U bent hier: Home / Wees geen Chris Klomp

Wees geen Chris Klomp

by J.L. de Kreek — last modified 19-04-2020 03:00
Opgeslagen onder:

Journalist Chris Klomp van het Algemeen Dagblad is een goed voorbeeld van hoe het niet moet. Dat hij een perskaart bezit en een goede boterham verdient met zijn publicaties doet daaraan niks af. De leden van de Nederlandse Vereniging van Journalisten worden niet toegelaten tot de club op de inhoud. Het vermogen om geld te verdienen met verhalen staat voorop. Journalist Chris Klomp schrijft over kindermisbruik verdedigt hij op Facebook. Alleen net niet die feiten waaruit de georganiseerde misdaad in de jeugdhulp blijkt. Wanneer journalist Chris Klomp onderbouwd met argumenten op de objectieve bronnen wordt gewezen plaatst hij beledigingen. En negeert hij de waarheid.

Journalist Chris Klom weet de sociale media in te zetten voor zijn zaak. In diezelfde sociale media zijn ook de schrijnende gevallen te vinden. En ouders en minderjarigen die ten einde raad niet weten wat ze met de Jeugdzorg aan moeten. Dat de Jeugdzorg niet aan waarheidsvinding doet zegt journalist Chris Klomp niks omdat hij daaraan ook niet doet. Journalist Chris Klomp predikt dat complotdenkers gevaarlijk zijn. Hij heeft er een dagtaak aan. Desondanks is journalist Chris Klomp nog altijd niet in staat gebleken de bronnen te citeren die objectief bewijzen dat de torens van de Twin Towers niet door de vliegtuigen kunnen zijn ingestort. Journalist Chris Klomp is het eens met wiskundige Pepijn van Erp van Stichting Skepsis die niet uitrekenen kan dat het vermogen van atoommunitie nodig is om de torens van de Twin Towers te laten instorten zoals ze zijn ingestort.

Waarover journalist Chris Klomp ook met geen woord rept zijn de authentieke brondocumenten die objectief bewijzen dat de Jodenvervolging van 1940-1945 is geïnitieerd door journalisten. Die daarvoor speciaal een statelijk acterende beweging hebben opgericht wat tot op de dag van vandaag wordt gevolgd door journalisten en hun media. Journalist Chris Klomp kan de boodschapper makkelijk uitlachen want Klomp weet dat de rechtspraak niet kan optreden omdat het terrorisme gerelateerd wordt bedreigd en bedrogen door deelnemers aan die beweging die in alle media ruimschoots tijd en ruimte krijgen voor hun propaganda. Ook over die bedreigingen en bedrog vertelt journalist Chris Klomp fabeltjes.

Met Corona is het niet anders. Aangenomen dat iedereen het beste wenst en niemand onnodig huisarrest opgelegd wil krijgen. Journalist Chris Klomp vraagt zich niet eens af of Corona überhaupt bestaat. Waar is het objectieve bewijs van het bestaan van SARS-cov-19? Bovendien dient in een gepubliceerd wetenschappelijk gepeerreviewd artikel objectief worden bewezen middels Kocks Postulaten dat CIVD-19 inderdaad de ziekte verwekker is die men zegt dat het is. De PCR-test die wordt gebruikt om CORONA te detecteren is daarvoor ten enenmale ongeschikt omdat het niet test op aanwezigheid van virussen. Meeste mensen weten ook niet dat HIV helemaal geen ziektemaker is. En dat men AIDS krijgt door de adviezen van het RIVM op te volgen. Dat van HIV en AIDS vertelt journalist Chris Klomp ook niemand.

Al met al zijn de patronen duidelijk zichtbaar geworden. Chris Klomp is geen journalist. Of hij lijdt aan ernstige verstandelijke beperkingen. Journalisten die niet in staat zijn op basis van de basiskennis van de middelbare school te zien en begrijpen dat de soortgelijke massa van aluminium van vliegtuigen significant kleiner is dan dat van het staal van de Twin Towers, en dat daarom wat iedereen denkt te zien in de videobeelden domweg niet kan, zijn niks waard. Dat zijn verraders. Personen die partij kiezen voor terroristen. En ermee wegkomen want persvrijheid. Het maakt niet uit om welk onderwerp het gaat. 9/11, jeugdzorg, MH17, CO2, CIVID-19, Holocaust, journalist Chris Klomp verdedigt de standpunten en beweringen der terroristen en georganiseerde misdaad alsof zijn verdienmodel daarvan afhangt. Journalist Chris Klomp is een trotse oud-militair in vreemde krijgsdienst.

Share |

Permalinks