U bent hier: Home / Topics / antisemitisme

antisemitisme

10-01-2020

ChristenUnie bedreigt de Joden

by J.L. de Kreek — last modified 10-01-2020 03:00
Opgeslagen onder:

Joel Voor de Wind en Gert-Jan Segers van de ChristenUnie krijgen van het NRC alle ruimte om de Joden te bedreigen. De ChristenUnie is mede verantwoordelijk voor de actuele chaos in het Midden-Oosten. Voor de Wind en Segers en hun ambtsgenoten dienen te worden vervolgd voor oorlogsmisdaden, terrorisme en genocide op Semieten. De ChristenUnie is vriend van Israël. Net als Adolf Eichmann en Joseph Goebbels dit waren. De ChristenUnie is geen vriend van de Joden. De Joden houden niet van de zogenaamd Joodse Staat. Joden willen geen Joodse Staat. De Joodse Staat is gebouwd door de Nazi’s als wereld-getto en om de Joden te vernietigen. Het staat in de Bijbel dus Joel Voor de Wind en Gert-Jan Segers zijn bekend met hun antisemitisme.

Qassem Soleimani die overduidelijk geen vriend was van Israël beschermde de Joden meer dan Joel Voor de Wind en Gert-Jan Segers met hun pretenties. Joel Voor de Wind en Gert-Jan Segers klagen erover dat de wereld onveilig is voor de Joden. Daarom zijn de antisemieten Joel Voor de Wind en Gert-Jan Segers vrienden van Israël. Joden zijn vrienden van Qassem Soleimani.

Elke vijand van de zogenaamd Joodse Staat Israël is vriend van de Joden. Joel Voor de Wind en Gert-Jan Segers zijn ermee bekend dat de oprichters van Israël atheïstische journalisten zijn die Joden dermate haten dat ze strijden tegen assimilatie van Joden, en een wereldgetto stichten in de voor Joden heilige Staat Palestina. Adolf Hitler was de uitvoerende macht van de zogenaamd Joodse Staat Israël in oprichting.

Joel Voor de Wind en Gert-Jan Segers doen het werk van Satan. Waren Joel Voor de Wind en Gert-Jan Segers echte Christen geweest en niet de valse en opzettelijk misleidende bestuurders die zij feitelijk zijn dan hadden zij niet in de politiek gezeten. Bovendien coin.jpghadden zij dan gepredikt dat de Joden in de Diaspora horen te verblijven omdat Joden handhavers zijn van de Drie Eden. Ook hadden Joel Voor de Wind en Gert-Jan Segers als hij echte Christenen waren geweest gepredikt dat Jezus Christus helemaal niet is gestorven aan het kruis of de martelpaal. Dat staat gewoon letterlijk in de Bijbel in alle vertalingen door deze Grote Profeet persoonlijk geprofeteerd én keihard bewezen na de vermeende executie.

Joel Voor de Wind en Gert-Jan Segers geloven in waanvoorstellingen. Joel Voor de Wind en Gert-Jan Segers zijn hele zware politiek ambtelijke misdadiger. Er kleeft ongelofelijk veel bloed aan de handen van Joel Voor de Wind en Gert-Jan Segers. En aan die van de overige leden van hun partij zoals historicus Beatrice de Graaf die regelmatig onder goedkeurend toezicht van journalist Mattijs van Nieuwkerk bij de Wereld Draait Door aan tafel fakenews verspreidt. De redactie van de Wereld Draait Door mishandelt personen die bewijs leveren van het terrorisme van de ChristenUnie. Bovendien werken de ChristenUnie en de Wereld Draait Door als vriend van Israël aan de voorbereidingen op de volgende Holocaust die het voor de Joden in petto heeft.

15-10-2019

Antisemitisme journalist Chris Klomp

by J.L. de Kreek — last modified 15-10-2019 03:00

Journalist Chris Klomp beweert tegenover zijn publiek dat op onderhavige site journalisten en Joden de schuld krijgen van de Holocaust. Daarmee laat journalist Chris Klomp in zijn antisemitische hart kijken. Het geeft goed aan dat en hoe journalist Chris Klomp valse feiten als waarheid verspreidt. Tegelijk faciliteert hij daarmee de strijd van de journalistiek tegen de Joden. Op hét Goede Nieuws™ op goedenieuws.nl wordt zorgvuldig en gedetailleerd aangetoond dat journalisten en Zionisten verantwoordelijk zijn voor de Holocaust. En dat Joden geen Zionisten zijn.

Journalisten zijn in 1897 de oprichters van de Zionistische organisatie Vereniging Erez Israël. De oprichter is de prominente journalist en media persoonlijkheid Theodor Herzl. De protocollen van de oprichtingsvergadering zijn bekend bij journalist Chris Klomp. Uit die documenten blijkt dat de deelnemers de Joden verachtten als bedelaars en dat zij de mensenrechten voor de Joden eenzijdig hebben ontbonden. 

De voorzitter van deze vergadering in 1897 heeft toen reeds verschillende pamfletten gepubliceerd met titels als “der Ewige Jude”, “a Solution of the Jewish Question” en “der Judenstaat”. In zijn dagboeken in der tijd schrijft deze journalist dat er meer antisemitisme moet komen en dat antisemieten de beste vrienden en trouwste bondgenoten zijn. Ook schrijft hij dat Joden moeten worden vernietigd en dat de Endlösung eindigt met een "großer Vershonungsausklang".

Journalisten in het algemeen en Chris Klomp in het bijzonder blinken uit in het onjuist weergeven van feiten en omstandigheden en het wegkijken van de waarheid. Journalisten hebben ook een term bedacht voor personen met een andere mening dan zijn: complotdenkers. Voorts blijkt het onmogelijk journalisten te informeren over de feitelijke gang van zaken, zoals bijvoorbeeld de aanslagen in de Verenigde Staten van Amerika 11 september 2001. Gewoon omdat ze de feiten niet weten willen.

Ondanks dat iedereen in Nederland de basiswetten van de natuurkunde onderwezen heeft gekregen in het middelbaar onderwijs is de journalistiek de beroepsgroep waarin betrokkenen niet begrijpen dat de torens van de Twin Towers niet door de vliegtuigen kunnen zijn ingestort. Slaafs volgen journalisten de leugens, die zij met graagte keer op keer opdienen misbruiksmakend van hun bijzondere positie in de samenleving als journalist. Journalist Chris Klomp draagt met zijn valse berichten bij aan terrorisme en de voortbouwende Jodenvervolging der Zionisten.

29-09-2019

122 jaar Jodenhaat van Zion

by J.L. de Kreek — last modified 29-09-2019 03:00
Opgeslagen onder:

122 jaar geleden was er geen probleem met antisemitisme in West Europa. Door de Franse Revolutie en de navolging van het gedachtegoed van Rousseau in andere landen werd bestuur democratisch en mensenrechten gehandhaafd. In Frankrijk, Engeland, Italië, Nederland en zelfs in Duitsland was het antisemitisme welhaast volledig verdampt. Dit is bekend omdat journalisten en Zionisten in der tijd dit zelf schrijven in hun pamfletten, boeken, kranten en tijdschriften die anno 2019 via het internet zijn te onderzoeken op holocaustles.nl.

Het Jodendom kent een gouden regel. Of gouden standaard. Dit zijn de Drie Eden. Dat zijn niet alleen verplichtingen voor Joden op grond van het eeuwig onveranderlijke verbond met Gd. Dit zijn ook de belofte van het Joodse volksbestaan aan de rest van de mensheid. Het Sociaal Contract der Joden. De Drie Eden zijn de grondwet van het Jodendom. Zonder handhaving van de Drie Eden is er geen Jodendom. Handhaving van de Drie Eden is een conditio sine qua non voor Jodendom. 122 jaar geleden na de Franse Revolutie werden Joden door de mensenrechten en democratie in West Europa vrije mensen. Dit was tegen het zere been van de despoten die tot dan de Joden voortgaand hadden getiranniseerde en in getto’s gehouden.

Om zijn patroon en de gettomanagers van dienst te zijn bedacht de atheïstische journalist Theodor Herzl in 1895 dat de Joden een eigen Staat moesten hebben. Ten einde de wereld zo ver te krijgen dat de Joden worden gedeporteerd naar het wereldgetto richtte deze journalist Vereniging Erez Israël op te Basel 1897 wat onmiddellijk statelijk acterend ten strijde trok om de Endlösung en de Holocaust te bewerkstelligen. Wat iedereen wordt verteld over de Zionisten en het antisemitisme en de Jodenhaat is de terroristische mening van Zionisten en antisemieten. Het Zionisme heeft helemaal niks met het Jodendom te maken. Joden zijn geen Zionisten. Nooit geweest. Joden hebben zich altijd verzet tegen het Zionisme bewijst ook de campagne van Theodor Herzl tegen de Protestrabbiner.

De Joden zijn al in 1897 vergast toen de held van Geert Wilders bedacht dat hij de oprichter van Israël moest zijn terwijl de Joden helemaal niks met enige Joodse Staat waar dan ook te maken willen hebben. Op grond van Joodse wetten en tradities die reeds eeuwen onveranderlijk geldend zijn in het Jodendom is het Joden verboden enige politieke of bestuurlijke of staatsrechtelijk rol te hebben bij en tijdens het vervullen van het zionsverlangen. Zionisten doen alsof op grond van het Joodse geloof of het Schrift hen de bestuurs- en/of staats- en/of politieke rechten over de Heilige Staat Palestina zijn toebedeeld. Onjoodser is niet denkbaar. Voor Joden is Palestina een heilige Staat. Wat Joden betreft bestaat Israël niet als Staat. De naam Israël is gestolen van de Joden. Israël is het woordmerk der Joden. Dat is gestolen door de terroristische organisatie van de helden van Wilders om het publiek te laten wanen over de verwantschap van Zionisme met het Nazisme

De Joden en het Jodendom zijn 122 jaar geleden gekaapt door deze terroristische organisatie waaraan ook Telegraaf en GeenStijl deelnemen, en die mediabreed van support worden voorzien met propaganda en met negeren van objectieve bronnen. Dit gaat ver. Hele volksstammen zich professioneel wanende journalisten liegen doelbewust over de aanslagen in de Verenigde Staten van Amerika 11 september 2001 omdat zij profiteren van het internationaal terrorisme. En zich verlustigen aan de wetenschap dat onder hun verantwoordelijkheid een smerige genocide plaatsvindt op Semieten en ze doen er lekker niks tegen want ze haten de Joden tot op het bot. De vooroorlogse pogroms in Oost Europa, de Endlösung, de Holocaust, de aanslagen 11 september 2001, de haatradio van Geert Wilders en mogelijk de aanslag op de MH17 is het werk van de terroristische organisatie van de helden van Geert Wilders.

19-06-2019

Duitsland full-blown Nazi again

by J.L. de Kreek — last modified 19-06-2019 03:00
Opgeslagen onder:

In de strijd tegen de #BDS-beweging hebben 27 Amerikaanse staten antisemitische wetgeving doorgevoerd, en zijn bankrekeningen opgeheven van betrokkenen bij de #BDS-beweging. De #BDS-beweging is een wereldwijde campagne om Israël zijn verplichtingen met betrekking tot de mensenrechten van de Palestijnen te laten nakomen. Joden zijn grote voorstanders van delegitimatie en ontmanteling van de staat Israël en constitutie van de Heilige Staat Palestina. Israël is geen Joodse Staat. Israël is het wereld-getto te Palestina waar de Joden bij en tijdens de volgende Holocaust zullen worden geslachtofferd door de Beweging van Herzl.

Iedere Zionisten weet dat de grote antisemiet Theodor Herzl het creatieve brein is van de Final Solution of the Jewish Question. Al in 1895 lobbyde deze journalist overactief voor de uitvoering van le project sionniste poure la solution definitive de la question juive. Theodor Herzl heeft zijn plannen en antisemitisme opgeschreven voor iedereen zodat voor altijd vaststaat waar en wanneer hij precies zijn idee voor de Holocaust overbracht aan het wereldhuis van de familie Rothschild. Israël is bedoeld als Koninkrijk voor de familie Rothschild. Om als vorst te regeren over alle Joden. Bovendien is de familie Rothschild diepgaand betrokken bij de voorbereidingen op de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust. Al in 1896 wist de familie dat de grote Zionistische leider en journalist Theodor Herzl en zijn partners verantwoordelijk waren voor het aanjagen van pogroms op de Joden in Oost Europa. 

Duitsland is zo ook ver dat het weer full-blown Nazi gaat door te erkennen dat de BDS-beweging antisemitisch zou zijn. Het Nazieregiem van Adolf Hitler was Zionistisch. Hitler werkte persoonlijk samen met de Zionisten. De Zionisten zaten in het kabinet van Hitler. Het geld voor Hitler kwam van de Zionisten en hun organisaties. De Zionisten werkte ook samen met Mussolini. De Zionisten hadden eigen legers die al in 1933 het kamp opsloegen te Auschwitz. En tijdens de Tweede Wereldoorlog de Jodenvervolging en de Holocaust aanjoegen. Deze Zionistische strijders waren de eerste bruinhemden en voerden en voeren hun oorlog tegen de Joden zowel in uniform als in burger. Elke Zionist is een antisemitische strijder in vreemde krijgsdienst.

16-05-2019

Antisemieten beste vrienden Zionisten

by J.L. de Kreek — last modified 16-05-2019 03:00
Opgeslagen onder:

De Zionisten strooien iedereen zand in de ogen in verband met hun zogenaamde goede bedoelingen. De Nederlandse onafhankelijke rechtspraak wordt door Zionisten terrorisme gerelateerd bedreigd en bedrogen om niet te erkennen dat de Zionisten achter de Shoah zitten. De Zionisten hebben al in 1895 een verbond gesloten met antisemieten en hun naties om de Endlösung en de Holocaust te bewerkstelligen. De feiten blijken uit de authentieke publicaties van de Zionisten die een onthullend kijkje geven achter de schermen van het naziregiem van Adolf Hitler.

De Zionistische leiders zelf schrijven dat de antisemieten hun beste vrienden en trouwste bondgenoten zijn. Het bestuur van Adolf Hitler was Zionistisch geïnspireerd. Adolf Hitler werkte met man en macht aan de Nazi Fahrt Nach Palestina. De Tweede Wereldoorlog en de Holocaust zijn door de Zionisten doelbewust bewerkstelligd met het oogmerk Palestina in de macht te krijgen en de Joden en het wereldbestuur aan hen te onderwerpen. De actuele strijd van westerse landen is de voortzetting van deze reis die louter het doel dient de Endlösung compleet te realiseren en alle Joden gedwongen te bekeren tot het Zionisme of ze gewoon uit te roeien. De aanslagen in de Verenigde Staten van Amerika 11 september 2001 zijn bewerkstelligd door dezelfde terreurbeweging die verantwoordelijk is voor Hitler en de gaskamers.

Geert Wilders en de Telegraaf en feitelijk alle media van links tot rechts zijn diepgaand betrokken bij de complete realisatie van de ideeën van de oprichter van deze terreurbeweging die de oorsprong vindt in het brein van de prominente journalist Theodor Herzl. Getuige de vriendelijke verhoudingen tussen Zionisten en hun media. Vloeiend van rol wisselend. Van journalist tot bestuurder en vice versa. Steeds weer de leugens der Zionisten verkondigend over de ontstaansgeschiedenis van Israël en de bedoelingen van de Zionisten. De Zionisten en hun partners zijn een terreurbeweging die het oogmerk bezit de Joden aan zich te onderwerpen of uit te roeien en het wereldbestuur omver te werpen. En slavernij her in te voeren. Trainers van deze terreurbeweging onderwijzen Deep Democracy en noemen zich the Corporate Tribe.

10-05-2019

Dilan Yesilgöz en Gert-Jan Segers imponeren antisemitisch

by J.L. de Kreek — last modified 10-05-2019 06:00
Opgeslagen onder:

Het zure aan de bestrijding van Jodenhaat is dat antisemieten bepalen wat antisemitisme is. VVD-Kamerlid Dilan Yesilgöz en CU-voorman Gert-Jan Segers imponeren als antisemieten van het ergste soort. Ze willen op korte termijn geld vrijmaken voor een Nationaal Coördinator Antisemitismebestrijding om “een vuist te kunnen maken tegen dit kwaad”. Ze zeggen dat ze de Joodse gemeenschap steunen en zien terwijl ze bij de Zionisten op schoot zittend Joden vertrappen en met de nek aankijken. Deze vooraanstaande personen kunnen weten dat ze fout zitten met hun opvattingen. En het kan ze niks schelen.

CU-voorman Gert-Jan Segers is van de Christenheid. Hij noemt dit Christen Unie alsof aan deze vereniging iets Christelijks zit. Christendom is het geloof waarbij Jezus Christus de centrale profeet is. Bij de Christen Unie staan zelfs  de apostelen niet centraal zoals gemiddeld in de Christenheid. Omdat Gert-Jan Segers van de Chrirstenpolitiek is staat zijn lidmaatschap van de Kerk van Satan vast. Bovendien, en dat is het mooiste van alles, Jezus Christus is helemaal niet gestorven. Ook niet in het Nieuwe Testament van Gert-Jan Segers. De apostelen vertellen het verhaal van zijn dood omdat de volgers van Jezus Christus na de martelpaal verschrikt van angst en vrees dachten een geest te zien.

De volgers van Jezus Christus hebben in der tijd net zo slecht geluisterd naar de profeet als de kerk vandaag, en dus Gert-Jan Segers van de Partij van de Christenheid. Jezus Christus heeft geprofeteerd dat hij niet zou sterven, verwijzend naar Jona. CDA is ook van de Christenheid. Net als de SGP. VVD-Kamerlid Dilan Yesilgöz weet niet beter weet. Deze mevrouw weet helemaal niks van Joden. En bazelt klakkeloos na wat ze geleerd heeft op school of partijtechnisch geacht wordt te zeggen. De VVD kan weten dat het fout zit met de Zionistische vrienden en die Israël lovende flauwekul. Israël is opgericht te Basel 1897 met het oorlogsdoel de Endlösung en de Holocaust te bewerkstelligen als middel tot kolonisatie van Palestina voor de Nazi’s.

De Zionisten zijn gefuseerd met de Nationaal Socialisten tot de Nazi’s. De ideeën, lobby, management, propaganda en het geld kwam van de Zionisten. De brute mankracht voor de bijpassende logistiek kwam van de Nationaal Socialisten. Adolf Hitler werkte voor Israël. Hitler is getraind door Zionisten. En werkte persoonlijk met ze samen. Net als Geert Wilders, de Telegraaf, en Thierry Baudet. Baudet en Rutte zijn geschiedkundigen. Zij zijn afgestudeerd historici. De feiten die bewijzen dat de Zionisten de grote initiators zijn van de Holocaust blijken uit documenten uit de universiteitsbibliotheken die Baudet en Rutte tot hun beschikking hebben. De bewijzen staan op www.holocaustles.nl.

En geloof het of niet: de Zionisten bedreigen de Nederlandse onafhankelijke rechtspraak met terrorisme om de feiten niet te erkennen. Tegenwoordig, dus dat is dinsdag 7 mei 2019, krijgen Joden beroepsverboden opgelegd zonder dat een haan ernaar kraait. Joods bezit wordt geplunderd onder de neus van de zogenaamde vrienden van de Joden en hun media. Geen hond die erom geeft. In de brondocumenten van het Zionisme staat een volgende Holocaust geagendeerd. Die zal plaatsvinden op de bergen van Israël. De begrafenis zal zeven maanden duren. Zo gruwelijk veel mensen zullen er ausgerottet worden. CU-Führer Gert-Jan Segers moet de Bijbelse associaties herkennen.

Daarom dat zij zo hard loopt voor de Joodse Staat. Wetend dat in ieder geval de Bijbel nog een Holocaust voorspelt precies op de locatie waar Israël en partners de Joden zo graag gevestigd hebben tussen die wachttorens en meters hoge muren die verdacht veel weg hebben van het getto zoals de Zionisten dit al 121 jaar ambieerden ongeacht de tegenstrijdige belangen der Naties en de eeuwen oude belofte van de Diaspora. Elke Nationaal Coördinator Antisemitismebestrijding dient als eerste het Zionisme te bestrijden en delegitimatie van de staat Israël te adviseren om door Joden serieus genomen te kunnen worden.

02-05-2019

Waarheid over Jodenvervolging

by J.L. de Kreek — last modified 02-05-2019 03:00
Opgeslagen onder:

Jodenvervolging wordt bewerkstelligd door Zionisten. Zionisten zijn geen Joden. Joden zijn geen Zionisten. Joden zijn antizionistisch. Alle Zionisten zijn antisemieten. En deelnemers aan de terroristische beweging van de held van Geert Wilders. Dit creatieve brein van de Endlösung en Holocaust is een prominente journalist. Zijn naam is Theodor Herzl. Herzl is der Führer van de organisatie of statelijke actor waarvan ook Adolf Hitler der Führer is geweest. De Nationaal Socialisten zijn gefuseerd met de Zionisten tot de Nazi’s. NaZi. Nazi slaat ook op de Asjkenazische achtergrond van Theodor Herzl. En de financiers van Hitler. Voorts associeert Nazi met het Joodse woord voor zij die de openbare orde bewaren: Nasi.

Joden zijn altijd tegen Zionisme geweest omdat Zionisten actief en met dreigen met excessief op mensengericht geweld de Diaspora revisioneren. Op basis van eeuwen oude Joodse wetten en tradities hebben Joden de plicht de Diaspora te handhaven no matter what. Joden hebben een verstrooiingsplicht. Dit betekent in goed Joods: assimileren tot men een ons weegt. Joden zijn handhavers van het verbond met Gd. In het moderne Jodendom zijn de Drie Eden hiervan de kern. Wat de Drie Eden inhouden staat op www.joodsrecht.nl. Personen die de Drie Eden niet handhaven zijn antisemieten. En eerbiedigen Gd niet. Dit wordt al eeuwen onderwezen door de Joden. Assimilerende Joden zijn consequent beschermd bewijzen ook de authentieke protocollen van het Eerste Zionistische Congres te Basel 1897.

De Zionisten verzetten zich met man en macht tegen het Verbond met Gd. En willen dat een lid van het wereldhuis van de familie Rothschild wordt gekroond als eerste vorst der Joden. Dit wordt de Grote Reconstructie of Grote Revisie genoemd. En houdt in terugwerping van de internationale gemeenschap in de Middeleeuwen met aristocratisch bestuur zoals onderwezen door corporate antropologen en andere zogenaamde professionals. Dit wordt eufemistisch Deep Democracy genoemd. Bestuur door de Corporate Tribe. Dat is de groep der corporatistische vrienden van de Nazi's die parasiteren op onbekendheid bij het publiek met het diepzieke antisemitisme van de Nederlandse journalistiek en media en de Joodse feiten met betrekking tot de Diaspora.

26-04-2019

Eloquente antisemitisme Thierry Baudet

by J.L. de Kreek — last modified 26-04-2019 03:00
Opgeslagen onder:

Thierry Baudet is dermate verdraagzaam en tolerant dat hij de overigens niet Joodse medewerkers van het hardcore antisemitische en terroristische Centrum Informatie Documentatie Israël accepteert als leden van zijn partij. Het CIDI geeft leiding aan de voortbouwende Jodenvervolging en het bedreigen en bedriegen van de onafhankelijke Nederlandse rechtspraak om Joden te vervolgen in verband met hun Joodse mening over Zionisme. Thierry Baudet is historicus. Thierry Baudet kan weten dat het CIDI chronisch doelbewust liegt over de schuld van de Zionisten aan de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust. De bewijzen hiervan staan immers in de bibliotheken van de faculteiten geschiedenis in Nederland. Antisemitisme sinds de Franse Revolutie is de schuld van de Zionisten.

De Zionisten strijden al sinds Moses Hess tegen assimilatie van Joden. De leiders van de Nederlandse Zionistische Bond (NZB) verklaart in 1914 te strijden tegen assimilatie van Joden. De grote Zionistische leider Herzl die wordt bewonderd en geëerd door het CIDI is het creatieve brein van de Endlösung en de Holocaust. Amerikaanse Zionistisch geïnspireerde media preludeerde al in 1900 op een Holocaust op zes miljoen Europese Joden. Allemaal spijkerharde feiten die zowel door het CIDI als door Thierry Baudet niet serieus genomen en onder de pet gehouden worden. De Joden zijn altijd tegen het Zionisme geweest. Zionistische Joden bestaan niet. Jodendom en Zionisme zijn elkaar uitsluitende grootheden. Dat blijkt ook uit de talrijke publicaties van de Zionisten zelf. Joden zijn handhavers van de Drie Eden.

Dat de Joden desondanks toch worden gedomineerd door de Zionisten komt omdat de Zionisten dreigen met excessief op mensen gericht geweld om geen verzet tegen het Zionisme te plegen. De Zionisten beraamde al in 1895 aanslagen op Turkije om het te laten meewerken aan de Endlösung. De Zionisten willen niet dat de waarheid algemeen bekend wordt omdat dan voor iedereen duidelijk is dat de Zionisten de terroristische organisatie zijn die de Holocaust heeft bewerkstelligd. Thierry Baudet accepteert ook de oorlogsmisdaden en het terrorisme en de genocide van de Nederlandse politiek in Moslimlanden. Nu wil het toeval dat de burgers van onder andere Irak zuiver Semieten zijn. Meeste Joden in Nederland zijn niet eens Semitisch. Meeste Joden zijn Asjkenazisch. Dat is een andere stam dan de groep die in de oudheid Irak verliet op weg naar het Beloofde Land. Het saillante is dat het CIDI-lid van Forum voor Democratie zich laat interviewen in een bruin pak. De eerste Bruinhemden waren Zionisten.

21-02-2019

Joodse Natiestaat = world ghetto

by J.L. de Kreek — last modified 21-02-2019 06:00
Opgeslagen onder:

De zogenaamd Joodse Natiestaat is het door antisemieten gestichte world ghetto waar de Joden bij en tijdens de volgende Holocaust allemaal volledig in rook opgaan. Het Zionisme ontneemt Joden het recht zelf te beschikken. Zionisten strijden tegen assimilatie van Joden. In het Jodendom bestaat geen Joodse Natiestaat of world ghetto. In het Jodendom bestaat het Joodse volk wat zich ook onderscheidt met de tekens Israël. En leeft in de Diaspora in Palestina en daarbuiten. Israël is de naam van de Joodse mensen die sinds ongeveer 2000 jaar op gezag van Gd in de Diaspora zijn geplaatst. De Diaspora is het grondrecht der Joden.

Zionisten zijn Diaspora revisionisten. Daarmee zijn het hard core antisemieten. Het hedendaags Zionisme vindt zijn oorsprong in het brein van journalist Theodor Herzl. Het Zionisme is zijn beweging tegen zelfbeschikking van Joden. Het Zionisme is de strijd voor onderwerping van de Joden aan het vorstelijkbestuur van het Wereldhuis van de familie Rothschild. Het Zionisme plaatst de Joden in slavernij. Zionisten doen geloven dat Israël een Joodse Natiestaat is. En dat Joden recht hebben op een eigen staat. Het zelfbeschikkingsrecht der Joden is in handen van Gd. Hij heeft bepaald dat Joden verplicht zijn de Drie Eden te handhaven. Punt.

Laat handhaving van de Drie Eden toevallig net het medicijn zijn tegen antisemitisme. En laat net toevallig Zionisten de grote strijders zijn tegen handhaving van de Drie Eden. De Zionisten zijn de managers van de Jodenvervolging. Altijd geweest. De partners van de familie Rothschild en vrienden. Vroeger in het Heilige Romeinse Rijk werden Joden ook in getto’s gehouden. En geslagen met de zelfbeschikkende knuppels van de gettopolitie. De invloed van de industriëlen in het huis met het rode schild buiten het getto in der tijd strekte zich uit tot zelfbeschikking binnen de muren van het stadsgedeelte waar de Joden door deze kapitalisten werden afgezonderd.

De Joden in Oost Europa kende de vreugde van de verlichting nog niet toen ze opgedreven door Zionistisch geïnspireerde pogroms na de eerste wereldoorlog vol luizen de Duitse grens over staken. Ook toen werden de Joden ontluisd met gas. Door de Duitsers. In Duitsland stookte de Zionisten het vuurtje hoog op. Duitsland een poot uitdraaiend in verband met Versailles.  De Zionisten waren bijvoorbeeld ook de eerste bruinhemden waaraan de latere bruinhemden zich spiegelde. De Zionisten riepen al in 1897 op tot Endlösung, de Joden de elementaire mensenrechten ontzeggend.

Ook waren de Zionisten met Feder de partner van Hitler bij de Bierkellerputsch, en met Goebbels en Der Angriff. Zelfs mister Holocaust Adolf Eichmann was Zionist. Net zo’n fan van journalist Theodor Herzl als Geert Wilders. De Zionisten vochten ook aan de zijde van Mussolini. En in het Britse leger. En waren de strafste beulen in Auschwitz. Sondecommando's genoemd die zich onderscheidde van hun collega's in de veldfunctie omdat deze kampbeulen beweren te zijn gedwongen. Meest beangstigende aan de Holocaust is misschien dat de Joden in de kampen door Joden zijn vergast. En dat de Holocaust reeds in 1895 is bedacht door journalist Theodor Herzl die grondlegger is van het world ghetto.

Dat het motto der Nazi’s is  Ein Nazi fährt nach Palästina wordt zo weinig onderwezen door de Zionisten terwijl het zoveel zeggend is voor het karakter van bijvoorbeeld De Knesset. Het is een schande dat Israël bestaat als Joodse Natiestaat. De muren en wachthorens eromheen imponeren als het world ghetto zoals de Zionistische initiators dat hebben bedoeld. Na de Franse Revolutie ging het ronduit goed met de Joodse gemeenschap in West Europa. De Zionistische geschriften getuigen er zelf van dat het antisemitisme in West Europa welhaast volledig was verdampt. Zelfs in Duitsland. Het is juist deze afname van antisemitisme geweest die journalist Theodor Herzl heeft geïnspireerd tot actie om de Joden in het nauw te drijven. En voor het wereldhuis van de familie Rothschild de kans te creëren dat zij de Joden en het wereldbestuur totaal aan zich onderwerpen.

06-02-2019

Antisemitische strijd Tim Engelbart @DDStandaard

by J.L. de Kreek — last modified 06-02-2019 06:00
Opgeslagen onder:

Hoofdredacteur Tim Engelbart van de Dagelijkse Standaard demonstreert middels zijn twitterdiaree gedetailleerd zijn antisemitische strijd tegen de waarheid. Tim Engelbart van de Dagelijkse Standaard is journalist. De bewijzen dat journalist Theodor Herzl het creatieve brein is van de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust schuift hij van tafel als antisemitische complottheorie terwijl de publicaties van Herzl geen andere conclusie toelaten. En de Zionistische leiding in Nederland in 1914 reeds expliciet maakte te strijden tegen assimilatie van Joden.

Theodor Herzl is ook de eerste voorzitter van het Eerste Zionistische Congres wat vereniging Erez Israël heeft opgericht te Basel 29-31 augustus 1897 met het oorlogsdoel de Endlösung te bewerkstelligen. Dat is inclusief de großer Vershonungsausklang die Herzl toen reeds had beschreven in zijn correspondentie met het wereldhuis van de familie Rothschild. Tim Engelbart is ook een van de vele journalisten die blijft beweren dat de stalen torens van de Twin Towers door de aluminium Boeing vliegtuigen zijn ingestort terwijl hij Newton gehad heeft op school. En de soortelijke massa van aluminium en staal gewoon op internet zijn te vinden.

Tim Engelbart haalt zich sores op de hals met zijn opinie omdat het bewijst of althans aannemelijk maakt dat hij betrokken is bij de terroristische organisatie die verantwoordelijk is voor 9/11 en de Holocaust en de Tweede Wereldoorlog. Deze organisatie of corporate tribe of Mogendheid is mogelijk ook verantwoordelijk voor de aanslag op de MH17. In ieder geval is deze groep bandieten betrokken bij de aanslag te Afghanistan 18 april 2008 waarbij de beste militair van de NATO en de zoon van de CDS zijn gesneuveld en twee anderen zwaargewond zijn geraakt. Dat de rechtspraak terrorisme gerelateerd wordt bedreigd en bedrogen om hierover te zwijgen door leden van de groep waarvoor Tim Engelbert antisemitisch gemotiveerd partij kiest wordt ook niet verteld door deze terrorist in de journalistiek.

02-02-2019

Zionisten plunderen rekeningen Joden

by J.L. de Kreek — last modified 02-02-2019 06:00
Opgeslagen onder:

Dit is de beschrijving van hoe Zionisten as we speak rekeningen van personen met Joodse achtergrond plunderen. De Zionisten doen aangifte tegen personen met Joodse achtergrond in verband met hun uitgesproken Joodse mening over Zionisme en de schuld van de Zionisten aan de Holocaust want de Zionisten vinden dit antisemitisme. Vervolgens wordt de rechtspraak en rechter terrorisme gerelateerd bedreigd en bedrogen om het Joodse slachtoffer in het ongelijk te stellen. Wat prompt geschiedt zonder dat het Joodse slachtoffer het recht op het laatste woord wordt vergund.

Daarna worden de personen met Joodse achtergrond gedagvaard in civiele procedures omdat de Zionisten vinden dat publicaties over de misdaden van de Zionisten tegen de Joden beledigend zijn voor hen. Omdat de rechtspraak terrorisme gerelateerd wordt bedreigd en bedrogen slaagt ook deze met Jodenhaat doordesemde missie van de Zionisten. Joodse slachtoffers die vervolgens keurig netjes aan het veroordelend vonnis voldoen zijn nog niet af van het eeuwig antisemitisch getreiter der Zionisten. Bij een spelfout claimen Zionisten verbeurde dwangsommen en laten zij hun lokale Drie Riphagen duizenden EURO’s Joods bezit van rekeningen plunderen. 

Vervolgens blijkt er geen rechtsbescherming te bestaan voor het Joodse slachtoffer want door de terrorisme gerelateerde bedreigingen en bedrog is er geen advocaat te vinden die de zaak op de rol zet. Dat is de Jodenvervolging anno 2019. Geen haan kraait ernaar. Journalistiek en media kijkt op afstand instemmend toe ermee bekend dat het creatieve brein van de Jodenvervolging een prominente Oostenrijkse journalist is die van meet af uitgebreid van steun is voorzien door de westerse media en journalistiek.