U bent hier: Home / Willem Engel schuldig aan misdrijven

Willem Engel schuldig aan misdrijven

by J.L. de Kreek — last modified 12-05-2022 03:00
Opgeslagen onder:

Frontman Willem Engel van Viruswaarheid beschuldigt Jan en Alleman van misdrijven. Nu hebben de rechters het weer gedaan. Willem Engel vergeet daarbij zijn eigen misdrijven te noemen. Willem Engel maakt zich minstens zo schuldig aan de misdrijven die hij de rechters verwijt. Willem Engel maakt zich in ieder geval schuldig aan misdrijven tegen de openbare orde. Willem Engel doet aangifte tegen iedereen. Tegen de rechters, tegen het OM, tegen de ministers, tegen de GGD. Willem Engel doet geen aangifte tegen de personen waartegen juist aangifte moet worden gedaan.

Ook doet Willem Engel geen aangifte van de misdrijven waarvan hij strafrechtelijk verplicht is aangifte te doen. Dit heeft Willem Engel gemeen met de hele kliek aan Wappies, Zappies en alternatieve media. Die hele groep is uitgebreid geïnformeerd over welke aangifte doel kan treffen. Niemand van de hele kliek rond Willem Engel wil daaraan medewerking verlenen. Op de website wwww.aangiftecovid19.nl staat een modelaangifte die precies aangeeft van welke misdrijven aangifte gedaan moet worden en op grond van welke wetsbepalingen. De aangiftes van Willem Engel tegen de rechters en het OM en de ministers zijn zinloos. De ministers kunnen alleen worden vervolgd na opdracht van de Kroon of de Tweede Kamer. Dat staat in artikel 119 Grondwet.

De aangiftes tegen de rechters en het OM zijn tevens zinloos. Vooral ook omdat Willem Engel de rechters en het OM nodig heeft om zijn doel te bereiken. Iedereen herinnert zich nog dat Willem Engel meteen bij en tijdens het eerste kort geding twee jaar geleden bananen ophing aan de poorten van de Paleizen van Justitie. De Coronacrisis was nog niet begonnen of Willem Engel had zijn mening over de rechtspraak al klaar. In Nederland is het zo volgens het staatsbestel dat de rechtspraak onafhankelijk is. De rechterlijke macht staat los van de wetgevende macht en de uitvoerende macht. Om te kunnen slagen in missies als die van Willem Engel is het noodzakelijk die onafhankelijkheid te respecteren. De rechters doen helemaal geen bizarre of misdadige uitspraken in de zaken van Willem Engel.

Willem Engel voert keer op keer rechtszaken op een manier die niet gewonnen kunnen worden. Het is net alsof Willem Engel procedeert om te verliezen. Ook lijkt hij de uitspraken van de rechters niet te willen begrijpen. Rechters oordelen bijvoorbeeld dat de ministers en Kamerleden mogen vertrouwen op de adviezen die ze krijgen van de medische wetenschappelijke specialisten. Een weldenkend mens weet dan meteen wie de oplichters zijn. Ook oordelen de rechters dat de kort gedingen die Willem Engel voert ongeschikt zijn om alle standpunten en beweringen van Willem Engel op waarde te schatten. 

Om het bedrog der medische wetenschappelijke specialisten te bewijzen is feitenonderzoek noodzakelijk. Ook waarheidsvinding genoemd. De partij in Nederland die daarvoor is aangewezen is het Openbaar Ministerie. Dus Willem Engel moet de aangifte doen die staat op aangiftecovid19.nl. Hij is dat wettelijk verplicht omdat hij kennis draagt van de terrorisme en de moordfeiten middels Coronamaatregelen die deze aangifte nodig maken. Geen aangifte doen wanneer dit verplicht is staat gelijk aan misdrijven tegen de openbare orde.

Share |

Permalinks