U bent hier: Home / Viruswaanzin trolt huisarts Rob Elens

Viruswaanzin trolt huisarts Rob Elens

by J.L. de Kreek — last modified 28-07-2020 03:00
Opgeslagen onder:

Iedereen kent huisarts Rob Elens van zelfzorgcovid19.nl als de man die de oplossing heeft voor bestrijding van de pandemie van het Coronavirus. Rob Elens had een gesprek met Ab Gieteling van Cafe Weltschmerz over het succes van HCQ. Dit is opgenomen. En op YouTube gezet. Video is door YouTube verwijderd. Censuur! Nu start Viruswaanzin samen met Elens, Gietelink en Weltschmerz een rechtszaak tegen YouTube want de verwijdering van de video is een onrechtmatige inbreuk op vrije meningsuiting. Dit is de zoveelste zaak die Viruswaanzin zal verliezen. Dan heeft weer iedereen verloren.

YouTube hoeft als verweer alleen te verwijzen naar het verbod wat Elens is opgelegd door de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en de opinie van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG). De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft nota bene het middel van Elens (HCQ) in de Tweede Kamer als kwakzalverij bestempeld. De rechter in kort geding tegen YouTube zal dit oordeel van de IGJ, het NHG en de Minister overnemen omdat het niet aan de voorzieningenrechter is een ‘battle of experts’ in kort geding te beslechten (vgl. r.o. 4.10 Rechtbank Den Haag 24 juli 2020, ECLI:NL:RBDHA:2020:6856).

Het belang van YouTube om in het kader van alle internationale richtlijnen medische desinformatie te bestrijden op zijn platforms zal zwaarder wegen dan de vrije meningsuiting van kwakzalvers die mensen bewust misleiden want ze zijn op de vingers getikt door de IGJ. De kans dat de rechter op basis van het verweer van YouTube oordeelt dat Elens een kwakzalver is en medische desinformatie verspreidt en daarom verwijderd mag worden, is niet klein. YouTube kan in de zaak die Viruswaanzin nu tegen deze censor aanspant de reputatie van Elens onherstelbare schade aandoen.

Bovendien valt niet te begrijpen dat Viruswaanzin deze procedure voert. Viruswaanzin stelt en beweert herhaaldelijk dat de democratische rechtsstaat ten einde is, dat rechters geen recht spreken en dat er censuur wordt gepleegd. Door YouTube te dagvaarden bindt het de kat op het spek. De door advocaat Maliepaard namens Viruswaanzin aangekondigde rechtszaak levert de censor een kans om meer censuur toe te passen. Daarbij heeft niemand belang. Bovendien heeft niemand YouTube nodig om de boodschap van Elens en Weltschmerz breed bekend te maken onder het publiek.

Het recente kort geding tegen de Staat heeft Viruswaanzin ook voorspelbaar verloren (ECLI:NL:RBDHA:2020:6856). De gronden voor afwijzing zijn voorspeld. Het kort geding civiel wat Viruswaanzin tegen het RIVM voorbereidt om afgifte van documenten zal het ook verliezen. Viruswaanzin wil zich vertegenwoordigd door Lexion Advocaten tegen het RIVM in de zaak voor afgifte van documenten beroepen op artikel 843a van het Wetboek van Rechtsvordering. Wat is de rechtsbetrekking waarin Viruswaanzin of zijn rechtsvoorgangers partij zijn? Onrechtmatige daad van de Staat? De rechter in het kort geding van Viruswaanzin tegen de Staat heeft recent bepaald dat de Coronamaatregelen niet onrechtmatig zijn.

Het is vaste rechtspraak dat de burgerlijke rechter de eiser niet-ontvankelijk moet verklaren in zijn vordering, indien een met voldoende waarborgen omklede rechtsgang bij een andere rechter (bijvoorbeeld de bestuursrechter) openstaat of heeft opengestaan, waarin over die vordering en de daaraan ten grondslag liggende verwijten kan of kon worden beslist (vgl Rechtbank Den Haag, 20 mei 2020, zaak- / rolnummer: C/09/5 89299 / KG ZA 20-198).

In het geval van Viruswaanzin tegen het RIVM is er in beginsel geen plaats voor (toegang tot) de burgerlijke rechter, in welk geval eiser in zijn vordering niet kan worden ontvangen. Een behoorlijke taakverdeling tussen de burgerlijke rechter en de bijzondere, door de wet aangewezen gespecialiseerde bestuursrechter in WOB-zaken, maakt het ongewenst dat tegelijkertijd voor beide rechters procedures over hetzelfde onderwerp worden gevoerd, met risico van verschillende uitkomsten.
><br>Het heeft er de schijn van dat Viruswaanzin bewust de werkwijze kiest die de minste kans levert op succes. Het is net alsof Viruswaanzin werkt voor het RIVM. Viruswaanzin handelt steeds contra de belangen die het zegt te vertegenwoordigen. De werkwijze van Viruswaanzin past niet bij de doelstellingen van Stichting Viruswaarheid. Het is de werkwijze van Viruswaanzin die Elens niet vooruit helpt in zijn doel om de pandemie van het virus goed, snel, goedkoop en veilig te bestrijden. Het is niet verstandig voor Elens deel te nemen aan de publiciteitsstunt van Viruswaanzin en Weltschmerz tegen YouTube. Viruswaanzin werkt mee aan ‘the great reset’ wat volgens Viruswaanzin het doel is van de crisis.

UpDate: Lees deze draad - zaak tegen YouTube bij voorbaat kansloos.

Share |

Permalinks