U bent hier: Home / Willem Engel trakteert op klappen

Willem Engel trakteert op klappen

by J.L. de Kreek — last modified 17-03-2021 03:00
Opgeslagen onder:

Willem Engel vierde zijn verjaardag op het Malieveld in Den Haag afgelopen Zondag. Toen frontman Mordechai Krispijn van Viruswaarheid daar vorig jaar zijn verjaring vierde vielen er ook klappen. De werkwijze der Wappies in verband met bestrijding van de Coronadictatuur deugt niet. Het gedrag van verwende pubers en vijftigplussers op testosteron. Nederland is overvallen door de terreurbeweging die ook schuldig is aan Hitler en de gaskamers. Bij Viruswaarheid is dit bekend omdat het kernteam de feiten uit de doeken is gedaan een jaar geleden. Deze overval vindt al langer plaats. Berichten in verband daarmee worden consequent genegeerd door iedereen.

Overal in Nederland zijn vijandige strijders actief. Personen die optreden in het belang van een statelijk acterende beweging die niet is aangesloten bij de Geneefse Conventies, met het oorlogsdoel oppermacht te vestigen. Hulppersonen van deze beweging zijn journalisten, academici, en trollen in Wappiestan. Trollen in Wappiestan zijn personen die hun recht op demonstreren stellen boven het recht op leven. De overval op Nederland, de wereld en Europa gaat gepaard met aanslagen op Nederlandse militairen in Afghanistan, massamoord, misdaden tegen de menselijkheid en high impact crimes anderszins. Actuele overval is 123 jaar geleden reeds gepland en op het jaar exact uitgevoerd. Iedereen is gegijzeld. En de Wappies lopen obsessief in de kijkers van de dictators wijzend op de wet dat ze mogen demonstreren.

Onderdelen van de Staat der Nederlanden worden al meer dan tien jaar terrorisme gerelateerd bedreigd en bedrogen door de beweging die achter de Coronamaatregelen zit. Om het bestaan van de beweging en de militaire strijd voor oppermacht en het uitroeien van het gehele Joodse volk te gedogen. Het georganiseerd sadistisch kindermisbruik waarover wordt geklaagd is bijvangst van deze beweging. Iedereen is ziende blind. En horende doof. Vanaf de eerste klas op school wordt iedereen diep ziek bedrogen in verband met de geschiedenis van afgelopen 123 jaar. 123 jaar geleden hebben journalisten een terreurbeweging opgericht met het oorlogsdoel oppermacht te bewerkstelligen voor de financiers van de beweging. Deze beweging is gegroeid in de afgelopen 123 jaar en domineert de geopolitiek. Om de status quo te handhaven bedreigt deze beweging onderdelen van de Staat der Nederlanden met excessief op mensen gericht geweld.

De Politie in Nederland wordt getraind door antropologen en cultuur veranderaars die prominent deelnemen aan deze beweging. En daaraan sturing geven. En een en ander ritualiseren. Wappies in het algemeen gedragen zich als gecontroleerde oppositie van de Coronadictatuur. Gewoon omdat ze steeds die zetten doen die onder gegeven omstandigheden juist moet worden nalaten. Niemand in Wappiestan wil begrijpen dat handhaving van het strafrecht 'the best practice' is voor bestrijding van terrorisme en georganiseerde misdaad in het bestuur en de journalistiek en wetenschap. De adviezen van het RIVM en het OMT aan het Kabinet en Parlement in verband met de uitbraak van Covid19 en het nieuwe Coronavirus zijn crimineel. Dus er moeten strafklachten tegen de bij die organisaties betrokken personen worden ingesteld. Wie met Willen Engel koffiedrinkt in het vizier van de door de bioterroristen getrainde en aangestuurde Politie is niet goed wijs.

Share |