U bent hier: Home / Viruswaarheid heeft gelijk

Viruswaarheid heeft gelijk

by J.L. de Kreek — last modified 08-08-2020 03:00
Opgeslagen onder:

Het is fijn dat Mordechay Krispijn van Viruswaarheid met zijn mooie Joodse naam het nu ook stelt en beweert. De Coronamaatregelen hebben veel weg van de Jodenvervolging. Sterker: het is de Jodenvervolging. Het enige nog is dat Mordechay Krispijn zich niet op de goede bronnen beroept en geen benul heeft hoe erg het allemaal is. Had hij alles geweten dan was hij misschien al ondergedoken in plaats midden op het Malieveld te Den Haag over zijn Joodse voorouders te oreren. De held van Geert Wilders en Thierry Baudet is de grote initiator van de Holocaust. Mordechay Krispijn is niet Joods opgevoed wat niet wegneemt dat hij enige sjoege kan bezitten.

Het is algemeen bekend dat de Joden zo’n tweeduizend jaar geleden in de Diaspora zijn geplaatst. Dit was mede in verband met activiteiten van Joden in de Heilige Staat Palestina die niet Des Verbonds zijn zoals politiek en verafgoding. De Joden zijn handhavers van het verbond wat door tussenkomst van Abraham en Mozes met Gd is gesloten. In de Diaspora handhaven de Joden de Drie Eden. Klassieke Joodse kernwaarden die niet zijn geabrogeerd. En ook door Rambam zijn gehandhaafd. En waarvan strikte handhaving noodzakelijk is in verband met bestrijding van antisemitisme. Er moet iets gaan dagen bij Mordechay Krispijn diep in zijn genetisch gestel als hij echt Joodse voorouders heeft.

Er is best een grote groep personen die zich Joods voordoen en dat niet zijn. Deze personen worden in de volksmond Zionisten genoemd. De Zionisten hebben zich georganiseerd rond de complete realisatie van de ideeën van de held van Geert Wilders en Thierry Baudet waaronder begrepen de volgende Holocaust die zal plaatsvinden op de Bergen van Israël. Israël is de naam van de Joden. Gestolen door de Zionisten die ook de Joodse identiteit hebben overgenomen om het grote publiek te misleiden met hun antisemitische bedoelingen. En het Jodendom te ontdoen van de Joden. De Zionisten zijn de grote antisemieten. Adolf Hitler was de uitvoerende macht der Zionistische congressen. Het bestuur van de Führer was Zionistisch geïnspireerd. Net als het werk van Adolf Eichmann die zich spiegelde aan de de held van Wilders en Baudet.

Na de oorlog is een massieve propaganda campagne op de mensheid losgelaten om te verdoezelen wie de grote initiators zijn van de Tweede Wereldoorlog. En ter voorbereiding van de volgende stappen op weg naar wereldheerschappij voor de Zionisten. De agenda van het internationaal terrorisme waarin een pandemie voorkomt in de huidige Coronatijd is geschreven door de held van Geert Wilders, Thierry Baudet en Adolf Eichmann. Het is ook te zien aan het werk van Bill Gates dat dit het geval is. En aan meer objectieve feiten. Wat Mordechay Krispijn dient te doen is zijn burgerplicht nakomen. Niet soebatten op pleinen of demonstreren. Gewoon aangifte doen van terrorisme en levensdelicten want dat is iedereen die daarvan kennis draagt verplicht te doen. 

Mordechay Krispijn van Viruswaarheid had op het malieveld en de diverse sociale media niet obsessief aangehaakt bij het Joods lijden uit de Tweede Wereldoorlog als de Telegraaf in 1922 en 1924 eerlijk was geweest over de inhoud van de publicaties van de held van Geert Wilders, Thierry Baudet en Adolf Eichmann. Dan was er ook geen Coronacrisis geweest. Mordechay Krispijn moet ook eens kijken naar wat de Joodse publicist Louis Fles allemaal is overkomen in 1914 toen de voorzitter van de Zionistische Bond openlijk in de media stelde en beweerde dat de Zionisten strijden tegen assimilatie van Joden. Als Morry nu niet pist woest is valt dat niet te begrijpen.

Share |

Permalinks