U bent hier: Home / Zionisten uitvoerders Holocaust

Zionisten uitvoerders Holocaust

by J.L. de Kreek — last modified 15-05-2021 03:00
Opgeslagen onder:

Er bestaat geen bewijs dat Hitler, Himmler of welke Duitse leider dan ook de opdracht heeft gegeven tot de Holocaust. Er bestaat geen bewijs dat Duitsers de Holocaust hebben gewild of gepleegd. Wel bestaat er objectief en overweldigend veel overtuigend bewijs van het feit dat de Holocaust is gewild en uitgevoerd door de Zionisten. De ideeën voor de Endlösung en Holocaust komen van de Zionisten. Het geld voor de Holocaust komt van de Zionisten. De Duitsers in de oorlog waren net als de Amerikanen, Britten en de Joodse Raad onder leiding van Assher en Cohen, hulppersonen van de Zionisten. De Holocaust is onder controle van de Zionisten in de kampen uitgevoerd door Zionisten. De SS stond erbij en keer er naar. De Joden zijn door de Zionisten vergast en verbrand als ritueel offer. De plannen van de Zionisten hiervoor dateren uit 1895. De Holocaust is het werk van de Zionisten voor de ‘bevrijding’ van Palestina.

Het is altijd moeilijk te begrijpen geweest dat in de concentratiekampen in de oorlog Joden door Joden zijn vergast. De Sonderkommando’s. Het gekke aan deze titel is dat de Duitsers twee soorten Sonderkommando’s kende. Sonderkommando’s in de veldfunctie en Sonderkommando's in de kampfunctie. Die in het kamp zouden Joden zijn die werden gedwongen de eigen broeders en zusters te vergassen en verbranden. De Sonderkommando’s in het kamp werden geïsoleerd van de rest, kregen een voorkeursbehandeling, waren lid van Betar en Zionist. En voerden de Israëlische vlag. De meest prominente Sonderkommando's is misschien wel Henryk Tauber.

Henryk Tauber heeft de hele oorlog doorgemaakt, vocht in het Poolse leger, sloot zich aan bij Betar, getuige the white band die hij nam, en kwam gezond uit het kamp om als eerste bij de Russen te getuigen als slachtoffer. De eerste anderhalf uur van zijn getuigenis op YouTube bewijst wat nu een jaar of tien twaalf wordt gesteld en beweerd, namelijk dat de Joden door de Zionisten zijn vergast. In die anderhalf uur van zijn getuigenis verklaart Tauber niks over geweld wat hem persoonlijk is aangedaan. Geen enkele emotie behalve boosheid als de interviewer niet snel genoeg is van begrip. Hij lacht zo nu en dan om zijn grapjes zoals dat hij in het kamp geen chocola kreeg bij de koffie.

Meeste mensen weten niet dat het Israëlische leger – zich onderscheidend van de rest van de troepen middels de witte band met de blauwe David Ster – aan welhaast alle kanten van de bij en tijdens de Tweede Wereldoorlog strijdende partijen mee vocht en tussen de gevechten door de Endlösung en de Holocaust uitvoerde. Geholpen door de SS. Vooral uit Oekraïne waar de Zionisten vandaag nog altijd een goede band onderhouden met Neonazi's. In Nederland verblijvende Zionisten zijn ook daders van aanslagen op Nederlandse en NATO militairen in Afghanistan. Bovendien bedreigen Zionisten onderdelen van de Staat der Nederlanden met terrorisme om de Zionistische grondslag van de Holocaust te ontkennen.

De Israëlische vlag is het symbool van de Zionisten. Heeft helemaal niks te maken met Joden of Jodendom. De David Ster is geen heilig Joods symbool. De Israëlische vlag is bedacht door de grote Zionistische leider Theodor Herzl en symboliseert de kolonisatie door de Zionisten van groter Israël. De blauwe strepen die te zien aan de boven- en onderkant van de vlag zijn de rivieren in Irak en Egypte die de toekomstige buitenste grenzen zijn van het Duizendjarig Nazirijk van de familie Rothschild. Ritueel gekroond tot koninklijke familie der Joden in de Zionistische kruisvaarderskerk op het plein van de Tempelberg nadat de Zionisten de Al Aqsa en de Haram al Sharif hebben gesloopt.

Voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog werd de witte band met Zionistische vlag gevoerd door de strijdende Israëlische militairen. Dat gaf hen bescherming. Deze militairen waren ook de initiële bruinhemden waaraan de Duitse antisemieten zich spiegelde. Betar bivakkeerde al in 1933 op het terrein van Auschwitz wat eerst een Pools legerkamp was. De Endlösung en de Holocaust zijn de ideeën van de atheïstische journalist Theodor Herzl die het Joods Zionverlangen heeft verwrongen tot politieke ideologie van een statelijk acterende bewegen die strijdt met het oorlogsdoel het gehele Joodse volk uit te roeien en oppermacht te vestigen voor het wereldhuis van de patroon van de held van Adolf Eichmann, Geert wilders en Thierry Baudet.

Nu wil het feit dat deze statelijk acterende beweging nog altijd dagelijks Joden in Europa voortgaand stalk en belaagt en hun bezit rooft en onderdelen van de staat der Nederlanden terrorisme gerelateerd bedreigt en bedriegt om de Zionistische grondslag van de Holocaust te ontkennen. Niet alleen Tauber was Zionist. Ook anderen Sonderkommando’s blijken Zionist en lid van Betar te zijn en zich vrijwillig te hebben opgegeven als Sonderkomanndo’s. Men wilde het werk. De Sonderkommando's zijn daarvoor speciaal geaccrediteerd in de door de Zionisten bestuurde getto’s in Polen.

Er was veel haat in die tijd van de Zionisten jegens de Polen. Aangejaagd door het Zionistische Betar wat is opgericht door een atheïstische journalist publicist, racist en fascist die zich Hebreeuw noemde en voor de oorlog in Engeland referaten hield over het feit dat Heereeuwen geen Joden zijn en dat de tijd van de Joden voorbij is. Betar is de meest racistische club van Israël en voert regelmatig pogroms uit op Palestijnen. De Zionisten wilde geen militaire dienst vervullen in Polen omdat de Zionisten vonden dat de “Polacs” niet aardig genoeg waren tegen de Zionisten.

De Tweede Wereldoorlog en de Holocaust zijn het werk van de Zionisten. Antisemitisme aanjagend eind 19e eeuw in een tijd waarin het juist goed ging met de Joden in West Europa omdat het antisemitisme welhaast volledig was verdampt dankzij Rousseau, het Contract Sociaal en dus de Franse Revolutie. De Joden plukte in West Europa ruimschoots de vruchten van democratie en klinische mensenrechten. Er was in de tijd van Theodor Herzl en de opkomst van de Zionisten eind 19e eeuw geen enkele twijfel onder de Zionisten en de Joden dat de Joden burgers waren in de landen van hun geboorte en dat zij consequent werden beschermd als Ebenburtige Joden. Gewoon omdat ze assimileerde zonder de Joodse identiteit te verliezen.

Daarom strijden Zionisten actief tegen assimilatie van Joden laten ze in 1914 nadrukkelijk weten in de media wanneer de Joodse publicist Louis Fles net als anderen Joden kritiek hebben op het Zionisme omdat het in strijd is met het Jodendom en meer in het bijzonder de Drie Eden. De Zionisten verspreidde al in 1922 documenten onder Joden dat zij zich niet moesten verzetten tegen het Zionisme omdat ze anders bruut geweld te duchten hebben, en dat de Endlösung zal eindigen met een Holocaust. De Zionisten bereidde al in 1897 aanslagen voor op Turkije om het mee te laten werken. En bewerkstelligde begin 20ste eeuw pogroms in Oost Europa door hun lobby bij Oost Europese antisemieten voor het Zionistische plan voor de Endlösung.

Het staat allemaal door de Zionisten geschreven en gedrukt in hun archieven met tien duizenden pagina's objectief bewijs van de schuld van de Zionisten aan de Holocaust. Het Jodendom is een geloof wat geen enkele link bezit met politiek, of een staat of speciale gebiedsdelen voor de Joden. De belofte van de Zionisten dat zij de Joden verlossen van de getto’s is een zieke leugen. De Zionisten zijn de gettomanagers en hebben de afgelopen 75 jaar hun reeds in 1895 gedroomde wereld-getto ingericht in Palestina. De door velen geloofd en geprezen Golda Meir geboren in Kiev is dienaar van Moloch met haar varkenssnuit, valse hoedanigheid en kwaadaardige quatsch dat Palestijnen niet bestaan. De oorlog van de Zionisten tegen de Joden draagt het motto: Ein Nazi Fahrt Nach Palestina!

Share |

Permalinks