U bent hier: Home / Wilders wint dankzij terrorismedreigingen

Wilders wint dankzij terrorismedreigingen

by J.L. de Kreek — last modified 24-11-2023 03:00
Opgeslagen onder:

Dat Geert Wilders met zijn Partij voor de Vrijheid de verkiezingen kan winnen en niet levenslang in de cel zit wegens schuld aan verhogen van terreurdreigingen en de aanslag te Afghanistan 18 april 2008 waarbij de beste militair van de NATO en de zoon van de CDS zijn gesneuveld, heeft hij te danken aan bedreigingen met terrorisme door zijn zionistische vrienden. Het geval wil dat de helden van Geert Wilders de grote initiators zijn van de Holocaust. Om te voorkomen dat dit algemeen bekend wordt bedreigen zionisten autoriteiten met terroristisch geweld om de feiten niet te objectiveren.

De bedreigingen vinden plaats in diverse rechtszaken die zijn aangespannen door zionisten in verband met de website holocaustles.nl en hetzuur.nl, en in beklagprocedures waarin om de strafvervolging is verzocht van Geert Wilders wegens zijn schuld aan misdrijven tegen de veiligheid van de Staat en bondgenoten. Dat Geert Wilders middels FITNA schuldig is aan de dood van de beste militair van de NATO en de zoon van de CDS wordt onderschreven door GeenStijl. Deze website publiceerde 21 april 2008 dat de 18 april 2008 omgekomen militairen in Uruzgan nog gewoon hadden geleefd als FITNA niet was verschenen. Dat dit niet zomaar een mening is van GeenStijl blijkt uit dikke dossiers in verband met de verzoeken om vervolging van Geert Wilders die zijn afgewezen wegens gebrek aan belang van de verzoeker.

De kop van het artikel op GeenStijl van 21 april 2008 waarin Geert Wilders de schuld in de schoenen wordt geschoven van die aanslag luidt: eerste echte Fitna-doden. Desondanks is GeenStijl het meest trouw aan Geert Wilders vergeleken met alle andere websites. GeenStijl blijkt zelfs tevreden te zijn met het succes van deze door Geert Wilders middels FITNA gepleegde aanslag. De URL van het bewuste artikel bevat de tekst: “eindelijk fitna maakt slachtoffers”. Dat GeenStijl ondanks dat het kennis draagt van het feit dat Wilders middels FITNA aanslagen pleegt op de Nederlandse en NATO krijgsmacht daarvan geen aangifte doet en Geert Wilders daarop niet voortgaand bekritiseert betekent niks anders dan dat GeenStijl die aanslag tot de zijne maakt.
><br>In een ambtsbericht met betrekking tot de beklagprocedures om Geert Wilders te laten vervolgen onderschrijft de officier van justitie dat de door Wilders uitgedragen Islam-uitingen  - waar de film Fitna onder valt - de dreiging van terrorisme in Nederland hebben doen toenemen. Dat blijk uit rapportages over het niveau van terrorismebedreigingen in Nederland. Geert Wilders pleegt zijn aanslagen overduidelijk in de context van de complete realisatie van de ideeën van zijn helden. Waaronder begrepen een volgende Holocaust en oppermacht voor een syndicaat van kwaadaardige industriëlen. Deze helden van Geert Wilders zijn de grote initiators van de Holocaust. Geert Wilders heeft zijn misdrijven begaan in particuliere hoedanigheid

Share |

Permalinks