U bent hier: Home / Verzoek strafvervolging Roland Pierik

Verzoek strafvervolging Roland Pierik

by J.L. de Kreek — last modified 24-07-2021 03:00
Opgeslagen onder:

Het Openbaar Ministerie is verzocht rechtsfilosoof Roland Pierik & co strafrechtelijk te vervolgen. Roland Pierik is jurist en lid van de Gezondheidsraad en pleit voor verplichte vaccinatie omdat je volgens hem als burger de plicht hebt mee te helpen om het virus eronder te krijgen. Roland Pierik is eerder erop geattendeerd dat zijn werk als filosoof, docent aan de universiteit en lid van de Gezondheidsraad niet in de smaak valt. Volgens Roland Pierik is vaccineren of thuisblijven de enige optie. Meer smaken zijn er volgens Roland Pierik niet. Roland Pierik spreekt met een valse tong. Hij weet en kan weten dat zijn standpunten en beweringen ongefundeerd en ongeloofwaardig zijn want de objectieve feiten liggen op straat. En kunnen hem niet zijn ontgaan. De vaccins en lockdowns helpen niet om het virus eronder te krijgen. Ze bevorderen besmettingen.

Roland Pierik predikt ook kenbare onwaarheden in verband met de ernst van de ziekte (Covid19) en de besmettelijkheid van de Delta-variant. Bij virussen is het patroon dat des te besmettelijker het virus des te minder gezondheidsklachten. Het is bizar te constateren dat de gerenommeerde jurist Roland Pierik zo makkelijk meegaat met het beleid. Hij moet daaraan zelf kunnen zien dat het geen stand houdt. Het is algemeen bekend dat de wetgever op advies van medisch wetenschappelijk specialisten van het RIVM, OMT en de Gezondheidsraad Sars-cov-2 op de A-lijst heeft geplaatst van dodelijke ziektes. Op deze lijst staat ook Ebola. En aan de andere kant is het beleid van de medisch wetenschappelijk specialisten van het RIVM, OMT en de Gezondheidsraad erop gericht dat het virus “voortkabbelt”.

Waarom willen personen die verantwoordelijk zijn voor ieders gezondheid dat een virus zo dodelijk als Ebola voortkabbelt?! Ebola is zeer dodelijk en lang niet zo besmettelijk als Sars-cov-2. Sars-cov-2 is zeer besmettelijk en dodelijk indien de behandeling wordt toegepast die wordt geadviseerd door de  medisch wetenschappelijk specialisten van het RIVM, OMT en de Gezondheidsraad die het Kabinet adviseren. Bovendien bestaat er geen objectief bewijs van het bestaan van Sars-cov-2 als authentiek zoölogisch virus. En er bestaat geen objectief bewijs van causaal verband tussen het virus en Covid19. Alles wijst erop dat Sars-cov-2 een biochemisch wapen is wat wordt gebruikt in een oorlog tegen de burgerbevolking. Of dat er feitelijk sprake is van ‘rebranding’ van griep.

Daar en boven circuleert op internet een uitgebreid recent interview met dr. Zelenko. Deze arts legt uit wat de behandeling is waarmee de wereld gered kan worden zonder vaccins en zonder lockdowns. Een combinatie van reguliere antivirale geneesmiddelen in beperkte hoeveelheden voor een korte tijd. Deze geneesmiddelen stoppen de replicatie van het virus. Dr. Zelenko en zijn collega’s zijn verboden hun geneeskundige werk te doen waardoor mensen sterven. Terwijl we als samenleving de ziekenhuizen leeg kunnen houden, de kinderen weer naar school kunnen krijgen en de studenten naar de universiteit en het leven weer op pijl brengen door het Zelenko-protocol te handhaven.  

Rechtsfilosoof Roland Pierik van de Gezondheidsraad kan dit weten want het verbod om mensen te genezen met HCQ of ivermectine wordt mede bewerkstelligd door de Gezondheidsraad waar rechtsfilosoof Roland Pierik lid van is. Roland Pierik is rechtsfilosoof. Iemand die wordt geacht te kunnen nadenken. Gezond verstand te bezitten en intelligent te zijn. Verstand van zaken te hebben. Roland Pierik heeft rechtsgeleerdheid gestudeerd. Roland Pierik kent de wet. De Wet Internationale Misdrijven verstaat onder «uitroeiing»: de onthouding van toegang tot geneesmiddelen, ten gevolge waarvan een deel van een bevolking sterft. Daarnaast is terrorisme strafbaar gesteld in het Wetboek van Strafrecht.

Roland Pierik wordt actief gevolgd op Twitter door journalist Chris Klomp en wiskundige Pepijn van Erp van Stichting Skepsis. Deze figuren maken er beroep en gewoonte van op grote schaal nepnieuws te verspreiden in verband met CO2, de aanslagen in de Verenigde Staten van Amerika, de Kinderbescherming en de Jeugdzorg, en de Coronacrisis. Het vuige werk van rechtsgeleerde Roland Pierik bestaat er mede uit dat hij als rechtsfilosoof voor de Gezondheidsraad er geen enkel moreel of ethisch probleem mee heeft dat wet en regelgeving die juist is afgekondigd om te voorkomen dat er weer een dr. Mengele opstaat opzij is gezet om niet werkende giftige experimentele gentherapie met mRNA op de wereldbevolking, wat onder de misleidende term vaccins worden verkocht, mogelijk te maken.

Het Openbaar Ministerie is niet verzocht alleen Roland Pierik te vervolgen. Het verzoek om strafvervolging gaat op voor alle medisch wetenschappelijke specialisten en anderen zogenaamde experts die het Kabinet en Parlement adviseren de coronamaatregelen van afgelopen jaar te nemen. De verwijten die worden gemaakt in de aangifte bij het Openbaar Ministerie zijn dat zij deelnemen aan misdaden tegen de menselijkheid, terrorisme en massamoord. Omdat Roland Pierik cum suis niet vrijwillig normaal doen is kennelijk de drang en dwang van strafvervolging noodzakelijk.

Volgens rechtsfilosoof Roland Pierik gaat het erom dat de samenleving weer open kan. Dus waarom hij niet gewoon het Zelenko-protocol handhaaft valt niet te begrijpen. Daarmee kan de samenleving weer open. Zo eenvoudig is het. Wie dat tegenwerkt begaat een internationaal misdrijf. De lobby voor vaccinatie en het feit dat HCQ en ivermectine als goed werkende veilige geneesmiddelen verdacht worden gemaakt kwalificeert als misdaden tegen de menselijkheid en terrorisme. Dat de rechtsfilosoof die tevens lid is van de Gezondheidsraad in het openbaar verwacht dat iedereen zich vrijwillig vaccineert omdat anders een vorm van vaccinatie dwang volgt, wordt tevens ervaren als afpersing en bedreiging met zware mishandeling.

De mRNA-vaccinaties leveren meer problemen dan ze oplossen. Ook Roland Pierik kan weten dat de experimentele mRNA-vaccins dodelijk kunnen zijn wanneer de gevaccineerden weer ziek worden van een Coronavirus. Veel experts waarschuwen voor de mogelijk fatale lange termijn gevolgen van de Coronavaccins. Roland Pierik heeft daar geen oren naar als rechtsfilosoof en lid van de Gezondheidsraad. De aangifteplicht die wordt nagekomen in verband het werk van Roland Pierik cum suis staat in artikel 160 van het Wetboek van Strafvordering. Bovendien is aangifte gerechtvaardigd omdat het helpt het virus eronder te krijgen.

Share |

Permalinks