U bent hier: Home / Willem Engel aansprakelijk stellen

Willem Engel aansprakelijk stellen

by J.L. de Kreek — last modified 20-07-2021 03:00
Opgeslagen onder:

Frontman Willem Engel van Viruswaarheid heeft het aan de stok met de Belgische viroloog Marc van Ranst. Willem voelt zich beledigd of zo. Het boeit niet. Of toch wel. Niks wat Willem Engel heeft gedaan was een bijdrage aan oplossing van de Coronacrisis. Willem Engel weet steeds weer alle oppositie tegen de Coronamaatregelen op voorhand voor schut te zetten. Steeds rechtszaken voerend waarvan het verlies bij voorbaat vaststaat. Verliezend op gronden die zijn te voorspellen. En tegelijk het zicht weghouden van de oplossing. Vanaf het eerste kort geding en de gemiste kansen tot en met vandaag de dag loopt Willem Engel de oplossing voor de voeten. Hij vecht een robbertje met Van Ranst bij de Rechtbank en in de media, voor de show. Voor the Cabal die gewoon gediend wordt door Willem Engel met zijn redeloosheid en volkomen visieloos optreden.

Het is helemaal niet erg niet alles te weten en niet alles te kunnen. Iedereen maakt fouten. Niemand is volmaakt. Bij Willem Engel is het anders. Het verlies in de kort gedingen is bedoeld. Gewild. Opzettelijk. Gebeurt wel vaker dat een partij de oppositie organiseert voor een bepaalde uitkomst bij de rechter. Door al die rechtszaken zijn de Coronamaatregelen juridisch beter dichtgetimmerd. En hebben Willem Engel en zijn vrienden het tegenovergestelde bereikt van wat ze zeggen te willen. Komende winter derde lockdown. De media maken iedereen er klaar voor. Meer en meer besmettingen en Jaap van Dissel bezorgd om de capaciteit in de ziekenhuizen. Er gaan weddenschappen rond op Twitter wanneer de volgende ongezonde periode huisarrest ingaat.

Het bizarre is ook dat niemand van de perskaart journalistiek de tegenstrijdigheden in het beleid opvalt. Aan de ene kant is er een virus wat zo gevaarlijk zou zijn dat de wetgever heeft bepaald dat het in categorie A hoort in het rijtje met Ebola, en aan de andere kant wordt er geen beleid uitgevoerd om het virus uit te roeien. De antivirale geneesmiddelen waarmee de pandemie van het virus vorig jaar reeds binnen drie maanden bestreden had kunnen worden zijn verboden op last van het ministerie van Hugo de Jonge. Deze minister is geadviseerd door medisch wetenschappelijk specialisten de Coronaciris aan te pakken zoals de minister doet. Deze experts zijn daarvoor aangesteld. Bij het RIVM en OMT en IGJ en de Gezondheidsraad. Het zijn deze adviseurs van de minister die bevoegdheden schenden en macht misbruiken en terrorisme en internationale misdrijven plegen met hun medisch wetenschappelijke adviezen aan de minister.
><br>Het is normaal dat de minister doet wat de kwakzalvers van het RIVM en OMT en de Gezondheidsraad hem adviseren. De minister kan niet uitvinden of dat wat zijn adviseurs hem adviseren medisch wetenschappelijk wel kan allemaal. De minister is weliswaar schoolmeester alleen als minister wordt hij niet geacht al de adviezen aan hem, zelf te onderzoeken. Zeker niet als het medisch wetenschappelijk specialistische onderwerpen aan de orde zijn. Journalisten daar en tegen kunnen vrij alles onderzoeken. Zij kunnen makkelijk ontdekken dat wat het RIVM en OMT en de Gezondheidsraad stellen en beweren ongeloofwaardig en ongefundeerd is en bij herhaling uit de dikke duim gezogen. Doen journalisten niet. Ze strijden tegen de goede opinie. Daarom zijn de journalisten crimineel. En de adviseurs van de minister zijn dat ook. De minister kan er niks aan doen dat hij de verkeerde beslissingen neemt. En daarmee mensen doodt. De Rechtspraak kan niks anders dan de vorderingen van Willem Engel en co afwijzen want ze vragen er zelf om. Bovendien laat Willem Engel steeds de acties liggen die het verschil kunnen maken.
><br>Dat zuigt grote tijd want Willem Engel constateert wel de feiten. Hij heeft het al gehad over Jodenvervolging, genocide, misdaden tegen de menselijkheid. En dat is het ook. En het is terrorisme en het is massamoord. Dus dan geldt er een aangifteplicht. Die mr. Jeroen Pols van Viruswaarheid weet dit want hij is cum laude afgestudeerd aan de Open Universiteit op strafrecht. Om doel te kunnen treffen in verband met het Coronaterrorisme is het noodzakelijk zelf netjes de aangifteplicht na te komen. Eenieder is bij terrorisme en moord wettelijk verplicht aangifte te doen. De bevolking of een deel der bevolking van landen is ernstige vrees aangejaagd met een virus waartegen gewoon geneesmiddelen bestaan en wat niet meer hoeft te zijn dan een griepje. Op basis van die angst zijn overheden of internationale organisaties wederrechtelijk gedwongen iets te doen of te dulden, dan wel economische of sociale structuren van landen zijn ernstig ontwricht of vernietigd. Dat zijn de bestanddelen van <<terroristisch oogmerk>>. Willem Engel die alle artsen aansprakelijk stelt voor de vaccins moet zelf aansprakelijk worden gesteld want niet nakomen van de aangifteplicht staat gelijk aan deelname aan de misdrijven waarvan men kennis draagt, indien de misdrijven zich voordoen.

Share |

Permalinks