U bent hier: Home / Willem Engel en Maurice de Hond zijn querulanten

Willem Engel en Maurice de Hond zijn querulanten

by J.L. de Kreek — last modified 22-06-2020 03:00
Opgeslagen onder:

De nomenclatuur verraadt het al. Sars-cov-19 is een syndroom. En Virus Waanzin is de opportunistische aandoening die het onbehoorlijk bestuur helpt burgers in verstikkende tang te nemen. De voorspelbare rellen in Den Haag zijn de schuld van Virus Waanzin. De juristen van Virus Waanzin zijn beroepsprovoacteurs. Hun juridische werk is inhoudelijk het werk van de wederpartij. Hun cliënten zouden hen moeten aanklagen. De juristen van Virus Waanzin stellen vorderingen in die niet toegewezen kunnen worden. Waarna Willem Engel cum suis in hun propaganda kunnen doen alsof de rechterlijke beslissingen onbegrijpelijk zijn.

Virus Waanzin is een politieke beweging. Willem Engel houdt live op Facebook politieke preken over Mark Rutte. Terwijl het debat in verband met de Coronamaatregelen moet gaan over het verbod op HCQ. Het verbod op HCQ is de grote schande. Dat iedereen in de vrijheid wordt beperkt is a) collectief en b) nu niet de issue om op te lossen. De Overheid is van mening dat het rechten kan beperken uit overwegingen van volksgezondheid. Dat is een bevoegdheid in de wet.

Bij de kort gedingrechter soebatten over de vraag of dat rechtmatig is zal nergens toe leiden omdat de rechter in kort geding niet verder komt dan een marginale toetsing. Bovendien somt Virus Waanzin in de dagvaarding gedetailleerd de geschiedenis van de Coronamaatregelen op dus de rechter zal in kort geding constateren dat aan alle daarmee samenhangende formaliteiten is voldaan. Bovendien laat Virus Waanzin in het midden of de initiële beslissing onrechtmatig was. Einde oefening in kort geding.

Een kort geding helpt bij een schrijnend individueel geval waarbij verlichting van de Coronamaatregelen noodzakelijk is. De eisen die Virus Waanzin stelt in de dagvaarding kunnen niet worden toegewezen. Bij de kort geding rechter vorderen dat een wetsvoorstel bij voorbaat buiten toepassing wordt verklaard is Gods onmogelijk. Dat weet elke jurist. Bedroevend dat zoveel gebrek aan kwaliteit zo veel momentum genereert. 

Wat wel kan is de kwestie van het verbod op HCQ aan de orde stellen bij het openbaar ministerie want de Staat pleegt daarmee massamoord. Bepaalde ambtenaren zijn daarvoor verantwoordelijk zoals die van het RIVM en het OMT. Het kabinet en parlement profiteren vooralsnog van artikel 119-grondwet. In het geval van massamoord door ambtenaren omdat zij groepen mensen maatregelen opleggen die tot vernietiging leiden moet een rechter in kort geding gevoelig zijn voor de redelijke eis daaraan onmiddellijk een eind te maken want massamoord is gewoon zuiver onrechtmatig.

Juist HCQ is het medicijn wat de pandemie van het virus snel, goedkoop en veilig bestrijdt. Precies wat de wetgever wil met het de tijdelijke wet. Iedereen heeft belang bij HCQ in de eerste lijn binnen vijf dagen na de eerste symptomen omdat het dan zeer effectief het virus bestrijdt en de patiënt binnen vijf dagen herstelt. Ook de landsadvocaat heeft belang bij HCQ. En toch vindt die Willem Engel zijn politieke gewauwel belangrijker. Bovendien veinst Willem Engel het algemeen belang te dienen. Bovendien maakt Willem Engel zijn volgers overstuur door de indruk te wekken dat de rechter ten onrechte zijn politieke evenement op het Malieveld verbiedt.

Vrijheid vieren of het recht op demonstreren is in het licht van de pandemie van het virus wat bestreden moet worden voor de rechter in kort geding echt geen zwaarder wegend belang dan het belang van handhaving van de Coronamaatregelen. Het is beter de bevrediging van de behoefte om vrijheid te vieren uit te stellen en de Staat via de strafrechter en zo nodig de kort geding rechter te overtuigen van acceptatie van het ZelenkoProtocol. Bij de rechter in kort geding kan gevorderd worden toe te staan dat huisartsen in de eerste lijn het recept van huisarts Rob Elens off-label voorschrijven. Na toewijzing kunnen Willen Engel en Maurice de Hond hun ego bevredigen op het podium op het Malieveld te Den Haag.

Share |