U bent hier: Home / Wraak op de lockdown

Wraak op de lockdown

by J.L. de Kreek — last modified 02-05-2021 03:00
Opgeslagen onder:

Hoe het ook wordt gewend of gekeerd de komende tijd. De lockdowns moeten worden gewroken op de wijze zoals dat een democratische rechtsstaat betaamt. Alles over Covid19 in de MSM en de propaganda van Big Tech is bedrog van deelnemers aan de overval op Nederland, de wereld en Europa die mede onder leiding van Bill Gates wordt uitgevoerd. Er bestaat geen bewijs van het bestaan van Sars-cov-2. Het virus bestaat in het geheel niet of het is met synthetische middelen gecreëerd of het is griep. Hoe dan ook is er sprake van een vorm van biologische oorlogsvoering van de beweging die tevens achter de Holocaust zit. De Holocaust is bewerkstelligd door een hele andere beweging dan iedereen wordt verteld op school. Het RIVM, het OMT en het NIOD nemen deel aan deze beweging.

De adviezen van het OMT en het RIVM aan het Kabinet en Parlement zijn een misdaad tegen de menselijkheid en een terroristisch misdrijf en een oorlogsmisdaad en een wapen voor massamoord. Viroloog Marion K. schijnt dierenarts geweest te zijn. Dus misschien daarom dat ze de Nederlanders als beesten behandelt. Viroloog Marion K. van het OMT bewijst zelf in haar publicaties dat de werkwijze voor bestrijding van de pandemie van het virus Sars-cov-2 is gebaseerd op synthetisch genetisch materiaal omdat er geen biologische bron voorhanden is. 

Bij en tijdens een pandemie kan er geen sprake zijn van afwezigheid van de biologische bron van een virus. Iedereen kan de bewijzen opzoeken want ze staan in de gepubliceerde publicatie waarmee Marion K. cum suis hun PCR-test-bedrog valideren. In heel Nederland is geen deskundige die Marion K. bij haar lurven vat omdat ze zelf haar bedrog in haar publicaties objectief bewijst. De hele journalistiek en Mainstream media volgen Marion K. en praten haar naar de mond terwijl juist de journalistiek en MSM haar moeten ontmaskeren want ze bedriegt het Kabinet en Parlement terrorisme gerelateerd.

De Ministerraad en de Kamerleden mogen staatsrechtelijk vertrouwen op de adviezen van Marion K cum suis. Het is niet gebruikelijk dat bewindslieden en parlementariërs het werk van het RIVM en OMT over doen om te zien of alles wat desbetreffende ambtenaren stellen en beweren de waarheid is. De politici zijn staathuishoudkundig blind voor de feiten. De kritische blik moet komen van de journalistiek en media die vrij zijn in het doen van onderzoek. En die vrij de mening kunnen en mogen en zelfs moeten uiten in verband met het opzichtige terrorisme gerelateerde bedrog van viroloog Marion K.

Het is gewoon een kwestie van lezen wat Marion K. zelf publiceert als zogenaamd wetenschappelijke basis van haar adviezen aan het kabinet, Parlement en de Nederlandse samenleving. Het is meer dan dat journalisten hersenloze dwazen zijn. Het is bewust en opzettelijk dat de Coronaterroristen nu al meer dan een jaar geen stro breed in de weg worden gelegd door de Nederlandse journalistiek en media. Idem dito met het georganiseerd sadistisch kindermisbruik in Nederland. De Coronacrisis is het werk van een terroristische of althans criminele samenspanning van industriëlen met journalisten, media, wetenschappers en stakeholders anderszins.

Share |

Permalinks