U bent hier: Home / Verhaal van Lisa is hoax

Verhaal van Lisa is hoax

by J.L. de Kreek — last modified 13-10-2021 03:00
Opgeslagen onder:

Klokkenluider Huig Plug helpt helemaal niemand. Hij redt geen enkel kind. Complotdenkend gedacht is het Verhaal van Lisa een hoax van mr. Joris D. en zijn vrienden tegen de ontmaskering van de criminele pedo-elite die zich schuldig maakt aan structureel sadistisch kindermisbruik. Ga na. Het Verhaal van Lisa wordt verteld door de ex van een vriend van Joris D. en is als eerste openbaar gemaakt door een journalist van de publieke omroepen. In het algemeen zijn journalisten leveranciers van nepnieuws, desinformatie en valse feiten. Zie 9/11 en zo. Journalisten verdienen geld met liegen. Bij de Publieke Omroepen zijn het helemaal ongelofelijke beroepsleugenlaars want ze worden allemaal betaald door dezelfde begroting van politici die de deksel op de pedo-doofpot houden.

Lisa van het verhaal wat journalist Sanne Terlingen over haar heeft bedacht voor Argos van de VPRO noemt haar vader steeds bij de voornaam. Hoezo? Lisa was in 2013 toen ze aangifte deed 15 jaar oud. Waar is Lisa vandaag? Michelle, de zus van Lisa, heeft ook aangifte gedaan. Hoe gaat het Verhaal van Michelle? De verklaringen van Lisa bestaan uit handgeschreven teksten en tekeningen waaruit op geen enkele manier een vorm van misbruik kan blijken. De vraag is ook of die teksten gezien het handschrift zijn geschreven door een 14 jarige of door een volwassene die zich als zodanig voordoet.
><br>Lisa zou zijn misbruikt bij een bankje in de Nieuwe Scheveningse Bosjes door haar vader, Joirs D. en andere mannen. De Politie stond op de uitkijk. Dat bankje staat gewoon pontificaal in the open op de openbare weg. Is het echt waar dat mannen die tot de hoogste top van justitie en de advocatuur behoren elkaars kinderen misbruiken in het openbaar bij een bankje in Scheveningen? Is het dan niet handiger een geïmporteerd kindje te nemen wat geen Nederlands verstaat en geen namen kent zodat het zaken overleggend bij en tijdens het misbruik, niet 10 jaar voordat de rest het weet bekend wordt met de financiële problemen van Pels Rijcken? Klokkenluider Huig Plug krijgt een waas voor zijn ogen van het Verhaal van Lisa. Hij wordt opgestookt door de Moeder van Lisa. En door frontman Willem Engel van Viruswaarheid. Viruswaarheid bedriegt de kluit ook in verband met Covid19. Willem Engel is een trol.
><br>Het Verhaal van Lisa boet in aan geloofwaardigheid door het optreden van de Moeder van Lisa, en door Ivonne Keuls bij Cafe Werltsmertz. Ivonne Keuls vertelt dat ze het Verhaal van Lisa niet geloofde tot ze de naam van mr Joris D. hoorde. Simpele van geest moeten tegen zichzelf worden beschermd. De Moeder van Lisa vertelt de meest brisante verhalen en iedereen knikt. Geen enkele kritische vraag naar het bewijs van het feitelijke misbruik. Ook lijkt het Verhaal van Lisa te zijn ingestoken door een zekere haat tegen homo’s. Het feit dat mannen een homofiele relatie hebben of hebben gehad wordt steeds nadrukkelijk genoemd ter staving alsof homofilie bewijs is van misbruik van kinderen.
><br>Het probleem met het Verhaal van Lisa is dat er extreem veel aandacht komt voor een ongelofelijk verhaal wat niet is te bewijzen, en dat de feiten waarom het echt gaat buitenbeschouwing worden gelaten. Het pedo-netwerk wat al die zogenaamde journalisten en klokkenluiders menen te ontmaskeren heeft belang bij het Verhaal van Lisa en hoe het wordt gebracht door Huig Plug en onder andere Cafe Werltsmertz en De Blauwe Tijger. Net als het Bodengraven verhaal van de Red Pill Journal imponeert het Verhaal van Lisa ongefundeerd en ongeloofwaardig. Voor Lisa is dat misschien niet leuk alleen voor het groter geheel en de daadwerkelijke ontmaskering van de pedo-elite hoeft dat niet uit te maken omdat er zo veel meer is te vertellen wat wel is te bewijzen. Die bewijzen worden allemaal genegeerd door de zelfverklaarde klokkenluiders en mainstream journalistiek.
><br>Het netwerk van kindermisbruikers wat structureel en op sadistische wijze dag in dag uit welhaast ritueel kinderen misbruikt is gewoon te bewijzen met documenten van de Overheid en uitlatingen van betrokken daders. De feiten zijn allemaal bekend en opschrift vastgelegd, geen enkele journalist en geen enkele klokkenluider betrekt die feiten. In dit netwerk van kindermisbruikers heeft mr. Joris D. als secretaris-generaal van het ministerie van justitie mogelijk een smaakbepalende rol gehad net als andere oud secretarissen-generaal. Het grote netwerk van kindermisbruikers waarover iedereen het heeft en waarvan niemand het bewijs levert bestaat uit ambtenaren en civiele personen die zich onderscheiden van de rest doordat zij promotors zijn van de Slimme Overheid en/of zijn getraind in Deep Democracy en/of betrokken bij de Jeugdzorg, Kinderbescherming en/of zorg anderszins. Het netwerk bestaat onder andere uit misbruik makende zorgverleners en deskundigen.
><br>Het Verhaal van Lisa, het Bodegraven-verhaal, de berichtgeving van journalisten, het optreden van Gideon van Meijeren, de berichtgeving van de zich alternatief wanende media zoals De Blauwe Tijger en Cafe Werltsmertz over ritueel sadistisch kindermiebuik leidt allemaal af van waarom het gaat en bewerkstelligt dat uiteindelijk opsporing en vervolging van de criminele pedo-elite moeilijk tot onmogelijk wordt. Dus klokkenluider Huig Plug helpt de pedo-elite? Exact. Alle andere verhalen die wel bewezen kunnen worden raken ondergesneeuwd en hun geloofwaardigheid kwijt door het broddelwerk van klokkenluiders en andere prutsers. Omdat dit gepruts en geklooi structureel en niet te corrigeren blijkt is het vermoeden redelijk dat het Verhaal van Lisa en de ongeremde bagger van klokkenluiders en rest feitelijk onderdeel uitmaakt van het complot van de criminele pedo-elite om niet te worden ontmaskerd en ongestoord misbruik te kunnen blijven maken van kinderen.

Share |

Permalinks