U bent hier: Home / Topics / antisemitisme

antisemitisme

21-02-2019

Joodse Natiestaat = world ghetto

by J.L. de Kreek — last modified 21-02-2019 06:00
Opgeslagen onder:

De zogenaamd Joodse Natiestaat is het door antisemieten gestichte world ghetto waar de Joden bij en tijdens de volgende Holocaust allemaal volledig in rook opgaan. Het Zionisme ontneemt Joden het recht zelf te beschikken. Zionisten strijden tegen assimilatie van Joden. In het Jodendom bestaat geen Joodse Natiestaat of world ghetto. In het Jodendom bestaat het Joodse volk wat zich ook onderscheidt met de tekens Israël. En leeft in de Diaspora in Palestina en daarbuiten. Israël is de naam van de Joodse mensen die sinds ongeveer 2000 jaar op gezag van Gd in de Diaspora zijn geplaatst. De Diaspora is het grondrecht der Joden.

Zionisten zijn Diaspora revisionisten. Daarmee zijn het hard core antisemieten. Het hedendaags Zionisme vindt zijn oorsprong in het brein van journalist Theodor Herzl. Het Zionisme is zijn beweging tegen zelfbeschikking van Joden. Het Zionisme is de strijd voor onderwerping van de Joden aan het vorstelijkbestuur van het Wereldhuis van de familie Rothschild. Het Zionisme plaatst de Joden in slavernij. Zionisten doen geloven dat Israël een Joodse Natiestaat is. En dat Joden recht hebben op een eigen staat. Het zelfbeschikkingsrecht der Joden is in handen van Gd. Hij heeft bepaald dat Joden verplicht zijn de Drie Eden te handhaven. Punt.

Laat handhaving van de Drie Eden toevallig net het medicijn zijn tegen antisemitisme. En laat net toevallig Zionisten de grote strijders zijn tegen handhaving van de Drie Eden. De Zionisten zijn de managers van de Jodenvervolging. Altijd geweest. De partners van de familie Rothschild en vrienden. Vroeger in het Heilige Romeinse Rijk werden Joden ook in getto’s gehouden. En geslagen met de zelfbeschikkende knuppels van de gettopolitie. De invloed van de industriëlen in het huis met het rode schild buiten het getto in der tijd strekte zich uit tot zelfbeschikking binnen de muren van het stadsgedeelte waar de Joden door deze kapitalisten werden afgezonderd.

De Joden in Oost Europa kende de vreugde van de verlichting nog niet toen ze opgedreven door Zionistisch geïnspireerde pogroms na de eerste wereldoorlog vol luizen de Duitse grens over staken. Ook toen werden de Joden ontluisd met gas. Door de Duitsers. In Duitsland stookte de Zionisten het vuurtje hoog op. Duitsland een poot uitdraaiend in verband met Versailles.  De Zionisten waren bijvoorbeeld ook de eerste bruinhemden waaraan de latere bruinhemden zich spiegelde. De Zionisten riepen al in 1897 op tot Endlösung, de Joden de elementaire mensenrechten ontzeggend.

Ook waren de Zionisten met Feder de partner van Hitler bij de Bierkellerputsch, en met Goebbels en Der Angriff. Zelfs mister Holocaust Adolf Eichmann was Zionist. Net zo’n fan van journalist Theodor Herzl als Geert Wilders. De Zionisten vochten ook aan de zijde van Mussolini. En in het Britse leger. En waren de strafste beulen in Auschwitz. Sondecommando's genoemd die zich onderscheidde van hun collega's in de veldfunctie omdat deze kampbeulen beweren te zijn gedwongen. Meest beangstigende aan de Holocaust is misschien dat de Joden in de kampen door Joden zijn vergast. En dat de Holocaust reeds in 1895 is bedacht door journalist Theodor Herzl die grondlegger is van het world ghetto.

Dat het motto der Nazi’s is  Ein Nazi fährt nach Palästina wordt zo weinig onderwezen door de Zionisten terwijl het zoveel zeggend is voor het karakter van bijvoorbeeld De Knesset. Het is een schande dat Israël bestaat als Joodse Natiestaat. De muren en wachthorens eromheen imponeren als het world ghetto zoals de Zionistische initiators dat hebben bedoeld. Na de Franse Revolutie ging het ronduit goed met de Joodse gemeenschap in West Europa. De Zionistische geschriften getuigen er zelf van dat het antisemitisme in West Europa welhaast volledig was verdampt. Zelfs in Duitsland. Het is juist deze afname van antisemitisme geweest die journalist Theodor Herzl heeft geïnspireerd tot actie om de Joden in het nauw te drijven. En voor het wereldhuis van de familie Rothschild de kans te creëren dat zij de Joden en het wereldbestuur totaal aan zich onderwerpen.

06-02-2019

Antisemitische strijd Tim Engelbart @DDStandaard

by J.L. de Kreek — last modified 06-02-2019 06:00
Opgeslagen onder:

Hoofdredacteur Tim Engelbart van de Dagelijkse Standaard demonstreert middels zijn twitterdiaree gedetailleerd zijn antisemitische strijd tegen de waarheid. Tim Engelbart van de Dagelijkse Standaard is journalist. De bewijzen dat journalist Theodor Herzl het creatieve brein is van de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust schuift hij van tafel als antisemitische complottheorie terwijl de publicaties van Herzl geen andere conclusie toelaten. En de Zionistische leiding in Nederland in 1914 reeds expliciet maakte te strijden tegen assimilatie van Joden.

Theodor Herzl is ook de eerste voorzitter van het Eerste Zionistische Congres wat vereniging Erez Israël heeft opgericht te Basel 29-31 augustus 1897 met het oorlogsdoel de Endlösung te bewerkstelligen. Dat is inclusief de großer Vershonungsausklang die Herzl toen reeds had beschreven in zijn correspondentie met het wereldhuis van de familie Rothschild. Tim Engelbart is ook een van de vele journalisten die blijft beweren dat de stalen torens van de Twin Towers door de aluminium Boeing vliegtuigen zijn ingestort terwijl hij Newton gehad heeft op school. En de soortelijke massa van aluminium en staal gewoon op internet zijn te vinden.

Tim Engelbart haalt zich sores op de hals met zijn opinie omdat het bewijst of althans aannemelijk maakt dat hij betrokken is bij de terroristische organisatie die verantwoordelijk is voor 9/11 en de Holocaust en de Tweede Wereldoorlog. Deze organisatie of corporate tribe of Mogendheid is mogelijk ook verantwoordelijk voor de aanslag op de MH17. In ieder geval is deze groep bandieten betrokken bij de aanslag te Afghanistan 18 april 2008 waarbij de beste militair van de NATO en de zoon van de CDS zijn gesneuveld en twee anderen zwaargewond zijn geraakt. Dat de rechtspraak terrorisme gerelateerd wordt bedreigd en bedrogen om hierover te zwijgen door leden van de groep waarvoor Tim Engelbert antisemitisch gemotiveerd partij kiest wordt ook niet verteld door deze terrorist in de journalistiek.

02-02-2019

Zionisten plunderen rekeningen Joden

by J.L. de Kreek — last modified 02-02-2019 06:00
Opgeslagen onder:

Dit is de beschrijving van hoe Zionisten as we speak rekeningen van personen met Joodse achtergrond plunderen. De Zionisten doen aangifte tegen personen met Joodse achtergrond in verband met hun uitgesproken Joodse mening over Zionisme en de schuld van de Zionisten aan de Holocaust want de Zionisten vinden dit antisemitisme. Vervolgens wordt de rechtspraak en rechter terrorisme gerelateerd bedreigd en bedrogen om het Joodse slachtoffer in het ongelijk te stellen. Wat prompt geschiedt zonder dat het Joodse slachtoffer het recht op het laatste woord wordt vergund.

Daarna worden de personen met Joodse achtergrond gedagvaard in civiele procedures omdat de Zionisten vinden dat publicaties over de misdaden van de Zionisten tegen de Joden beledigend zijn voor hen. Omdat de rechtspraak terrorisme gerelateerd wordt bedreigd en bedrogen slaagt ook deze met Jodenhaat doordesemde missie van de Zionisten. Joodse slachtoffers die vervolgens keurig netjes aan het veroordelend vonnis voldoen zijn nog niet af van het eeuwig antisemitisch getreiter der Zionisten. Bij een spelfout claimen Zionisten verbeurde dwangsommen en laten zij hun lokale Drie Riphagen duizenden EURO’s Joods bezit van rekeningen plunderen. 

Vervolgens blijkt er geen rechtsbescherming te bestaan voor het Joodse slachtoffer want door de terrorisme gerelateerde bedreigingen en bedrog is er geen advocaat te vinden die de zaak op de rol zet. Dat is de Jodenvervolging anno 2019. Geen haan kraait ernaar. Journalistiek en media kijkt op afstand instemmend toe ermee bekend dat het creatieve brein van de Jodenvervolging een prominente Oostenrijkse journalist is die van meet af uitgebreid van steun is voorzien door de westerse media en journalistiek.