U bent hier: Home / Viruswaanzin hulpje georganiseerde misdaad

Viruswaanzin hulpje georganiseerde misdaad

by J.L. de Kreek — last modified 12-07-2020 03:00
Opgeslagen onder:

Iedereen moet even aandacht geven aan Viruswaanzin. En zich bewust zijn dat het bestaat uit een groep trollen. Oppertrol is jurist Jeroen Pols hoewel Willem Engel en Mordechay Krispijn er ook wat van kunnen. Zij stellen en beweren aan waarheidsvinding te doen en waarheidsvinders te zijn. Het kernteam van Viruswaanzin is gedetailleerd geïnformeerd over wat er aan de hand is allemaal. Deze informatie lijken zij te misbruiken om problemen groter te maken of vissen af te vangen. Viruswaanzin is geadviseerd aangifte te doen. Wat doet Viruswaanzin prompt? Het maakt een modelaangifte die geen enkele kans van slagen heeft. En bij de leek een deskundige indruk maakt.

Viruswaanzin doet alles verkeerd. Het is Viruswaanzin verteld dat ouders met kinderen gevaar lopen als zij meedoen met Viruswaanzin. Prompt komen ouders met kinderen in de problemen die Viruswaanzin volgen. De Nederlandse Kinderbescherming is een criminele organisatie van ambtenaren (geholpen door journalisten). Iedereen met kinderen die in de kijkers loopt van deze criminelen is de klos. Daaraan is zeer weinig te doen. De misdrijven zijn moeilijk zichtbaar voor rechters. Dit komt omdat het systeem bijkans ambtsedig vertrouwen geeft aan de ambtenaren van de kinderbescherming. Rechters vertrouwen de jeugdzorg op de blauwe ogen. De rechtspraak is (helaas pindakaas) ketenpartner van georganiseerde ambtelijke misdaad. Daaraan kunnen rechters niks doen. Bepaalde ambtenaren maken misbruik hiervan.

De opmerkingen van Willem Engel dat er heel veel mogelijkheden zijn om het onbehoorlijke bestuur te beteugelen is uit zijn duim gezogen. Er zijn weinig tot geen mogelijkheden. Alleen bijzondere verrichtingen maken kans. Willem Engel maakt problemen groter. De demonstratie van Viruswaanzin in Den Haag 21 juni 2020 was het persoonlijke verjaardagsfeestje van de 50-jarige Mordechay Krispijn die op een krankzinnige wijze te kampen heeft met zijn midlifecrisis. Zo erg zelfs dat hij on the fly even iedereen naar de afgrond helpt. Mordechay Krispijn is een geval apart. Hij stelt en beweert joods te zijn. Alsdan staat hij reeds met een been in het kamp. Zijn treinkaartje is al in 1897 besteld door de held van Geert Wilders. Net als bij de rest van de joden. De Coronamaatregelen zijn in de eerste plaats ouderwetse jodenvervolging. Juist Mordechay Krispijn kan dit zien en begrijpen met zijn joodse wortels in de kampen van de onderneming van de patroon van de held van Geert Wilders.

De Coronamaatregelen zijn het resultaat van de criminele samenwerking tussen een terreurbeweging en georganiseerde (ambtelijke) misdaad. Deze terreurbeweging is de grote initiator van Hitler en de gaskamers. Het wil oppermacht. Joden worden onder druk gezet huis en haard te verlaten en te emigreren naar het grondgebied waar deze terreurbeweging zijn volgende Holocaust heeft geagendeerd. Een kenmerk van de criminele samenwerking is bedrog in basiskennis en basisfeiten, zoals in verband met de Holocaust en de flauwekul van Willem Engel en Maurice de Hond dat aerosolen van belang zijn. Hun verhaal is totaal onbelangrijk. Het enige wat met betrekking tot Sars-cov-19 ertoe doet wordt verteld door huisarts Rob Elens van zelfzorgcovid19.nl. En doctor Zelenko. En de rest van de artsen met hun ervaring in de eerstelijnszorg bij bestrijding van de pandemie van het virus.

Viruswaanzin wil dat de Covid-19-wet onverbindend wordt verklaard. Het vordert dit in kort geding. Toewijzing daarvan is grondwettelijk onmogelijk. Toch pretendeert jurist Jeroen Pols van Viruswaanzin dat afwijzing van deze eis door de rechter in kort geding bewijs is dat de rechtsstaat is opgehouden te bestaan. De man is achterlijk. Om kans te maken op afschaffing van die wet moet er een goed werkend alternatief worden geleverd voor het behalen van het doel van die wet: bestrijding van de pandemie van het Virus. Viruswaanzin heeft uit de grote hoeveelheid beschikbare data nog altijd niet die drie brondocumenten aan de rechtbank overgelegd die elke weldenkende rechter in kort geding ervankunnen overtuigen de Coronamaatregelen op te heffen. Zo erg zijn ze bij Viruswaanzin met zichzelf bezig.

Iedereen kan beter thuis blijven. Gewoon de Coronamaatregelen handhaven en goed de site van huisarts Rob Elens bestuderen: zelfzorgcovid19.nl. Rob Elens legt uit wat je zelf allemaal kan doen om besmetting met het Coronavirus te voorkomen. Om het weg te draaien door op voeding en supplementen te letten. Gewoon even allemaal met liefde en geduld en vertrouwen andere initiatieven afwachten om de Covidmaatregelen ordentelijk te slopen. Echt. Door het volgen van eenvoudige tips van huisarts Rob Elens van zelfzorgcovid19.nl kan er heel veel worden gedaan om geen klachten te krijgen. Huisarts Rob Elens is door bepaalde ambtenaren verboden mensen te genezen van Covid-klachten. Hij kan dit snel, goedkoop en veilig. Binnen vijf dagen. Kost niet meer dan 15,- Euro. Hij mag dat niet van de ambtenaren die de Coronamaatregelen bewerkstelligen. Wereldwijd zijn er artsen die met succes het Zelenkoprotocol toepassen tegen Corona. Er zijn verschillende combinaties medicijnen denkbaar tegen Coronaklachten die goed helpen, voorradig zijn en geen vaccinatie behoeven.

De hele vaccinatielobby van Bill Gates is de meest smerige lobby denkbaar. Bill Gates moet worden gestopt. En vervolgd. En de misdadigers van de World Health Organisation moeten worden vervolgd voor genocide. Er is geen wet of verdrag of afspraak of wat dan ook wat hen op enigerlei wijze immuun maakt voor strafvervolging van hun internationale misdrijven. De ziekte waarmee iedereen te maken heeft heet pedofilie. Bepaalde bestuurders zijn kwaadaardige pedofielen zonder moraal die kinderen offeren aan Satan en hun bloed drinken. Ook in Nederland. Deze Satanische kinderverkrachters zijn niets ontziende machtswellusteling moordenaars die uitvoering geven aan hun depopulatie programma zodat zij na hun Grote Reconstructie het rijk voor zich alleen hebben met hier een daar kolonies gemuilkorfde slaven. Diversiteit sluit racisme of antisemitisme niet uit.

Share |

Permalinks