talrijke gezaghebbende rapporten. Niemand doet er iets mee. Men neemt de rapporten in ontvangst. En gaat gewoon verder op de ingeslagen weg hele generaties jeugdigen slopend. De Nederlandse Kinderbescherming sloopt doelbewust hele gezinsopstellingen voor geld.

De jeugdzorg is een geldfabriek voor profiteurs die zo laf als ze zijn hun strafrechtelijke middelen in het civielrechtelijk kader misbruiken om jongeren uit eigen naam uit huis te plaatsen op kosten van de schatkist. En te misbruiken en mishandelen voor geld. Des te meer jongeren de jeugdzorg sloopt des te meer geld er gaat naar de kinderbescherming. Jeugdzorg is jongerensloper. De moorden op jeugdigen die voor de rekening van jeugdzorg zijn komen nooit aan de orde in de Twitter diarree van Bram Bakker. Wel zijn eigen aftreksels over die keer dat Brammetje Bakker zelf het patiëntje was. De reacties van Bram Bakker en Stichting Geen Doofpot op de Holocaust zijn voorts antisemitisch en feitenvrij. Er was geen Holocaust want de Joden hebben het niet gedaan.

16-11-2018

Psychiater Bram Bakker: artsen zijn niks

by J.L. de Kreek — last modified 16-11-2018 06:00
Opgeslagen onder:

In het Haagse Nieuwspoort gisteren 15 november 2018 stond dr. psychiater en publicist Bram Bakker in het centrum van de aandacht bij en tijdens de lancering van Stichting Geen Doofpot. Bram Bakker zat prominent in het midden van de tafel met de initiatiefnemers rechts en journalist Catherine Keyl links van hem. Bram Bakker kreeg zichtbaar jeuk wanneer hijzelf niet aan het woord was.

In een kort interview met Radio hét Goede Nieuws™ laat Bram Bakker zijn ware aard zien. De vraag gaat over AIDS en Hiv en dat Bram Bakker geen stichting nodig heeft om de klokkenluiders daarin bij te staan. Op Twitter een bericht van Bram Bakker dat het inderdaad zo is dat AIDS niet door Hiv wordt veroorzaakt zal een stortvloed aan re-tweets opleveren en interviews met PowNed en Jeroen Pauw waarin Bram Bakker de bewijzen op tafel legt. De protocollen zullen erdoor veranderen. De bewijzen liggen op straat. Bram Bakker hoeft ze alleen aan te wijzen. Daarvoor is hij arts. "Artsen zijn niks" zegt Bram Bakker in het interview met Radio hét Goede Nieuws™ op goedenieuws.nl.

Artsen hebben veel gestudeerd en weten het verschil tussen een virusziekte en een syndroom. Daarom kunnen zij louter op basis van de nomenclatuur in alle redelijkheid vermoeden dat AIDS niet door Hiv kan worden bewerkstelligt want syndromen worden niet door een enkel virus veroorzaakt. Bram Bakker vindt dat artsen niks zijn dus dat daarom Bram Bakker niet van de daken kan of hoeft te schreeuwen dat AIDS helemaal niet door Hiv wordt veroorzaakt en dat de zorg waarbij Bram Bakker betrokken is reeds decennia lang mensen vergiftigt met medicijnen. Freddie Mercury is op die manier vermoord.

Bram Bakker behandelt patiënten die depressief zijn in verband met diagnose Hiv of Aids en Bram Bakker als arts kan zijn psychiatrische patiënt bij wijze van behandeling niet vertellen dat ze niet ziek worden van Hiv en wel van de medicijnen daartegen. Bram Bakker is ook de praatjesmaker in verband met zijn Depressiegala. Denk iemand nog dat Bram Bakker echt depressie behandelt? Vorig jaar had hij secretaris-generaal Erik G. uitgenodigd want depressie onder jeugd moet bespreekbaar worden gemaakt en secretaris-generaal Erik G. weet alles van de jeugd want secretaris-generaal Erik G. was de baas van de Gestapo in Amsterdam. Gestapo wordt tegenwoordig eufemistisch jeugdzorg of kinderbescherming genoemd. Bram Bakker weet dat niet want artsen zijn niks en de journalistiek stop de feiten doelbewust in de doofpot.

De onbekendheid bij Bram Bakker met al die feiten terwijl deze feiten wel algemeen bekend zijn onder de slachtoffers die Bram Bakker niet helpt met zijn achterhaalde informatiepositie, is natuurlijk schandalig. Op grond van basiswetenschap virologie wat elke basisarts krijgt onderwezen in Nederland had Bram Bakker dienen te openbaren dat AIDS niet door Hiv wordt veroorzaakt. Op grond van zijn mensenkennis als psychiater had hij secretaris-generaal Erik G. en de kinderbescherming dienen te ontmaskeren als zuiver onbetrouwbaar. Dat doet Bram Bakker niet want bij Bram Bakker draait het om Bram Bakker en bovendien verdient Bram Bakker gewoon zijn inkomen aan de ‘corporte tribe’ van Erik G. zijn vrienden.

15-11-2018

De doofpotten van Bram Bakker

by J.L. de Kreek — last modified 15-11-2018 06:00
Opgeslagen onder:

Beroepsdoofpotters psychiater Bram Bakker en journalist Catherine Keyl kunnen slecht tegen onrecht en hebben daarom bedacht dat zij deelnemen aan Stichting Geen Doofpot omdat ze van dichtbij hebben gezien in wat voor narigheid klokkenluiders kunnen belanden. Ze raken vaak niet alleen hun huis, baan en geld kwijt, maar krijgen het ook mentaal en fysiek zwaar te verduren. ‘Dat vraagt om actie in plaats van machteloos toekijken’, aldus de initiatiefnemers. Kans is klein dat deze Stichting Geen Doofpot de deksel haalt van de beerput waarop journalist Catherine Keyl en psychiater Bram Bakker zitten.

Psychiater Bram Bakker faciliteert in ieder geval twee omvangrijke doofpotten met zijn werk. Aan de ene kant de medicijnmoorden van de AIDS-lobby en aan de andere kant de gedwongen verdwijning en mensenhandel van de kinderbescherming. Bijvoorbeeld het Depressiegala van Bram Bakker is een toegangspoort voor de jeugdzorghel want vooral gericht op jongeren en met secretaris-generaal Erik G. vooraan op het podium als opperhoofd van de georganiseerde misdaad. Catherine Keyl is journalist. Journalistiek is het beroep van terroristen en doofpotters. Meeste mensen denken dat journalisten de waarheid op tafel leggen. Verkeerd gedacht.

Journalistiek is het beroep van de geestelijk vaders van internationaal terrorisme en internationale misdrijven en het beroep van zij die de ideeen verspreiden onder het mom van vrije meningsuiting en lobbyen voor de uitvoering. Journalisten -zo is de jaren lange ervaring- doen niks anders dan feiten en omstandigheden onder de pet houden die bewijzen dat journalisten de kwartiermakers zijn van de Holocaust en dat de torens van de Twin Towers niet door de vliegtuigen kunnen zijn ingestort. Dat AIDS niet door Hiv kan worden veroorzaakt heeft Bram Bakker al bij en tijden zijn propedeuse geleerd toen hem het verschil tussen virussen en syndromen werd uitgelegd. Ook staat het door Robert Gallo bewezen in Science mei 1984.