U bent hier: Home / Waarom Zionisten Joden uitroeien

Waarom Zionisten Joden uitroeien

by J.L. de Kreek — last modified 10-05-2022 03:00
Opgeslagen onder:

De vraag is gesteld waarom de Zionisten de Joden willen uitroeien. Volgens de vragensteller wordt op goedenieuws.nl wel steeds herhaald dat Zionisten de Joden willen uitroeien, alleen niet waarom en hoe ze op dit idee zijn gekomen. Het is een goede vraag. Want wie wil nu zoiets doen? Joden zijn niemand tot last. Het antwoord typeert de banaliteit van het Zionistische kwaad. Het is de Zionisten te doen om oppermacht en de snelle Zioniserung van de wereld. Omwenteling van de Franse Revolutie. Bezit over Palestina. Stichten van een Groter Israël, van de Eufraat tot de Nijl. Reconstructie van de feodale machtsverhoudingen van voor de Franse Revolutie. Zionisme is feitelijk het ouderwetse antisemitisme der Katholieken in een nieuw jasje. De Zionisten werken hiervoor nauw samen met het Vaticaan.

De strijd van de Zionisten tegen de Joden is de oude strijd van het Romeinse Rijk tegen het Joodse volk. In de tijd van Jezus Christus was Palestina bezet door de Romeinen. De Romeinse Keizer in die tijd kroonde zichzelf tot Koning der Joden. De Joden verzette zich tegen de Romeinse bezetter. Volgens de Romeinse staatsfilosofie was de Keizer goddelijk en had hij er recht op te worden vereerd. De Joden hadden echter slechts één almachtige god. Het Joodse geloof verbood hen de Romeinse keizer als meer dan een sterfelijk mens te zien. De tegenstellingen leidden tot enkele Joodse opstanden tussen 66 en 135 n.Chr. De de Joden vormden voor de Romeinen een risico voor de veiligheid van het rijk. De Joden werden verdreven uit Judea en verspreidde zich in Noord-Afrika en Europa. Dit wordt de Diaspora genoemd.

In de eeuwen tussen de Joodse opstanden tegen de Romeinen en Franse Revolutie hebben de Joden antisemitisme te verduren gehad. Het overwegend christelijke Avondland kon de aanwezigheid van Joden moeilijk accepteren. Joden werden in getto’s gehouden en bijvoorbeeld beschuldigd van het vervuilen van waterbronnen. Het antisemitisme is algemeen bekend. Dit veranderde in West Europa met de Verlichting. De Franse Revolutie tussen 1789 en 1799 was een politieke opstand waarbij een eind werd gemaakt aan absolutisme en vrijheden als democratie en mensenrechten werden ingevoerd. “Vrijheid, gelijkheid en broederschap” was het motto van deze politieke omwenteling. Het gevolg was dat antisemitisme verdampte in West Europa. En dat de absolute heersers macht en vermogen zagen verdampen en hun grip verloren op de Joodse getto’s en hun slaven. The French Revolution in 1789 brought positive changes for French Jews, resulting in their full emancipation in 1791.

Een familie die de Franse Revolutie moeilijk kan accepteren is de familie Rothschild. In the Columbian Star (Philidelphia) van zaterdag 28 november 1829 staat de eerste concrete aanwijzing voor het antwoord op de vraag waarom de Zionisten de Joden uitroeien:

It is stated that Baron Rothschild, the celebrated London Jewish Banker, is about to purchase all Palestine the Holy Land, including Jerusalem, as a Kingdom for the Jews, over whom he is to be the king.

Later in 1895 staat de bekende Oostenrijkse journalist Theodor Herzl op als de man die het plan ontwikkelt voor het wereldhuis van de familie Rothschild om Palestina inclusief Jeruzalem als Koninkrijk voor de familie in bezit te krijgen. Theodor Herzl richt vereniging Erez Israël op waarvan de algemene vergadering bekend staat als de Zionistische congressen. Bij en tijdens het Eerste Zionistische congres te Basel 29-31 augustus 1897 worden de Joden door de aanwezige leden ervan beticht “verachtte bedelaars” te zijn. Bovendien keuren de aanwezige leden het gedachtegoed van de Franse Revolutie af en ontnemen zij eenzijdig de Joden de mensenrechten. Het staat allemaal woordelijk te lezen in de authentieke protocollen van het Eerste Zionistische Congres te Basel 1897.

In deze authentieke protocollen staat ook dat assimilerende Joden consequent zijn beschermd ("Die Assimilationsjuden sind die consequenten Scutzjuden"). Bovendien is in deze protocollen vastgelegd dat in Frankrijk de gelijke berechting van Joden is afgekondigd volgens de logica van de Verklaring der Mensenrechten. In de periode tussen 1895 en 1904 schrijft de grote Zionistische leider Theodor Herzl zijn dagboeken en een groot aantal andere geschriften waarin hij zijn ideeën uit de doeken doet. Theodor Herzl schrijft in zijn dagboeken 22 april 1900 dat er geen antisemitisme is in Engeland en het er ook niet komt. 

De latere Zionistische leider Ze’ev Jabotinsky schrijft in 1940 in zijn boek “the Jewish War Front” over Italië dat “its people” ten minste een halve eeuw “genuinely” alles vergeten zijn over discriminatie van Joden en geen belang stellen in het bemerken wie Jood is en wie niet. En dat gelijke rechten voor Joden, zelfs in Oost Europa, niets nieuws is. In tegendeel, volgens Jabotinsky, de juridische acceptatie van dit principe is volgens Jabotinsky bijna in elk land zo oud als de landen zelf. Ook schrijf Jabotinsky over Duitsland in 1940 dat het “formidabele” verleden van het Duitse antisemitisme snel in vergetelheid lijkt te zinken.

Omdat de Zionisten zonder antisemitisme de ideeën van Theodor Herzl niet kunnen realiseren besloten de Zionisten onder leiding van Theodor Herzl en Ze’ev Jabotinsky het antisemitisme in Europa aan te jagen. In zijn dagboeken staat dat Theodor Herzl tegen Baron von Hirsch heeft gezegd dat Joden sprookjes verteld moet worden om ze naar onbegaanbaar gebied te lokken. Theodor Herzl schrijft in zijn dagboeken Pinksteren 1895 dat hij affiniteit heeft met het antisemitisme waarvan hij niet te lijden had. En hij schrijft dat hij boven alles de leegte en zinloosheid erkent van de inspanningen "om het antisemitisme af te weren”. En dat het antisemitisme groeit en dat hij ook groeit. Theodor Herzl schrijft tevens dat antisemitisme Joden niet zal beschadigen en ziet het als een nuttige beweging voor het Joodse karakter. En dat het een voortreffelijk idee is fatsoenlijke en geaccrediteerd antisemieten aan te trekken als vereffenaars van vermogen. En dat antisemieten “unsere” meest betrouwbare vrienden en antisemitische land “unsere” bondgenoten zijn.

Theodor Herzl schrijft in zijn dagboeken 15 juni 1895 een “familierede” aan het wereldhuis van de familie Rothschild waarin hij stelt dat er geen grote inspanningen nodig zijn om migratie beweging te stimuleren. Volgens Herzl verzorgen de antisemieten dit reeds voor hen. En hij schrijft in zijn dagboeken 15 juni 1895 dat het antisemitisme groeit onder de naties elke dag, elk uur, en moet blijven groeien. En dat de Joden gesloopt moeten worden. 13 oktober 1895 schrijft Theodor Herzl in zijn dagboeken dat hij het recht heeft de grootste antisemiet te zijn omdat Joden hem tegenwerken. Ook schrijft Theodor Herzl in zijn dagboeken dat hij de "Lösung der Judenfrage” gevonden heeft. Bovendien schrijft hij dat het Jodenvraagstuk met een grote “verzoeningsfinale” opgelost wordt. Theodor Herzl verwijst hier expliciet naar Jom Kippoer (Grote Verzoendag) wat eindigt met een brandoffer (Holocaust). “Versöhnung” betekent “verzoening”. “Großer” betekent “groot”. “Ausklang” betekent “slotsuk”. In deze zin in zijn dagboeken 08 juni 1895 is door Theodor Herzl bepaald dat een Holocaust het sluitstuk is van de “Endlösung der Judenfrage”.

Theodore Herzl schrijft in zijn dagboeken op 26 mei 1895 dat wanneer de Zionisten nu een verenigd politiek Leiderschap hebben, waarvan de Noodzakelijkheid niet te bewijzen is, en geen geheim genootschap vertegenwoordigt – “wanneer we deze Leiding hebben, kunnen wij de Oplossing van het Jodenvraagstuk (van alle kanten) benaderen”. Deze leider is Adolf Hitler die al in 1922 samenwerkte met de Zionisten voor het bewerkstelligen van de Bierkellerputsch. Ook Adolf Eichmann was volger van de Zionisten. En uitvoerder van de door Theodor Herzl bedachte deportaties van Joden middels veewagons. Adolf Eichmann zag zichzelf als een tweede Herzl. Om hun symbiotische samenwerking te bezegelen is door Goebbels een speciale munt geslagen met in de rand van die munt het motto van de samenwerking: "Ein Nazi fährt nach palästina"
><br>Samengevat is de Holocaust is het offer wat de statelijk acterende organisatie der Zionisten heeft gebracht als onderdeel van hun militaire campagne voor alleenheerschappij. De Zionisten willen de Joden uitroeien omdat het Jodendom verering van de Vorst der Zionisten als Koning van de Joden verbiedt. En omdat het Jodendom zich verzet tegen het Zionisme. De publicaties van de Zionistische leiders en hun organisatie zijn de boodschappenlijst van de Zionisten met wat zij nodig hebben om de door de Zionisten en hun volgers geambieerde wereldheerschappij te vestigen. De Endlösung, de Holocaust, de treinen, kampen en de bezetting in het algemeen zijn de strijd van de Zionisten voor oppermacht en snelle bouw van de door hen gepercipieerde Derde Tempel op de locatie waar de Haram al-Sharif staat.

Share |

Permalinks