U bent hier: Home / Zionisten verantwoordelijken Holocaust

Zionisten verantwoordelijken Holocaust

by J.L. de Kreek — last modified 29-04-2023 03:00
Opgeslagen onder:

Achter de schermen wordt gewerkt aan dossiers in verband met bestrijding van ernstige misdrijven waaronder terrorisme. Actieve strafvervolging door het Openbaar Ministerie wordt bemoeilijkt omdat onderdelen van de Staat der Nederlanden waaronder de Rechtspraak valt serieus worden bedreigd met excessief op mensen gericht of bruut geweld om de onderliggende verzoeken tot strafvervolging af te wijzen. De zionisten bedreigen de Staat der Nederlanden met terrorisme om niet te onderschrijven dat de zionisten zitten achter het opstellen van de agenda voor internationaal terrorisme die moet leiden tot uitroeiing van het gehele Joodse volk en plaatsing van oppermacht in handen van een kwaadaardige elite.

Door die bedreigingen zijn ernstige misdrijven waaronder misdrijven tegen de veiligheid van de Staat en bondgenoten en (voorbereidingen van) internationale misdrijven nog niet vervolgd. Dit zijn feiten die inmiddels een jaar of veel achtereen worden gecommuniceerd in het openbaar in verschillende vormen. Daarover zijn rechtszaken gevoerd. Er hebben activiteiten in rechtszaken plaatsgevonden zoals optreden als belanghebbende in de strafzaken tegen politicus Geert Wilders. En ook anderszins wordt daaraan ruchtbaarheid gegeven.

Er ligt een zeer dik dossier met relevante feiten te wachten op het bureau van de Officier van Justitie om de tanden in te zetten. In verband met de coronacrisis en georganiseerd sadistisch ritueel kindermisbruik. Journalisten en hun media zijn medeplegers. Dag in dag uit zichzelf op een voetstuk plaatsend en veinzend dat zij waarheidsvinders of onderzoekers zijn. Journalisten en hun media spannen al meer dan 125 jaar actief samen met de terroristische organisatie der kwaadaardige elite die officieel is opgericht te Basel 1897 en dit jaar zijn 75 jarige onafhankelijkheid viert.

De zionisten zitten achter de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust. Zij werken aan de complete realisatie van de ideeën van de oprichter der zionisten, de prominente Oostenrijkse journalist Theodor Herzl. Zionisten stelen de Joodse identiteit, doen alsof Israël de naam van een staat kan zijn en spannen samen met antisemieten om de door de zionisten bedachte en geambieerde Endlösung compleet te realiseren. Dat zijn de feiten die iedereen kan kennen en waarmee vooral de zionisten, journalisten en hun media en historici bekend zijn. De feiten blijken uit de archieven der zionisten en bibliotheken van faculteiten geschiedenis in West Europa.

De brondocumenten van de agenda van het internationaal terrorisme zijn geschreven door journalist Theodor Herzl. De ideeën van journalist Theodor Herzl zijn verbeterd en versterkt door journalist Ze’ev Jabotinsky die de oprichter is van de initiële bruinhemden waaraan de latere Duitse bruinhemden zich hebben gespiegeld. Jabotinsky komt uit Oekraïne. Oekraïne is het grondgebied, de bakermat, waar ook de vorige Holocaust is voorbereid door de zionisten. De zionisten spannen zich al sinds 1895 actief in om de Holocaust te bewerkstelligen en ook de volgende Holocaust te laten plaatsvinden om het wereldhuis van de familie Rothschild oppermachtig te maken.

De agenda hiervoor is opgeschreven door de zionistische leiders in hun persoonlijke publicaties die zijn terug te vinden op de website www.holocaustles.nl. De maker van die website bezit een Joodse achtergrond. Joodse leden van zijn familie zijn gedeporteerd en vermoord in de kampen in de oorlog louter omdat Joden waren. Deze persoon wordt al meer dan tien jaar excessief gestalkt en belaagd door de zionisten wegens zijn activiteiten als ‘Protestrabinner’ en inspanningen om “de Blonde Geit” levenslang tegen zich te horen eisen.

Elke weldenkende Jood waar ook ter wereld, orthodox, liberaal of seculier, handhaaft de Drie Eden. De Drie Eden zijn een set eenvoudig te handhaven eden of geloften aan Onze Lieve Heer dat de Joden de muur te Jeruzalem en de Joodse tempel niet zullen beklimmen en dus  geen massale Alijah zullen ondernemen teneinde in Land van Israël politieke, bestuurlijke, statelijke of staatsrechtelijke machten uit te oefenen, en niet zullen opstaan tegen de natie van de wereld en de komst van de messias niet zullen forceren of in eigen hand zullen nemen. Joden zijn handhavers van de Drie Eden. Wonen en werken in Palestina gaan hand in hand met handhaving van de Drie Eden. In Israël zijn Joden niet ontslagen van handhaving van de Drie Eden. Handhaven van de Drie Eden is het beste medicijn tegen antisemitisme zo is de ervaring in de praktijk.

De zionisten zijn de huurlingen van de kwaadaardige elite. Zij worden bijgestaan door journalisten en hun media die de creatieve breinen leveren voor de beweging der zionisten om de ideeën van oprichter journalist Theodor Herzl compleet te realiseren. De strijd van de zionisten is dezelfde strijd als die door Adolf Hitler werd en door Zelensky wordt gevoerd. Alles in de politiek sinds 1895 draait om de realisatie van de doelstellingen van de zionisten die zich verzetten tegen de verdiensten van de Franse Revolutie waaronder begrepen assimilatie van Joden, en revisie van mensenrechten en democratie. De zionisten strijden tegen assimilatie van Joden en zijn een statelijk en militair acterende antidemocratische en antisemitische beweging die voortgaand werkt aan de vestiging van aristocratisch oppermacht voor het wereldhuis van de familie Rothschild.

Share |

Permalinks