U bent hier: Home / Viruswaarheid heeft slechte juristen

Viruswaarheid heeft slechte juristen

by J.L. de Kreek — last modified 09-09-2021 03:00
Opgeslagen onder:

Advocaten die lijden aan een psychische toestand worden door de Orde van advocaten van het tableau gehaald en opgedragen hun dossiers over te dragen aan een advocaat die wel functioneert. Mr. Jeroen Pols van Viruswaarheid doet het werk van een advocaat zonder dat hij kan worden getucht door het Tuchtrecht in de Advocatuur. En zonder dat hij verplicht opleidingen en intervisie volgt. Bij juristen die niet zijn ingeschreven op het tableau is geen mogelijkheid voor benadeelden te klagen bij een deken die op basis van toezichthoudende bevoegdheden de jurist adviseert te verhuizen naar de afdeling fröbelen van de dichtstbijzijnde GGZ.

Mr. Jeroen Pols van Viruswaarheid is echt een hele slechte jurist. Het is gewoon crimineel. Mr. Jeroen Pols is geen beroepsadvocaat omdat hij als jurist heel erg slecht is. Had hij zich ingeschreven op het tableau dan was hij onherroepelijk in aanvaring gekomen met het tuchtrecht. Het feit dat Viruswaarheid keer op keer rechtszaken verliest komt omdat jurist mr. Jeroen Pols de verkeerde keuzes maakt. Nu gaat mr. Jeroen Pols procederen in het civiel recht tegen leden van de Gezondheidsraad om adviezen te laten intrekken en ze persoonlijk aansprakelijk te stellen voor de Coronacrisis. Terrorisme en massamoord worden niet bestreden met civiel recht. Voor bestrijding van terrorisme en massamoord is het strafrecht bedoeld. Mr. Jeroen Pols is daarmee bekend omdat hij cum laude is afgestudeerd aan de Open Universiteit op het strafrecht. In het geval van terrorisme en massamoord is de civiele rechter de restrechter voor als de weg via het strafrecht doodloopt.

Documenten zoals uitspraken van rechters in het civiel recht hebben bewijskracht in het strafrecht. Wanneer de rechter civiel beslist dat de leden van de Gezondheidsraad geen blaam treffen of adviezen niet hoeven in te trekken of dat adviezen niet onrechtmatig zijn wordt de weg via het strafrecht geblokkeerd. Dat is kennelijk wat Viruswaarheid en mr. Jeroen Pols willen want daaraan dragen ze bij getuigen hun voornemen civiel te procederen in kort geding en in bodemzaken tegen de leden van de Gezondheidsraad persoonlijk. Bovendien heeft strafrecht  het voordeel dat de ambtelijke hoedanigheid van betrokken leden van de Gezondheidsraad een strafverzwarend omstandigheid is. Het werk van mr. Jeroen Pols is te begrijpen wanneer misbruik maken van goedgelovige slachtoffers van Coronaterrorisme en de bijkomende massamoord het verdienmodel is. 

Ook de juridische documenten op de website van Viruswaarheid laten zien dat mr. Jeroen Pols een hele slechte jurist is die niks anders doet dan de volgers van Viruswaarheid valse hoop geven en geld aftroggelen. Op die site staat geen enkele modelaangifte die past bij de misdrijven die worden gepleegd door de leden van de Gezondheidsraad, RIVM en OMT. Er staat een aangifte tegen minister Hugo de Jonge terwijl bij door ministers gepleegde strafbare feiten de Kroon en de Tweede Kamer exclusief bevoegd zijn aangifte te doen.

Dus die aangifte van mr. Jeroen Pols tegen minister Hugo de Jonge wordt niet ontvankelijk verklaard. Mr. Jeroen Pols is hiermee bekend omdat mr. Jeroen Pols cum laude is afgestudeerd op het strafrecht. Mr. Jeroen Pols is vergeten artikel 119 van de Grondwet te betrekken in zijn adviezen aan volgers van Viruswaarheid. Bovendien maakt de minister geen fouten want hij mag vertrouwen op de adviezen van de medisch wetenschappelijke specialisten van het RIVM, OMT en de Gezondheidsraad die hem terrorisme gerelateerd bedriegen met massamoord tot gevolg.

Viruswaarheid beweert te strijden voor de democratische rechtsstaat. Daarbij past handhaving van het systeem zoals het is. Dit wil zeggen dat mr. Jeroen Pols met al zijn kennis zijn strafrechtelijke aangifteplicht dient na te komen en de rest van zijn werk ‘on hold’ moet zetten. Viruswaarheid en mr. Jeroen Pols verwachten van de Staat der Nederlanden dat de Grondwet wordt gehandhaafd terwijl mr. Jeroen Pols het publiek misleidt door zelf de Grondwet te negeren en een zinloze aangiftes te doen tegen de minister.

Het kernteam van Viruswaarheid is nog voordat iedereen van hen had gehoord en ook daarna geadviseerd aangifte te doen. Omdat er sprake is van terrorisme en massamoord geldt de strafrechtelijke aangifteplicht van artikel 160 Wetboek van Strafvordering. Mr. Jeroen Pols en Viruswaarheid moeten hun strafrechtelijke aangifteplicht nakomen en niet zelf in het civiel recht procederen tegen de terroristen en de massamoordenaars die een overval plegen op Nederland, de wereld en Europa. Daarmee geven zij gelegenheid aan de terroristen en massamoordenaars om de rechter in het civiel recht te laten uitspreken dat de boefjes gelijk hebben.

In verband met YouTube en huisarts Rob Elens die de oplossing voor bestrijding van de pandemie van het virus verkondigt is Viruswaarheid ook voorspelbaar voor het gaas gegaan. In die zaak was aan de orde of een video met daarin optredend huisarts Rob Elens die al sinds het begin van de pandemie met succes het Zelenko-protocol handhaaft, gecensureerd mag worden van de grote platforms. Omdat YouTube YouTube is en YouTube de richtlijnen van het RIVM volgt mocht Rob Elens worden gecensureerd. Met als gevolg dat de media zogenaamd gelegitimeerd het hele verhaal van zelfzorgcovid19.nl negeren en zelfs ridiculiseren. Dus mr. Jeroen Pols heeft met zijn werk voor Viruswaarheid bewerkstelligd dat de oplossing voor bestrijding van de pandemie van het virus is uitgesteld. Toch gelooft heel Wappiestan in zijn amateurisme. En verwaarlozen alle Wappies de strafrechtelijke aangifteplicht terwijl goed legaal samenspannen tegen de criminele leden van de Gezondheidsraad daarmee begint.

Share |

Permalinks