U bent hier: Home / Voorbereidingen Coronatribunaal

Voorbereidingen Coronatribunaal

by J.L. de Kreek — last modified 22-11-2021 03:00
Opgeslagen onder:

De voorbereidingen op het Coronatribunaal worden getroffen. Dit is het gerecht waarbij medisch wetenschappelijke specialisten die het Kabinet en Parlement adviseren in verband met de Coronamaatregelen en hun hulppersonen, zich strafrechtelijk moeten verantwoorden. 30 maart 2020 is ten behoeve hiervan schriftelijk aangifte gedaan bij de Officier van Justitie. Tot op heden heeft het Openbaar Ministerie niet inhoudelijk gereageerd. De aangifte is afgelopen anderhalf jaar regelmatig aangevuld. Het omvat nu ruim 2.500 pagina’s en 172 documenten met ‘state of the art’ bewijs van de zware door de adviseurs van het Kabinet en Parlement gepleegde misdaden.

De aangever is jurist en levert advies en bijstand aan cliënten die schade lijden door internationale misdrijven, terrorisme en georganiseerde (ambtelijke) misdaad. Het bedrog in verband met Corona viel onmiddellijk op omdat patronen werden herkend. Deze jurist heeft ook onderzoek gedaan naar de waarheid over Hiv en AIDS. Bovendien heeft deze jurist meer dan tien jaar ervaring met de beweging die zit achter de Coronacrisis. Deze beweging zit ook achter aanslagen in Afghanistan waarbij Nederlandse en NATO militairen zijn gesneuveld. Bovendien zit deze beweging achter verhoogd terreurdreiging. De brondocumenten van de agenda van deze beweging bewijzen objectief dat oppermacht en genocide het oogmerk is.

Dat het Openbaar Ministerie niet optreedt ondanks het getamboerijn bij de Officier van Justitie om strafvervolging betekent niet dat de staande magistratuur het eens is met de genocide en het terrorisme door Coronamaatregelen. Al meer dan tien jaar doen zich complicaties voor in verband met de opsporing en vervolging van bepaalde internationale en terroristische misdrijven. Het Openbaar Ministerie wordt oneigenlijk onder druk gezet door de beweging die zit achter de Coronacrisis. Onderdelen van de Staat der Nederlanden waaronder de Rechtspraak valt worden al meer dan tien jaar bedreigd met excessief op mensen gericht bruut geweld om weg te kijken en handen van zaken af te trekken. En niet over te gaan tot strafvervolging van de leden van de grote beweging van antisemieten die zit achter terroristisch geweld overal ter wereld met het oorlogsdoel oppermacht te vestigen voor de vrienden van Bill Gates.

Het wordt al jaren meegedeeld aan het publiek. Op diverse sites wordt het geduldig en herhaaldelijk uit de doeken gedaan. De beweging die achter de Coronacrisis zit dreigt met geweld tegen onderdelen van de Staat der Nederlanden om straffeloos de actuele genocide te kunnen plegen. Het is nodig dat alle kippen in het kippenhok zich laten horen door de strafrechtelijke aangifteplicht na te komen. Iedereen – in ieder geval personen die zelf nadenken – kan zien dat er sprake is van terrorisme en massamoord. En het is ook niet moeilijk te begrijpen dat het Kabinet en Parlement worden bedrogen met terroristische oogmerk door personen waarop zij mogen vertrouwen. Nederland is verstoken van de geneesmiddelen die de pandemie van het virus veilig, snel, goed en goedkoop bestrijden omdat de minister door ambtenaren waarop hij vertrouwt wordt ingefluisterd dat HCQ gelijk staat aan kwakzalverij.

Nederland wordt leefomstandigheden opgelegd waaronder de onthouding van toegang tot geneesmiddelen, gericht op de vernietiging van een deel van een bevolking. Er kan worden gesproken van genocide. Genocide is een vorm van massamoord bedoeld om een nationaliteit of ras uit te roeien. Dat Europeanen worden uitgeroeid is evident omdat in Afrikaanse landen de Holocaust door Coronamaatregelen niet plaatsvindt want daar krijgen mensen wel HCQ en wordt niet iedereen getest. Het is evident dat de standpunten en beweringen van de arts dr. Vladimir Zelenko over covid19 levensreddend zijn. Het bijzondere aan de Coronacrisis is het antisemitische karakter. Dr. Zelenko is orthodox Joods. Het Joodse volk is door Onze Lieve Heer verboden de vaccinaties te nemen. En Hij heeft Zijn volk geïnspireerd tot dr. Vladimir Zelenko die niet minder is dan de Verlosser; en hij wordt als kwakzalverij weggezet door de minister van christelijke huize.

Iedereen die het niet eens is met de Coronamaatregelen wordt uitgenodigd strafrechtelijk aangifte te doen. Mensen die bekend zijn met de moord, doodslag en terrorisme door de Coronamaatregelen zijn wettelijk verplicht aangifte te doen. Net als bij de Belastingdienst. Om van dienst te zijn is de modelaangifte opgesteld voor aangiftecovid19.nl. En wordt iedereen opgeroepen de strafrechtelijke aangifteplicht na te komen. Het heeft geen zin te demonstreren of in debat te gaan of te procederen bij de rechter civiel. Er moet waarheidsvinding worden gedaan. Het Openbaar Ministerie is de partij in de democratische rechtsstaat die daarvoor verantwoordelijk is bij misdrijven. Om te krijgen wat mensen willen namelijk opheffing van de Coronamaatregelen en goede zorg bij Covidklachten is het noodzakelijk het Openbaar Ministerie aan te zetten tot strafvervolging van de adviseurs van het Kabinet en Parlement.

Share |

Permalinks