U bent hier: Home / Zionist oprichter SS

Zionist oprichter SS

by J.L. de Kreek — last modified 27-02-2020 03:00
Opgeslagen onder:

Een groepje miesgassers bestaande uit journalisten, de Zionisten, de Christenheid en hun media weigeren de echte geschiedenis van de Holocaust mee te delen aan het publiek. De echte geschiedenis van de holocaust staat op www.holocaustles.nl. Zionisten voeren oorlogshandelingen uit om te bewerkstelligen dat autoriteiten de feiten niet erkennen. Waaronder begrepen het terrorisme gerelateerd bedreigen en bedriegen van onderdelen van de Staat der Nederlanden. Het strijdplan der Zionisten is geschreven door de helden van Geert Wilders. En omvat opdelen van de EU, segregatie van minderheden, de volgende Holocaust en wereldmacht voor het Syndicaat waaraan het Wereldhuis van de familie Rothschild leiding geeft.

De aanslagen in de Verenigde Staten van Amerika zijn bewerkstelligd door de terreurbeweging van de helden van Geert Wilders. Deze terreurbeweging is mogelijk ook betrokken bij de aanslag op de MH17. Journalisten en hun media maken onderdeel uit van deze terreurbeweging. Zoals de Telegraaf en andere media. Ook het NIOD maakt bewust deel uit van de terreurbeweging van de helden van Wilders. De terreurbeweging van de helden van Geert Wilders wordt gemanaged door journalisten, academici zoals natuurkundigen en antropologen, en hun media. Deep Democracy is een tool van de terreurbeweging van de helden van Wilders. Hannah Arendt die door Zionisten wordt bewonderd als Joodse vluchteling is journalist voor de terreurbeweging van de helden van Geert Wilders.

De terreurbeweging van de helden van Geert Wilders is mede verantwoordelijk voor verhoogde terreurdreiging. En voor aanslagen in Moslimlanden op Nederlandse en NATO militairen. Bovendien is de terreurbeweging van de helden van Wilders verantwoordelijk voor aanslagen in Nederland. De terreurbeweging van de helden van Geert Wilders onderwerpt actief Joden aan zijn gezag door de rechtspraak ongeoorloofd onder druk te zetten en Joods bezit te plunderen. Op dit moment is in Nederland een relatief grote groep personen actief de volgende Holocaust aan het voorbereiden en met het bewerkstelligen van terrorisme. De Kroon en de Joden zijn voorkeursdoelwit van de terreurbeweging van de helden van Geert Wilders.

De vluchtelingenstromen die nu naar Europa komen dienen op een lijn gesteld te worden met de stromen vluchtelingen die in het interbellum vanuit Oost Europa naar West Europa kwamen en de grens bij Duitsland overgingen. Die mensen zijn toen der tijd op de vlucht gebracht door de toenmalige deelnemers aan de terreurbeweging van de helden van Geert Wilders. De familie Rothschild wist ervan. Dat staat geschreven en gedrukt door de held van Geert Wilders. Om Duitsland te ontwrichten en haat tegen Joden te bewerkstelligen lokte de Zionistische leiders pogroms uit door autoriteiten aan te zetten mee te werken aan het Zionistische plan voor de finale oplossing van het Jodenprobleem. Joden en Zionisten hebben niks met elkaar gemeen.

Exact hetzelfde doet de terreurbeweging aan het begin van de 21ste eeuw met de aanslagen en oorlogshandelingen overal in alle uithoeken van de aarde. Omdat de journalistiek actief strijdt tegen openbaring van de feiten en de waarheid zien weinig personen de overduidelijke patronen. Anno 2020 worden mensen gewoon vervolgd en krijgen zij beroepsverboden opgelegd louter vanwege hun Joodse achtergrond. Er is geen hond die ernaar kraait. Vooral de journalistiek niet, net als voor de oorlog toen de terreurbeweging van de helden van Geert Wilders actief streed tegen assimilatie van Joden.

De echte verhalen over de Holocaust worden niet verteld. Namelijk dat journalisten, Zionisten, de christenheid en hun media erachter zitten. Bedacht door de journalisten Theodor Heron en Ze’ev Jabotinsky. De twee helden van Geert Wilders. Dat de Blonde Geit deze twee Zionisten op een voetstuk plaats is illustratief voor zijn diepgewortelde haat tegen Joden. Alleen personen die Joden tot het diepst in hun vezels haten zien Theodor Herzl en Ze’ev Jabotinsky als helden. Beschaafde mensen beschouwen deze journalisten als de personificatie van het kwaad. Door terrorisme gerelateerd bedrog van de journalistiek in het algemeen weten weten meeste mensen niet dat Adolf Hitler en Adolf Eichmann 100% voor de Zionistische zaak streden.

Er was sprake van een symbiotische relatie tussen de Zionisten en het bureau van Adolf Hitler. Tijdens carnaval in het Spaanse Campo de Criptana wordt deze relatie uitgebeeld door Zionisten en SSers die samen aan de optocht deelnemen. Ook verkleed volgt de Schutzstaffel traditioneel de dans der Zionisten. De SS is tenslotte opgericht door een Zionist, Emile Maurice. Journalist Chris van Mersbergen van het AD doet zijn bijdrage aan de geschiedsvervalsing. Hitler kreeg zijn geld uit Amerika. Speciaal gekoerierd via Rotterdam. De Zionisten hebben de Holocaust besteld. Adolf Hitler en Adolf Eichmann waren de uitvoerende macht der Zionisten. Meteen na de oorlog droeg journalist Loe de Jong met zijn publicaties bij aan het naoorlogs holocaustbedrog der Zionisten. De journalisten Hannah Arendt en Harry Mulisch droegen hun deel bij aan de waan van vandaag. Dat er geen zes miljoen Joden zijn vergast in Auschwitz is een verrekte bijzaak. Auschwitz was het kamp van de onderneming van de terreurbeweging van de helden van Geert Wilders, die sinds 1897 officieel statelijk acteert met het oorlogsdoel de Joden uit te roeien en de wereldgemeenschap aan zich te onderwerpen.

De Protocollen van de Wijzen van Zion zijn totaal onbelangrijk. Dat zouden de geheime protocollen zijn bij en tijdens het Eerste Zionistische Congres te Basel. De officiële protocollen van dat congres zijn alles zeggend. De Zionisten zijn van mening dat de Joden bij meerderheid bestaan uit verachtte bedelaars. En dat Rousseau en de Encyclopedisten achterhaald zijn. Het staat er allemaal. In makkelijk Duits wat elke mafkees begrijpt, ook journalisten als Chris Klomp, Wierd Duk, Saskia Belleman, Kustaw Bessems, Matthijs van Nieuwkerk, Jeroen Pauw. Noem ze op. Allemaal zijn het liederlijke leugenaars die beroepshalve persoonlijk het podium misbruiken om het publiek zand in de ogen te strooien en te vergiftigen met de grootst mogelijke onzin.

Share |

Permalinks