U bent hier: Home / Viruswaarheid helpt niemand

Viruswaarheid helpt niemand

by J.L. de Kreek — last modified 17-04-2021 03:00
Opgeslagen onder:

Of het nu de politiek is of Wappiestan, de hersenarmen domineren het debat en de besluitvorming. Mr. Jeroen Pols van Viruswaarheid bewijst objectief dat juristen afgestudeerd aan de Open Universiteit deze titel niet zouden mogen voeren. Zijn pleidooi tijdens het hoger beroep in de zaak van de PCR-test en het inreisverbod vrijdag 16 april 2021 was tenenkrommend. Net als al zijn andere werk voor Viruswaarheid. Hij zet mensen aan tot het doen van aangifte waarvan hij als jurist weet en weten kan dat die geen doel treffen omdat het een aangifte is tegen politiek ambtsdragers. Viruswaarheid gebruikt grote woorden. Iedereen weet dat er sprake is van moord en terrorisme. Dus dan geldt er een aangifte plicht.

Geen aangifte doen wanneer men met de feiten bekend is wordt gezien als een strafbaar feit. Een vorm van deelname aan de initiële terroristische en moorddadige misdrijven. Het meest ergerniswekkende aan mr. Jeroen Pols is dat hij de hele Overheid de schuld geeft terwijl hij cum laude is afgestudeerd op strafrecht. En dus specifiek en exact moet kunnen bepalen dat de Overheid als geheel inclusief de rechtspraak, de landsadvocaat, het kabinet en parlement terroristisch wordt bedrogen door het OMT en RIM cum suis. Het is allemaal zo makkelijk te zien en begrijpen dat bij het pleidooi van mr. Jeroen Pols vanzelf het schuim op de bek komt in verband met zijn gepruts. Dan de advocaat van Viruswaarheid die links naast mr. Jeroen Pols zat en zich met zijn rechterzijde de rug toekeerde naar zijn cliënt die oreerde als een beschonken kwakzalver. Deze raadsman zou tuchtrechtelijk moeten worden veroordeeld net zoals dat met Nakad en anderen is gebeurd.

De mevrouw die Nederland niet mocht inreizen beroept zich op het Holocaustverleden van de familie. Ook toen zijn er medische experimenten uitgevoerd. Aan het begin van de crisis en het eerste jaar van Viruswaarheid is uitgebreid contact geweest met het kernteam. Mordechay Krispijn met zijn mooie Joodse naam is met argumenten onderbouwd gedetailleerd geïnformeerd over de beweging die achter de Holocaust zit en de wortels blijkt te hebben in het Zionisme. En dat deze beweging achter de Coronahysterie zit. Dus opnieuw by those who created Auschwitz. Mordechaij Krispijn beroept zich ook steeds op het Holocaustverleden van de familie. Vele leden van zijn familie zijn gedeporteerd en vermoord.

Dat juist bij hen geen enkele erkenning bestaat van het feit dat de Zionisten achter de Holocaust zitten en nog altijd actief strijden voor oppermacht en dat de Coronacrisis onderdeel is van de voortgaande Zionistische strijd tegen de mensheid voor werelddominantie duidt op betrokkenheid bij de beweging die in 1897 is opgericht met het oorlogsdoel het geheel Joodse Volk uit te roeien en de familie van de patroon van de held van Thierry Baudet en Wilders en Adolf Eichmann koninklijk te kronen. Viruswaarheid wil het er niet over hebben. Te ingewikkeld of zo. Israël in oprichting zit achter de Holocaust, zo blijkt objectief uit de authentieke brondocumenten van de agenda van het internationaal terrorisme. Als onderdeel van de onafhankelijkheidsstrijd. 

Het kernteam van Viruswaarheid is ook geïnformeerd over het feit dat onderdelen van de Staat der Nederlanden terrorisme gerelateerd worden bedreigd en bedrogen om het bestaan van deze beweging en zijn misdrijven tegen het gehele Joodse Volk te ontkennen en er aan deel te nemen. Dus waarom de Overheid als geheel steeds bekritiseren zoals Viruswaarheid? Waarom geen rekeninghouden met de bijzondere omstandigheden waarmee Viruswaarheid bekend is? Dat is omdat de Holocaust is bewerkstelligd en uitgevoerd door een groep die de Joodse identiteit heeft gestolen. En dik bevriend en bondgenoot was en is van de antisemieten. Mensen die doen alsof ze Joods zijn. Zoals de Sonderkommando’s met kampfunctie. Het initiatief voor de Endlösung en Holocaust ligt bij Theodor Herzl en de Zionistische congressen. Benjamin Netanyahu is zoon van de rechterhand van een van de grote initiators van de Holocaust. En spuit uitverkoren als hij is met voorrang het Joodse volk in met het gif van Pfizer.

Share |

Permalinks