U bent hier: Home / Willem Engel puppet NWO

Willem Engel puppet NWO

by J.L. de Kreek — last modified 17-02-2021 03:00
Opgeslagen onder:

Mr. Jeroen Pols is al eens veroordeeld voor georganiseerde misdaad. Dat hij en anderen zich georganiseerd hebben demonstreert hij welhaast dagelijks met Viruswaarheid. Viruswaarheid is niet wat het lijkt. Aangezien de Complotdenkers in Wappiestan stuk voor stuk complotdenken worden ze gehinderd in hun oordeelvorming. In Wappiestan wordt complotdenken gepromoot door de opperwappies die ook populairste complotblog om zeep hebben geholpen. Lieden die de hele tijd briesen en brallen over deplatforming door Linkedin terwijl ze zelf even Nederland hebben ontdaan van een prijswinnende Wappiestansite. Dat ben je niet helemaal Wappie.

Met betrekking tot het virus zijn feitelijk slechts twee dingen van belang. A) een publicatie van Marion Koopmans waarin ze bewijst dat er geen biologische bron bestaat van het virus en b) het Zelenko-protocol. Het virus Sars-cov-2 is een synthetisch virus. Het is een chemische bom. De man die dat weet stond gister te wachten op de gang van het Paleis van Justitie te Den Haag in de zaak van Viruswaarheid tot hij de raadsheren van het Hof zand in de ogen kon strooien. En mr. Jeroen Pols heeft nog geen aangifte gedaan tegen die persoon. Dat ben je niet helemaal lekker.

Viruswaarheid staat na een jaar eindelijk recht tegenover Jaap van D. in de rechtszaal en ze kunnen zich nog niet beroepen op een steekhoudende aangifte van mr. Jeroen Pols tegen deze persoon die met zijn adviezen aan het Kabinet en Parlement afgelopen jaar 10.000 Nederlanders heeft gedood ten titel van Covid19. Dat is zeer onprofessioneel van mr. Jeroen Pols. Daarmee geeft hij juristen in het algemeen een slechte naam. Jaap van D. vergist zich in zijn adviezen aan het Kabinet en Parlement. Zijn adviezen moeten worden gekwalificeerd als een vorm van terrorisme en misdaden tegen de menselijkheid of massamoord.
><br>Op zichzelf hebben de Wappies in Wappiestan gelijk. De Coronacrisis is kunstmatig en het RIVM en het OMT deugen niet. Omdat Wappies vinden dat het normaal is om complot te denken, denken ze niet goed na over de oplossing. Een beetje complotdenken in de vrije tijd kan geen kwaad alleen als het er om gaat een complot te bewijzen is exactdenken vereist. Er moet niet complotgedachte worden in Wappiestan, exactdenken is nodig omdat het om exacte wetenschap en feiten gaat. Alles moet heel precies en nauwkeurig zijn. Louter het gebrek aan nauwkeurigheid en exactheid bij de Wappies van Viruswaarheid staat er aan in de weg dat zij het Complot zullen bewijzen.

Het is niet te geloven wat er allemaal voorbij komt in de sociale media aan onzin. Van de Mainstream media het meest. En de Wappies kunnen er ook wat van. Meest waanzinnige is dat Wappies die het hardst complotdenken het hardst onderuit gaan zoals Wim Dankbaar waarvan niet is uit te sluiten dat hij misschien gelijk heeft. Er zijn concrete mede door het OM geleverde feiten en omstandigheden die Wim Dankbaar keer op keer niet noemt en waarop de journalistiek niet ingaat en die in samenhang met elkaar leiden tot het vermoeden dat wellicht bepaalde best relevante standpunten en beweringen van Wim Dankbaar de waarheid zijn. Zijn complotdenken hindert hem in zijn oordeelsvorming. En leidt hem af van mogelijk succes.
><br>De Wappies begrijpen niet eens het staatsrecht of het bestuursrecht op basisniveau. Hoe kunnen die gasten überhaupt een strategie bepalen wat leidt tot succes van Viruswaarheid. Dat kunnen ze niet. Is goed te zien afgelopen jaar want ze hebben werkelijk helemaal niks gepresteerd. De Rechtspraak wordt steevast voor gek gezet terwijl note bene mr. Jeroen Pols keer op keer steken laat vallen en niet voor open doel scoort. Meteen bij het eerste kort geding had mr. Jeroen Pols op de proppen moeten komen met a) een aangifte en b) hydroxychloroquine. Viruswaarheid heeft in een jaar een klein kapitaal aan donaties verbrand om alles te verliezen. Ook nu weer met de avondklok. Tot nu heeft Viruswaarheid alles verloren. Het succes met de avondklok verdampt binnenkort in het hoger beroep of middels dichten van het door mr. Jeroen Pols geconstateerde gat in de wetgeving.

Mr Jeroen Pols gaat ook nog eens onvoorbereid naar de zitting want haakneuzerig als hij is heeft hij in dat hele jaar nog altijd niet de strafrechtelijk relevante feiten op tafel gelegd. De Coronamaatregelen vereisen een strafrechtelijke oplossing omdat er sprake is van zuiver terrorisme en internationale misdrijven. De Coronamaatregelen zijn WIM-feiten van een beweging die al bijna een decennium onderdelen van de Staat der Nederlanden ongeoorloofd onder drukt zet om de beweging en de misdaden van de beweging te ontkennen en de beweging ongemoeid te laten en zelfs te faciliteren. Er is een voor meeste mensen slecht zichtbare statelijk acterende beweging actief die de Overheid kaapt of overvalt. Journalisten willen er niks van weten en vergeten dat de authentieke brondocumenten van de agenda van het internationaal terrorisme waaruit het complot van de journalistiek sinds 1895 in een oogopslag blijkt, openbaar zijn.
><br>De logische zetten waarmee gescoord kan worden en die relatief weinig inspanning vergen en waaraan iedereen kan meedoen en aan kan bijdragen en waarmee het OMT en het RIVM alle middelen rechtens buiten spel worden gezet doen de Wappies van Wappiestand niet. Ze richten zich tegen het bestuur. Mark Rutte heeft het gedaan. De rechter is corrupt. Terwijl juist de bewindslieden en de Kamerleden en de rechters er niks aan kunnen doen. In ieder geval staatsrechtelijk niet. Er wordt gestreden. Het wordt politiek gemaakt. Terwijl het een kwestie is van bedrog. Het Kabinet wordt bedrogen. De Tweede Kamer wordt bedrogen. De rechtbank wordt bedrogen. Niet zo zuinig ook. Big Time door een beweging die uit is op massamoord en oppermacht. Allemaal heel goed te zien behalve voor het grote publiek want de Mainstream media dragen al 123 jaar actief hun steentje bij aan het Complot waaraan iedereen ten onder gaat en niemand ziet de grote roze olifant in the house. Viruswaarheid gaat vechten, ze willen revolutie, een nieuwe wereld, spreken oorlogstaal, zetten aan tot ongeregeldheden, terwijl gewoon handhaven van het strafrecht the way is to go. Zij die het hardst roepen dat het virus een complot is van de New World Order zeggen zelf een nieuwe wereld orde te ambiëren. Wie houdt wie dan voor de gek?
><br>Mr Jeroen Pols kan dit allemaal weten want hij is cum laude afgestudeerd. Dat Willem Engel persoonlijk werkt voor zijn school voor hekserij is bijzaak. In het recht gaat het om de feiten. Dat mensenrechten worden geschonden is helder. Dat het recht op demonstreren is geschonden is echt niet van belang. Het gaat om het recht op leven. Een massamoord voltrekt zich in Nederland. En Willem Engel heeft het over Jodenvervolging en ook Mordechij Krispijn refereert daaraan. Het is Jodenvervolging omdat at the end het erom gaat dat het hele Joodse volk wordt uitgeroeid. En een bepaald syndicaat oppermacht bezit. Dat daarbij tevens ook niet Joden worden geofferd en kinderen verkracht is domweg bijvangst.
><br>Bij de rechter gaat het niet alleen om de feiten. Het gaat ook om de werkwijze. En het handhaven van het staatsrecht. Daaraan is niks te doen. Dat moet om überhaupt kans te maken op succes. Het is bijkans niet mogelijk in Nederland om met de werkwijze van Viruswaarheid gelijk te krijgen. Misschien tijdelijk zoals met de avondklok. Binnenkort blijkt dat succes een fata morgana te zijn. Het is voor de technocraten een formaliteit om met dank aan mr. Jeroen Pols de gebreken in de wetgeving te repareren. Daarom ook het optreden van Jaap van D. persoonlijk in de zaak tegen Viruswaarheid. Jaap van D. is het bestuur in Nederland tegenwoordig. The Boss. Met een hoofdletter B. The Big Boss. Hij heeft de macht genomen op basis van pure verzinsels en samenweefsels van verdichtsels. Viruswaarheid faciliteert deze georganiseerde misdaad bij het RIVM en OMT. Omdat ze het staatsrecht niet handhaven en anderszins wanpresteren. Ze zetten aan tot aangiften tegen bewindslieden waarvan mr. Jeroen Pols weet dat die staatsrechtelijk nergens toe leiden. De aangifte die wel gedaan moet worden doet mr. Jeroen Pols niet. En heel Wappiestan volgt hem daarin als gebiologeerde geiten. Willem Engel lijkt te denken dat hij de Grote Tovenaar is of zo. Hij is een puppet van de NWO die iedereen al meer dan een jaar moedwillig afhoudt van de oplossing. Bewust en opzettelijk.

Update: meer over de NWO van Willem Engel bij advocaat Jan Vlug op Twitter.

Share |

Permalinks