U bent hier: Home / Trumps voorbereidingen op Holocaust

Trumps voorbereidingen op Holocaust

by J.L. de Kreek — last modified 13-12-2019 03:00
Opgeslagen onder:

Adolf Hitler heeft in der tijd de Joden gedetineerd omdat hij ze zag als vijandige strijders. Door Adolf Hitler werd het nationalisme van de Zionistische Congressen vereenzelvigd met het Jodendom en de Joden. De Zionisten strijden sinds 1895 statelijk en militair voor een eigen Staat. En tegen assimilatie van Joden. De Joden zijn in der tijd niet gevangengezet wegens hun geloof. Duitsland hield van zijn Ebenbürtige Juden. De Joden werden gevangengezet omdat ze door Adolf Hitler zijn gezien als personen met een vreemde nationaliteit die strijden tegen de belangen van Duitsland. Joden zijn volgens Trump “brutal killers” en “not nice people at all”. Trump is Katholiek.

Binnenkort tekent de Amerikaanse president Donald Trump tijdens Chanoeka een executieve order die Jodendom interpreteert als een nationaliteit. Daarmee maakt Donald Trump de weg vrij voor de volgende Holocaust. Deze volgende Holocaust staat reeds gepland in de agenda voor terreur en oppermacht van de Zionisten. Die ook in 1895 diepgaand samenwerkte voor hun Endlösung met de Katholiek leiding. De volgende Holocaust zal plaatsvinden op de bergen van Israël. Geert Wilders heeft met zijn minder Marokkanen uitspraken reeds geanticipeerd op deze misdaad tegen de Joden van Donald Trump. Zoals iedereen weet is Geert Wilders en zijn advocaten van mening dat Marokkanen een nationaliteit zijn en geen ras net zoals de Joden nu met Donald Trump en tijdens Hitler. Joden wijzen de commentaren van Trump af. De Zionisten houden van Trump.

De Zionisten zijn tevreden want de Zionisten zijn de creatieve breinen van de Holocaust om de Joden liefde voor het wereldgetto te Palestina bij te brengen. Volgens de Zionisten is het definiëren van Joden als ras of nationaliteit een juridisch-technisch besluit, met als doel het aanpakken van antisemitisme. De Endlösung was ook een juridisch-technisch besluit, van de Zionistische Congressen. In 1895 zeiden de Zionisten ook dat het Zionisme noodzakelijk was tegen antisemitisme terwijl in West Europa het antisemitisme door de Franse Revolutie was verdampt. Het probleem met antisemitisme is dat het bij Zionisten in de muren zit. De Zionisten hebben doelbewust de Endlösung gerealiseerd met als argument dat het noodzakelijk was tegen antisemitisme. De Zionisten strijden al jaren tegen personen met Joodse achtergrond die bewijzen dat de Zionistische helden van Geert Wilders de mannen zijn die de Holocaust al sinds 1895 actief voorbereiden.

Ter zitting in de bunker te Schiphol is deze zomer bij en tijdens het proces tegen Geert Wilders door een benadeelde partij bepleit dat Wilders met zijn minder Marokkanen-uitspraken feitelijk de volgende Holocaust voorbereidt. Dat dit de waarheid is wordt nu andermaal bewezen door Donald Trump die de lijn van Wilders volgt en Joden bedreigt door het Jodendom als nationaliteit te bestempelen. Jodendom kenmerkt zich doordat betrokkenen GEEN Joodse nationaliteit bezitten. In het Jodendom bestaat geen Joodse nationaliteit. Dit verzinsel van een Joodse nationaliteit ligt aan de basis van de Jodenvervolging van 1940-1945. De Joden zijn handhavers van de Drie Eden. En wijzen elke vorm van enige Joodse Staat subiet af.

De media zijn Donald Trump en Geert Wilders doelbewust behulpzaam bij en tijdens hun voorbereidingen op de volgende Jodenvervolging gespiegeld aan de manier waarop de helden van Wilders en het wereldhuis van de familie Rothschild de Holocaust van ‘40-’45 hebben voorbereid. De Telegraaf bijvoorbeeld was al in 1922 in bezit van de opschrift gestelde ideeën van de Zionistische held van Wilders voor Endlösung en Holocaust. Het vindt ze nog prachtig. In 1914 reeds benadrukte de voorzitter van het de Nederlandse Zionistische Bond in de media dat Zionisten strijden tegen assimilatie van Joden. Protesten van Joden door de Protestrabbijnen, is door journalisten opzettelijk in de kiem gesmoord. Net als vandaag. Door bijvoorbeeld Saskia Belleman, Wierd Duk, Matthijs van Nieuwkerk en Chris Klomp.

Share |