U bent hier: Home / Wappies worden wakker

Wappies worden wakker

by J.L. de Kreek — last modified 26-12-2021 03:00
Opgeslagen onder:

Opperwappie Patrick Savalle kent iedereen uit Wappiestan van Zaplog.pro en als onderzoeksjournalist bij blckbx.tv. Sinds kort heeft hij de modelaangifte ontdekt op de website aangiftecovid9.nl. Deze aangifte wordt door juristen geadviseerd als middel tegen de strafbare Coronamaatregelen. 30 maart 2020 is een vette aangifte gedaan bij het OM in verband met het Covidterrorisme en massamoord. Bijkomstigheid is dat het OM al ruim tien jaar wordt bedreigd met terroristisch oogmerk niet te acteren op de aangiftes van de aangever van 30 maart 2020.

Patrick Savalle van Zaplog.pro zegt nu op Twitter dat hij serieus overweegt de aangifte te gaan doen tegen de gezamenlijk plandemie-plegers die staat op aangiftecovid19.nl. Hij vraagt wie er meedoet. De Rechtspraak waaronder het OM valt heeft ook last van de Coronamaatregelen. Zittingen zijn uitgesteld. Overal plastic schermen in rechtszalen. Ook wordt er gekort op de spreektijd van partijen wegens de Coronomaatregelen. De Coronamaatregelen ontwrichten de samenleving. Meeste mensen wijzen naar de politici, de ministers en de Kamerleden, terwijl zij juist geen schuld dragen aan de crisis. Althans het is nog veel te vroeg die conclusie te trekken.

De ministers en Kamerleden zijn omringd door medisch wetenschappelijke specialisten waarop zij mogen vertrouwen die macht misbruiken en bevoegdheden schenden en valse alarmkreten slaken in verband met een virus waarvan niemand last zal hebben als de adviseurs van het kabinet en parlement gewoon de basisregels van de virologie handhaven. Patrick Savalle weet als geen ander dat de Nederlandse top-virologen die kabinet en parlement adviseren, uit de wel bekende nek kletsen over de PCR-test. Bovendien stelt Patrick Savalle overtuigend dat het bestaan van het virus Sars-cov-2 niet is bewezen. Dit standpunt van hem wordt onderschreven door viroloog Marion Koopman en haar collega’s die in hun wetenschappelijke publicaties laten zien dat de PCR-test is gebaseerd op synthetisch materiaal, omdat er geen bron van het virus bestaat

Bovendien, en dat is helemaal gruwelijk, wordt de burgerbevolking opzettelijk leefomstandigheden opgelegd waaronder de onthouding van toegang tot geneesmiddelen HCQ en Ivermectine waardoor mensen overlijden. Patrick Savalle heeft persoonlijk ervaring met deze geneesmiddelen. Hij weet doordat hij zelf ziek is geworden hoe goed deze geneesmiddelen werken. En hij is van dichtbij bekend met de schade door vaccinatie. Huisarts Rob Elens van zelfzorgcvid19.nl en arts dr. Zelenko ervaren al vanaf het begin van de crisis louter tegenwerking van het ministerie van Hugo de Jonge bij de toepassing van HCQ en Ivermectine tegen Covidklachten. Niemand in de Mainstream journalistiek die de feiten wil benoemen. De grond hiervoor is dat mainstream journalistiek en media diepgaand zijn verweven met de gezamenlijk plandemie-plegers. De media zijn stakeholders van the Great Reset verklaart hun guru Klaus Schwab op video.

Het saillante aan de pandemie is dat er geen bewijs bestaat van het bestaan van Sars-cov-2. En er bestaat geen bewijs van causaal verband tussen het virus en covid19. Er zijn een groot aantal concrete aanwijzingen waaruit opgemaakt dient te worden dat de behandeling de oorzaak is van de oversterfte en de druk op de gezondheidszorg. Zij die de crisis managen hebben de eerste lijn (de huisartsen) uitgesloten van betrokkenheid bij de bestrijding van de pandemie van het virus. Geneesmiddelen waarvan het kwantitatieve en kwalitatieve bewijs van de werking te minst genomen vermoeden weken van effectiviteit worden verdacht gemaakt in het belang van technologieën die imponeren alsof ze zijn uitgevonden door dr Mengele persoonlijk brandend in de Hel. 

Aangifte doen naar het voorbeeld van aangiftecovid19.nl is de beste zet die iedereen heeft. Omdat Patrick Savalle kennis bezit van het feit dat de Coronamaatregelen kwalificeren als terrorisme en massamoord is hij strafrechtelijk verplicht aangifte te doen. Patrick Savalle is van mening dat systemen zichzelf niet herstellen. Daarvoor is het nodig dat Patrick Savalle and a like, burgerlijk hun strafrechtelijke aangifteplicht nakomen ook al hebben zij er geen enkele verwachting van. Niks doen is geen optie. In het algemeen is er geen of weinig vertrouwen in de rechtsstaat. Dat kan en mag niet in de weg staan van het doen van strafrechtelijk aangifte. Liefst massaal.

Share |

Permalinks