U bent hier: Home / Waarheid staat in Bijbel

Waarheid staat in Bijbel

by J.L. de Kreek — last modified 23-10-2021 03:00
Opgeslagen onder:

Sybrand van Haersma Buma van het CDA roddelde laatst bij Dit Was Het Nieuws van AVRO/TROS dat hij dacht dat door het internet de waarheid niet verscholen kon worden. Terroristische regiems zouden niet meer bestaan want de waarheid komt boven. Het gekke volgens Sybrand van Haersma Buma is dat de waarheid niet meer bestaat want wie kan het checken. Er is volgens Sybrand van Haersma Buma geen regel meer. Er is geen redactie. Je kan schrijven wat je wilt. Als je dan ontkent volgens hem dan wordt het ontkend en zou het waar kunnen zijn dus 50/50. Ben je nog nergens volgens Sybrand van Haersma Buma van het CDA. De waarheid staat in de Bijbel. Onlogenbaar. En de Bijbel staat in alle talen op het internet.

In de Bijbel onder redactie van Gd staat de waarheid geschreven in voor iedereen begrijpelijke regels. De Christenheid waartoe Sybrand van Haersma Buma behoort gelooft niet in de Bijbel en is geen volger van Jezus Christus. De Kerk in het algemeen is het Huis van Satan. De kerken en kathedralen en hun afgoderij zijn een doorn in het Oog van Gd. Niemand die het weet want niemand leest wat er echt staat in de Bijbel. In de Bijbel staat dat Jezus Christus niet is overleden. De Profeet voorspelt het verwijzend naar Jona, een andere profeet die eerder leefde. Bovendien bewijst Jezus Christus in Bijbel dat zijn voorspelling is uitgekomen. Zoals dat gaat bij profeten in de Bijbel komen de profetieën altijd uit. Zijn volgers dachten een geest te zien. Het staat letterlijk in de Bijbel. Ook de Holocaust staat in de Bijbel. In Ezechiël 37. Die voorspelling is recent vervuld. De Bijbel is zeer actueel. De volgende Holocaust staat ook in de Bijbel. In Ezechiël 38-39. De Coronacrisis is daarop een voorbereiding.

Net als bedreigingen die met terroristische oogmerk worden die geuit jegens onderdelen van de Staat der Nederlanden om de Zionistische grondslag van de Holocaust te ontkennen. De Zionisten hebben de Bijbel genomen om hun agenda voor terroristische verandering aan te spiegelen. Dat noemen ze Zionisering van de samenleving. De Joden zijn door de Zionisten vergast. De Zionisten hebben hun terrorisme opzettelijk gespiegeld aan Eind Tijd voorspellingen uit de Bijbel voor de maatschappelijke acceptatie of toch in ieder geval betrokkenheid van het Vaticaan. Het Vaticaan en de journalistiek in West Europa en een enkele UBO zijn de personen en organisaties die het voortouw hebben genomen in de voorbereidingsfase op weg naar de Holocaust. De Paus en de journalisten met Zionistische ambities zijn al sinds 1895 ermee bekend dat zij de grote kwartiermakers zijn van de Holocaust. Gespiegeld aan Ezechiël. De objectieve bewijzen door authentieke brondocumenten staan op de website www.holocaustles.nl.

In de Bijbel, in Hooglied, staat Mohammed genoemd. De Profeet. De laatste Profeet, die na Jezus Christus komt en door Jezus Christus is voorspeld. Jezus Christus is misschien wel de grootste Profeet van de Islam. Mohammed is vanzelfsprekend de grootste. Ook de Koran draait om Jezus Christus. Daarom dat Islam zo wordt genoemd. Islam betekent vrede zoals ‘peace’ dit ook betekent. Jezus Christus en Mohammed in samenhang gezien geeft de Bijbel en de Koran de diepgang die Gd heeft bedoeld. De Bijbel is niet geëindigd bij Openbaring. Na Openbaring heeft Onze Lieve Heer nog een boek geopenbaard. Aan Mohammed. Dat is een wonder. Er is slechts EEN Gd claimen de monistische godsdiensten. Dit is natuurlijk een waarheid als een koe want alles is één. Er is één oorsprong. Eén oorzaak. De Big Bang. De evolutie is de schepping. De hemel en de aarde zijn in de Bijbelse tijd van Gd in zeven dagen gemaakt. Voor mensen is dat een eeuwigheid. Gd sluit de evolutietheorie of relativiteit niet uit. De wetten van de Natuurkunde zijn niet evolutionair bepaald. Die zijn overal altijd van kracht tot in de eeuwigheid. Daar moet een schepper achter zitten.

Share |

Permalinks