U bent hier: Home / Trollenleger Viruswaarheid helpt terroristen

Trollenleger Viruswaarheid helpt terroristen

by J.L. de Kreek — last modified 10-09-2021 03:00
Opgeslagen onder:

Goed gelovige Nederlanders die worden verdrukt door het Coronaterrorisme volgen en financieren massaal het Trollenleger van Viruswaarheid. Het werk van Viruswaarheid bestaat uit het helpen van de Coronaterroristen. Onder de volgers van Viruswaarheid personen die zich erop voorstaan complotdenkers te zijn en complotten te ontrafelen. Viruswaarheid maakt onderdeel uit van het grote complot tegen de mensheid wat zich voor ieders ogen ontvouwt. Dit is te zien aan de werkwijze van Viruswaarheid. Viruswaarheid is niet wat het zegt te zijn. Viruswaarheid maakt een schijnvertoning van strijden voor de democratische rechtsstaat.

Het feitelijke doel van Viruswaarheid is de samenleving 'sandwichen' tussen de uitersten van het politieke spectrum. En een eigen nieuwe wereld orde installeren. Het is zo vaak gezegd door Willem Engel dat hij van het “regime” af wil. Het “regime”, de bewindslieden en Kamerleden, doet niks verkeerd. Het zijn de medisch wetenschappelijke specialisten die het regime adviseren die de  plegers zijn. Geholpen door welhaast het volledige arbeidspotentieel aan journalisten. Viruswaarheid strijdt nu in het civiel recht tegen deze ‘deskundigen’ en zal in het ongelijk worden gesteld omdat Viruswaarheid procedeert om te verliezen. Niet veel ervaring in de rechtspraktijk is nodig om te zien en begrijpen dat Viruswaarheid en mr. Jeroen Pols juridisch ‘big time’ wanpresteren.

Vanaf het begin van de Coronacrisis is duidelijk dat er sprake is van een vorm van terrorisme. Dat is helder gecommuniceerd. Bovendien is dit het kernteam van Viruswaarheid meegedeeld. Daarbij hebben zij informatie ontvangen uit dossiers die niet openbaar zijn en gaan over verhoogde terreurdreiging, aanslagen op Nederlandse en NATO militairen in Afghanistan, de Jodenvervolging en mensenhandel. Mordechai Krispijn van het kernteam van Viruswaarheid met zijn mooie Joodse naam heeft het steeds over zijn Joodse achtergrond en de Joodse leden van de familie die op de trein zijn gezet en vermoord. Hem is heel precies met authentieke documenten onderbouwd voorgehouden dat de Zionisten achter de Holocaust zitten en dat met de Coronacrisis hun volgende Holocaust wordt voorbereid.

Mordechai Krispijn trekt zich niks aan van de feiten, blijft zich op zijn Joodse roots beroepen en zet met de rest van het Trollenleger van Viruswaarheid de Joden voor schut door op tenenkrommende wijze de Coronacrisis met de Jodenvervolging te vergelijken. Viruswaarheid loopt opzettelijk hen voor de voeten die er werk van maken de medisch wetenschappelijke specialisten die het Kabinet en Parlement terrorisme gerelateerd bedriegen, strafrechtelijk te laten vervolgen voor de bevoegde rechter wegens terrorisme, internationale misdrijven of althans massamoord. Viruswaarheid weet dat hieraan wordt werkt want het kernteam van Viruswaarheid heeft herhaaldelijk contact gehad met bewuste kwartiermakers. Toen is duidelijk gecommuniceerd wat de complexe factoren en de ambities zijn. De rechtszaken die Viruswaarheid voert in het civiel recht tegen de leden van de Gezondheidsraad kunnen de strafrechtelijke weg blokkeren.  Viruswaarheid helpt de Coronaterroristen.
><br>

Share |

Permalinks