U bent hier: Home / Viruswaanzin en Adolf Hitler

Viruswaanzin en Adolf Hitler

by J.L. de Kreek — last modified 23-07-2020 03:00
Opgeslagen onder:

Sommige personen suggereren dat Mordechay Krispijn van Viruswaanzin van de Mossad is. Het kan. Mordechay Krispijn benadrukt de Griekse-ei in zijn naam. En dat hij Joods is. Zijn familie is gedeporteerd en vermoord in de oorlog. Hij bezocht hun graf. Ter rituele begeleiding van zijn optreden? Willem Engel identificeert zich als Duivelskunstenaar. Hij heeft een School in Hekserij. Hitler was ook spiritueel. Bovendien was Hitler vriend en bondgenoot van de helden van Geert Wilders. Of Mordechay Krispijn een Zionist is die zijn familie net zo makkelijk offert als Zionisten doen moet nog blijken. Viruswaanzin spoort niet. De werkwijze deugt voor geen meter. En doet denken aan uitvoering van de agenda der Zionisten.

Om de Coronamaatregelen op te kunnen lossen is het als eerste noodzakelijk goed holocaustles te volgen. Het is allemaal anders met de Jodenvervolging dan meeste mensen denken. De Jodenvervolging begint te Basel 1897 bij en tijdens het Eerste Zionistische Congres toen de mensenrechten eenzijdig zijn ontbonden door de Zionisten. Een organisatie opgericht door atheïstische journalisten met het oogmerk statelijk en militair te strijden tegen handhaving van de Drie Eden. Op dit punt dient Mordechay Krispijn aan te slaan. En te weten dat Joden handhavers zijn van de Drie Eden. De Zionisten maakten al in 1914 via openbare bronnen bekend te strijden tegen assimilatie van Joden. Adolf Hitler en Adolf Eichmann zijn watjes met de Zionisten vergeleken. De Zionisten waren de eerste Bruinhemden. De stam der gettomanagers. 

Het is goed te begrijpen dat Mordechay Krispijn niet uit zichzelf een en ander openbaart. Iedereen die dat doet is meer dan spreekwoordelijk de sigaar. Onderdelen van de Staat der Nederlanden worden al jaren terrorisme gerelateerd bedreigd en bedrogen om weg te kijken en deel te nemen, door de terreurbeweging waaraan de Telegraaf al in 1922 deelneemt. De Telegraaf krijgt in het Amsterdams Concertgebouw 1922 de ideeën voor de Holocaust in handen in de vorm van de dagboeken van de helden van Geert Wilders. En zwijgt tot op de dag van vandaag. De terroristische agenda der Zionisten ziet ook op de periode na de oorlog. De Zionisten grijpen in fases oppermacht. Afgewisseld met relatieve rust.

De groep van personen die verantwoordelijk is voor de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust is ook verantwoordelijk voor de Coronamaatregelen. Zelfde laken en pak. Het RIVM is Mengele. Jaap van Dissel en de rest van de zogenaamde virologen zijn niet goed snik. Internisten geven preventief medicijnen aan Coronapatiënten die verhoogd risico leveren op de trombose waaraan deze patiënten bij bosjes sterven op het IC. Niemand hoeft te sterven aan Corona. Weten we van huisarts Rob Elens en het Zelenko-protocol.

Bovendien is Sars-cov-19 een besmettelijk virus waardoor het juist ongevaarlijker is. Sars-cov-19 is alleen een risico voor personen met co-factoren zoals overgewicht of ouderdom die zich in het pak laten naaien door de georganiseerde misdaad in de zorg. Een grote groep professionals in de zorg doen welbewust inhoudelijk onjuiste mededelingen over de wetenschap. Dat staat gelijk aan liegen alsof het staat gedrukt. Ze schrijven bewust behandeling voor die op de dood van patiënten zijn gericht. Dat is bij Hiv en dat is bij Sars-cov-19 het geval. De shit waartegen Viruswaanzin zegt te strijden is ouwe Nazikak!

Daarom valt de werkwijze van Mordechay Krispijn niet te begrijpen. De manier waarop hij en Willem Engel en Jeroen Pols en Anna Zeven denken de Coronamaatregelen te moeten opheffen, deugt voor geen meter. De Democratische Rechtsstaat beschermen zoals Viruswaanzin stelt te willen kan niet samenlopen met demonstraties en vorderingen bij de rechter in kort geding die met geen mogelijkheid toegewezen kunnen worden. Willem Engel en Jeroen Pols en Mordechay Krispijn en Anna zeven misleiden bewust over hun juridische acties. Zij claimen dat de rechter hen gelijk moet geven omdat ze alles zo goed zouden hebben bewezen terwijl hun dagvaarding zo is opgesteld dat de vorderingen niet kunnen worden toegewezen. Ook de modelaangifte van Viruswaanzin heeft geen kans van slagen.

De eis van Mordechay Krispijn, Willem Engel en Jeroen Pols in kort geding dat de tijdelijke covidwet onverbindend moet worden verklaard kan niet worden toegewezen. Ook de eis dat wordt bevolen dat de Coronamaatregelen worden ontbonden zal niet slagen. De rechter in kort geding toetst dit meest waarschijnlijk marginaal. En jurist Jeroen Pols laat in zijn dagvaarding zien dat aan alle formele vereisten voor de Coronamaatregelen is voldaan. Bovendien is de held van Willem Engel een racist. En de held van Anna Zeven werkte samen met de grote initiators van de Holocaust.

Bovendien heeft de Democratische Rechtsstaat die bananen niet nodig aan de Poorten van de Paleizen van Justitie. Democratische Rechtsstaat beschermen vereist respect voor de rechterlijke macht. Willem Engel laat weten dat hij Vrij Nederland is en dat hij zelf iedereen wil besturen. En dat hij daarvoor mensen heeft. En dat hij het regiem omver wil werpen. Willen Engel is tegen de Regering. Dus tegen het Staatshoofd. Ook roept Willem Engel mensen op de regels niet te handhaven. Niet handhaven staat haaks op de doelstellingen die Viruswaarheid stelt te vertegenwoordigen.

Alles bij elkaar genomen, holistisch gezien, zoals weldenkende mensen doen, heeft Mordechay Krispijn met opzet zijn feestje verpest te Den Haag op het Malieveld 21 juni 2020. Hij wilde niet demonstreren tegen Corona of zo. Hij wilde egotrippen. Mordechay Krispijn was jarig en wilde wel eens even laten zien dat hij als man van drie en vijftig nog lang niet is uitgeblust. Mordechay Krispijn lijkt niet te begrijpen dat vrijheid vieren niet kan voordat de rechter heeft gezegd dat dit mag. 

Mordechay Krispijn organiseerde een demonstratie waarvan hij wist of kon weten dat die wordt verboden omdat de rechter nog geen uitspraak heeft gedaan in zijn vordering de Coronamaatregelen op te heffen. Het gif wat Mordechay Krispijn bij bepaalde personen van de pen laat druppelen kan killing voor Viruswaanzin. Zijn Mattie Willen Engel is niet voor de grap Wizard. Zijn Witchcraft is echte Hekserij. Daarom wellicht de kriegelige reacties op het ziekelijke getrol van Mordechay Krispijn cum suis.

Share |