U bent hier: Home / Zionisten zitten achter Holocaust

Zionisten zitten achter Holocaust

by J.L. de Kreek — last modified 04-05-2021 03:00
Opgeslagen onder:

Het Zionisme is een door atheïstische journalisten, schrijvers en prominenten opgerichte, geleidde en bestuurde beweging die sinds 1897 statelijk acterend strijdt met het oorlogsdoel oppermacht te vestigen voor het wereldhuis van de patroon van de oprichter, en uitroeiing van het gehele Joodse volk. Zionisten doen alsof ze zijn geworteld in het Jodendom terwijl de oprichters zelf verklaren dat van de “Lehrinhalt des Judentums“ in het Zionisme “kein Wort, keine auch nur entfernte Andeutung” is terug te vinden. Voor de leek is het lastig onderscheid te maken tussen Joden en Zionisten die de Joodse identiteit hebben gestolen om de eer en goede naam der Joden aan te tasten en Joden in een kwaad daglicht te plaatsen en bewust antisemitisme en Jodenhaat uit te lokken.

De antisemieten zijn door de Zionisten geaccrediteerd voor controle van de openbare orde. Antisemieten en hun landen zijn al meer dan 123 jaar de beste vrienden en trouwste bondgenoten der Zionisten. Dat meeste mensen Zionisten nog altijd niet zien als de grote initiators van de Holocaust komt door de innige en voortgaande samenwerking tussen de Zionisten, de journalistiek en de Mainstream media. Dat de Zionisten de Mainstream media. domineren blijkt ook uit het feit dat de MSM zich massaal scharen achter het terrorisme gerelateerde Coronabedrog waaraan de beweging der Zionisten gretig deelneemt. De Zionisten vaccineren de Joden wat graag in het Beloofde Land terwijl handhaving van het Zelenko-protocol van de orthodox Joodse arts dr. Zelenko de enige goede wijze is van behandeling van het Joodse volk in verband met sars-cov-2.

Het saillante aan het geheel is dat Benjamin Netanyahu de zoon is van de rechterhand van een van de grote vooroorlogs initiators van de holocaust: Ze’ev Jabotinsky. Ook een journalist. Net als Theodor Herzl die de oprichter is van de beweging der Zionisten en de founding father van het actuele wereld-getto te Palestina. De Zionisten bedreigen en bedriegen onderdelen van de Staat der Nederlanden terrorisme gerelateerd om bovenstaande feiten niet te objectiveren. En zijn dus een gevaar voor de rechtsorde. Het gehele Joodse volk wordt al meer dan 123 jaar bedreigd door de Zionisten met excessief op mensen gericht geweld om mee te werken complete realisatie van de ideeën van Theodor Herzl en Ze'ev Jabotinsky en geen verzet te plegen. In deze agenda staat ook de actuele Coronacrisis geannoteerd. En de volgende Holocaust die zal plaatsvinden op de bergen van Israël.

Share |

Permalinks