U bent hier: Home / Zionisten stalken Joodse gemeenschap

Zionisten stalken Joodse gemeenschap

by J.L. de Kreek — last modified 04-01-2020 03:00
Opgeslagen onder:

De Joodse gemeenschap wordt geterroiseerd door de Zionisten. De Zionisten strijden al 122 jaar actief, agressief en gewelddadig tegen de assimilatie van Joden. Op dit moment worden onderdelen van de Staat der Nederlanden door de Zionisten terrorisme gerelateerd bedreigd en bedrogen om te verzwijgen dat de Zionisten achter de Jodenvervolging zitten en een volgende Holocaust voorbereiden. De moord van Donald Trump op generaal Soleimani is daarvan onderdeel. Deze ongerechtvaardigde Christelijke Kruistocht met moderne middelen tegen de Islam van katholiek Donald Snake Trump is bedoeld om het wereldhuis van de patronen van de helden van Geert Wilders te kronen tot Vorst der Joden met Groter Israël als grondgebied.

De Zionisten zijn geen Joden. Jodendom is anti-Zionistisch. De idee voor de Holocaust is bedacht door de Zionisten. De Zionisten werkte al in 1895 samen met het Vaticaan en de journalistiek en media om dat te bewerkstelligen.

Deze Zionisten zijn de helden van politicus Geert Wilders. De Telegraaf is al sinds 1922 in bezit van brondocumenten van de agenda van het internationaal terrorisme der Zionisten. Het zwijgt daarover doelbewust en opzettelijk. Auschwitz was een Zionistisch kamp. Adolf Hitler was een Zionistische leider. Adolf Eichmann was een vriend van de Zionisten. De Nationaal Socialisten werkte al in 1923 samen met de Zionisten. Antisemieten zijn de partners der Zionisten. Zionisten zijn de grootste antisemieten op aarde. 

De Zionisten plegen aanslagen op de Joodse gemeenschap in Iran om de relatie tussen de Joden en Iran te verstoren en de Joden op te drijven naar het wereldgetto te Palestina. De Joden willen geen Joodse Staat. Jodendom is geen nationaliteit. De Joden leven in de Diaspora. Palestina is heilig voor de Joden. De oorlog van de Coalitie der Gewilligen in Irak heeft een sterk antisemitisch karakter. De pogroms in Oost Europa die aan de Tweede Wereldoorlog vooraf gingen zijn doelbewust bewerkstelligd door de Zionisten. De grote Zionistische leiders waren persoonlijk verantwoordelijk voor de lobby bij de Tsaar om razzia’s en Jodenhaat uit te lokken. De Zionisten kunnen niet zonder hun antisemitische partners want antisemitisme is de smeerolie voor hun misdaden tegen de Joden.

Share |

Permalinks