U bent hier: Home / Zaaksofficieren MH17 worden bedreigd

Zaaksofficieren MH17 worden bedreigd

by J.L. de Kreek — last modified 10-03-2020 03:00
Opgeslagen onder:

Journalist Chris Klomp van het Algemeen Dagblad denkt persoonlijk dat het niet helpt te beweren dat de rechtspraak terrorisme-gerelateerd wordt bedreigd en bedrogen en dat de Holocaust fake is. De Holocaust is fake omdat de term in verband met de Jodenvervolging van 1940-1945 betekent dat de Joden zich vrijwillig met miljoenen tegelijk hebben geofferd. Joden geven de voorkeur aan het woord Shoah. Dat betekent catastrofe. De rechtspraak wordt terrorisme gerelateerd bedreigd en bedrogen door de terreurbeweging die verantwoordelijk is voor de Shoah om niet te onderzoeken of het eveneens de aanslag op de MH17 heeft bewerkstelligd.

Deelnemers aan deze terreurbeweging zijn journalisten en hun media. En zitten in de zaal van de zitting van de zaak met betrekking tot de aanslag op de MH17. Rond 2010 zijn authentieke documenten opgedoken waaruit in een oogopslag blijkt dat een vereniging van journalisten en schrijvers verantwoordelijk is voor de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust met het doel oppermacht te vestigen voor een bepaald Syndicaat van industriëlen. De Duitse bezetter was de uitvoerende macht van deze te Basel 1897 opgerichte vereniging. Uit de authentieke verslagen van de vergaderingen van deze vereniging blijkt dat de deelnemers bij en tijdens hun eerste congres bepaalde dat Joden verachtte bedelaars zijn. Deze documenten zijn te vinden op www.holocaustles.nl/bron.

In 2013 is geprocedeerd bij de strafrechter met de bedoeling de inhoud van deze brondocumenten van het internationaal terrorisme te laten objectiveren door de magistratuur. Sinds die rechtszaak worden officieren van justitie en rechters terrorisme gerelateerd bedreigd om niet te objectiveren dat de Telegraaf al in 1922 in bezit was van de opschrift gestelde plannen voor de Holocaust. Saskia Belleman van de Telegraaf is aanwezig als journalist in de zaal van de zitting van de MH17. Ze was in die rol daar ook aanwezig bij de strafzaak tegen Geert Wilders. Tijdens de behandeling van de vorderingen benadeelde partijen zijn aanwezigen in de zaak tegen Wilders herhaald geïnformeerd over de objectieve brondocumenten die bewijzen dat de helden van Wilders de grote initiators zijn van Hitler en de gaskamers.

De relevantie hiervan voor de procedure met betrekking tot de MH17 is gelegen in het feit dat de terreurbeweging van de helden van Wilders bestaat. En voortgaand verantwoordelijk is voor High Impact Crimes en internationale misdrijven waarbij journalisten van onder andere de Telegraaf rookgordijnen opwerpen en niet aan waarheidsvinding doen waardoor prominente strafbare daders aan het zicht ontrokken blijven. Deze werkwijze van de journalistiek vindt niet alleen plaats in verband met WOII en de Holocaust. Dit is vaste prik wat ook wordt toegepast in verband met de aanslagen in de VS 11 september 2001 en AIDS/Hiv en herhaald misbruik van minderjarigen. Journalisten worden daarin getraind. De terreurbeweging die verantwoordelijk is voor WOII en de Shoah is hyperactief en dominant aanwezig in de journalistiek en media.

Het einddoel is een nieuw koninkrijk waarvan een lid van het genoemde Syndicaat gekroond zal worden tot Vorst van alle Joden met de voor Joden heilige Staat Palestina als grondgebied. De terreurbeweging van de helden van Wilders begon zijn strijd tegen assimilatie van Joden in der tijd in Oost Europa. Onder andere Oekraïne. Eind 19e eeuw lobbyde de helden van Wilders in Oost Europa om daar de pogroms los te maken. Bovendien werkt de terreurbeweging van de helden van Geert Wilders sinds 1895 symbiotische samen met antisemieten. De antisemieten zijn de beste vrienden en trouwste bondgenoten van de terreurbeweging van de helden van Wilders. Zowel de terreurbeweging van de helden van Wilders als hele hordes antisemieten en fascisten strijden in Oekraïne ouderwets voor een Semieten vrije samenleving.

De terreurbeweging van de helden van Wilders zaait sinds de aanslagen in de VS 11 september 2001 dood en verderf in alle uithoeken van de aarde. Het ambieert chaos waaronder oorlog met Rusland en met China. Allemaal verdachte feiten en omstandigheden die het openbaar ministerie niet onderzoekt omdat het terrorisme gerelateerd wordt bedreigd en bedrogen door de terreurbeweging van journalisten, schrijvers en hun media om dat na te laten. Bovendien delen journalisten van het Algemeen Dagblad zoals Chris Klop aan het publiek mede dat het niet helpt te beweren dat de rechtspraak terrorisme-gerelateerd wordt bedreigd en bedrogen en dat de Holocaust fake is. De Joden en de slachtoffers van de aanslag op de MH17 lijken met elkaar gemeen te hebben dat ze zijn geofferd door een en dezelfde statelijk acterende terreurbeweging met het oorlogsdoel wereldmacht te vestigen.

Share |

Permalinks