U bent hier: Home / Willem Engel is collaborateur

Willem Engel is collaborateur

by J.L. de Kreek — last modified 24-11-2021 03:00
Opgeslagen onder:

De aangifte van Norbert Dikkeboom tegen frontman Willem Engel van Viruswaarheid op aangiftewillemengel.nl is een steekhoudend verhaal met betrekking tot de man die van meet af wordt ervaren als georganiseerde oppositie. Alleen het is net allemaal even anders dan Norbert Dikkeboom denkt. Sommige ‘feiten’ waarop Norbert Dikkeboom zich beroept zijn gebaseerd op misdaden van ambtenaren en/of medisch wetenschappelijke specialisten waarop Norbert Dikkeboom vertrouwt. Norbert Dikkeboom verwijt Willem Engel het verspreiden van medische desinformatie over HCQ en Ivermectine. Normert Dikkeboom verwijst naar de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd wat buitengewoon helder is in het verbod op deze geneesmiddelen. Dit verbod kwalificeert als terrorisme en massamoord, en Willem Engel komt zijn strafrechtelijke aangifteplicht niet na.

Die Norbert Dikkeboom is zo gek nog niet met de aangifte tegen Willem Engel behalve dat Norbert Dikkeboom met de verwijten die hij maakt richting Willem Engel in verband met HCQ en Ivermectine de plank misslaat. HCQ en Ivermectine zijn juist goed. Wat de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd daarover stelt en beweert lijdt tot de Coronacrisis. Het verwijt wat Willem Engel gemaakt moet worden is dat hij a) niet strijdt voor de democratische rechtsstaat en b) procedeert om de acceptatie van HCQ en Ivermectine te frustreren en c) dat hij  zijn strafrechtelijke aangifteplicht niet nakomt. Trollen is het verdienmodel van Willem Engel. Willem Engel heeft het over terrorisme, massamoord en zelfs genocide dus dan is hij wettelijk verplicht aangifte te doen. Zij die dit nalaten zijn strafbaar.
><br>Willem Engel en de mensen waarmee hij samenwerkt imponeren als professionele collaborateurs. Daaronder begrepen mr. Jeroen Pols, de Wappies, Café Weltschmerz, BLCKBX ‘und so weiter’. Mogelijk is het wangedrag van Willem Engel  terug te voeren tot zijn persoonlijke frustraties in verband met Fort Oranje. Prominente Wappies en Complotdenkers worden gesteund door rijke families die stuk voor stuk menen een appeltje te schillen te hebben met de Overheid. Klokkenluider Huig Plug is er ook zo een. Allemaal verbranden ze kapitalen strijdend tegen hun spookbeeld van de Overheid. Willem Engel en zijn matties worden van meet af gewantrouwd. Vanaf de eerste zet van Willem Engel & co was te zien dat zij geen enkel gevoel hebben voor de democratische rechtsstaat.
><br>Bovendien was vanaf het begin van de Coronacrisis duidelijk dat het gaat om terrorisme en massamoord. Dat was al in maart 2020 helder. En ook gecommuniceerd met het kernteam van Viruswaarheid. Gedetailleerd is het team van Willem Engel geïnformeerd over de achtergrond van de Coronacrisis, en ze handelen opzettelijk contrair het belang wat zij stellen te dienen. Onder het juk van terroristen en massamoordenaars strijden voor de democratische rechtsstaat betekent dat het niet verstandig is te demonstreren en bananen op te hangen aan de poorten van de Paleizen van Justitie. Vanaf het eerste kort geding van Viruswaarheid was duidelijk dat HCQ de oplossing is voor bestrijding van de pandemie van het virus en Viruswaarheid heeft geen enkele relevante handeling verricht voor acceptatie van het Zelenko-protocol.
><br>Het juridische werk van Viruswaarheid en Café Weltschmerz tegen YouTube in verband met de censuur van de video met huis arts Rob Elens over HCQ van zelfzorgcovid19.nl is voorspelbaar uitgevallen in het voordeel van de overvallers en gijzelaars. Willem Engel schudt gewoon handje met de Belgische massamoordenaars en dagvaardt hen herhaaldelijk zonder succes wegens belediging. Geen enkele relevante aangifte van Willem Engel. Wat er aan informatie staat op de website van viruswaarheid is niet van belang voor strijden voor de democratische rechtsstaat. Het gaat Willem Engel ook helemaal niet om de democratische rechtsstaat. Het gaat Willem Engel om een democratische rechtsstaat. Dit is de rechtsstaat die Willem Engel wil. En niet de democratische rechtsstaat zoals deze is.
><br>Juridisch gezien is het niet moeilijk een overtuigend strafrechtelijk verhaal te vertellen over de achtergrond van de Coronacrisis. Op aangiftecovid19.nl staat de modelaangifte die Willem Engel al meteen aan het begin van de crisis had moeten verspreiden en uitdelen en invullen en opsturen. Willem Engel kiest ervoor geholpen door mr. Jeroen Pols de civielrechtelijke weg te nemen en herhaaldelijk te verliezen op basis van onleesbare processtukken en vorderingen die in het civiel recht niet moeten worden ingesteld tegen terroristen die massamoord plegen. Willem Engel heeft het zelf steeds over genocide dus waar is zijn aangifte? Zij die strafrechtelijk geen aangifte doen naar het voorbeeld van de modelaangifte op aangiftecovid19.nl en bij en tijdens de Coronacrisis stellen en beweren te strijden voor de democratische rechtsstaat zijn collaborateurs.

Share |

Permalinks