U bent hier: Home / Zionisten plunderen Joods erfgoed

Zionisten plunderen Joods erfgoed

by J.L. de Kreek — last modified 29-05-2021 03:00
Opgeslagen onder:

Zionisten plunderen Joods cultuurbezit. Geholpen door antropologen, journalisten en Deep Democracy. Zionisten zijn atheïsten en niet-Joden anderszins. Zionisten hebben veel gemeen met Katholieken. De oprichter van de beweging der Zionisten onderhield goede banden met het Vaticaan. Eerst bood hij de Paus aan alle Joden, behalve hemzelf en zijn partners, collectief te bekeren tot het Katholicisme als Endlösung. Toen de Paus weigerde ontwikkelde journalist Theodor Herzl het plan voor de Holocaust wat hij spiegelde aan Ezechiël. Zionisten stelen de Joodse identiteit. En doen alsof Zionisme normaal is in het Jodendom. Iets wat erbij hoort. Zionisme is een ander woord voor Nazisme.

Het Zionisme is een 123 jaar jonge niet-Joodse nieuwigheid wat haaks staat op het Jodendom. Het is bedacht om het gehele Joodse volk te kerstenen. Het Jodendom is het geloof wat al meer dan 5700 jaar bestaat, en is geworteld in de Bijbel, het Oude Testament. Volgers van het Jodendom handhaven het Verbond met Gd wat door bemiddeling van Abraham en Mozes tussen Hem en zijn volkeren is overeengekomen. Bovendien handhaven Joden de Drie Eden. Als bewezen beste medicijn tegen antisemitisme. Wisten ook de Zionisten van het eerste uur die daarom juist strijden tegen assimilatie van Joden. Zionisten denken verheven over zichzelf. Alsof zij erfgenamen zijn van de Joden die het Beloofde Land ooit hebben bestuurd en daarvan door Onze Lieve Heer zijn ontslagen.

In het Jodendom doet zich het bijzondere fenomeen voor dat Joden in de Diaspora leven. Ze zijn door Gd uitgesloten van deelname aan politiek of bestuur in het algemeen en de Heilige Staat Palestina in het bijzonder. Dat heeft te maken met in het verleden door Joodse leiders begane zonden. Volledig geaccepteerd in het Jodendom. Joden in de politiek zondigen tegen het Jodendom. Geen weldenkende Jood denkt eraan de Diaspora te revisioneren. Zij die dat wel obsessief doen zijn de Zionisten en hun antisemitische vrienden en bondgenoten.

Palestina is Heilig, met hoofdletters, in het Jodendom. Daarover is in het Jodendom geen enkel verschil van mening. In het Jodendom bestaat geen enkele discussie over het feit dat Zionisme helemaal niks met Jodendom te maken heeft. Iedere Jood weet dat Zionisten net zo niet Kosher zijn als varkens. Zionisten zijn vooral ook deelnemer aan de Christenheid. Zogenaamde vrienden van Israel die geloven dat Jezus Christus is gestorven voor onze zonden aan het kruis terwijl dat helemaal niet kan blijken uit de Statenvertaling.

Share |

Permalinks