U bent hier: Home / Zuur van de Holocaust

Zuur van de Holocaust

by J.L. de Kreek — last modified 08-11-2019 03:00

In 2020 is het 75 jaar geleden dat Nederland is bevrijd. 107.000 Joden zijn gedeporteerd, mishandeld en vermoord. Kunstenaar Daan Roosegaarde heeft voor het Nationaal Comité 4 en 5 mei een kunstwerk gemaakt in de basiskleur van de grote initiators van de Holocaust. Voor nakomelingen van holocaustoverlevers is de Holocaust niet voorbij. Bekend met de gruwelen van de Holocaust mogen zij niet vertellen hoe alles in werkelijkheid is gebeurd zoals geschreven geschiedschrijving dat zou moeten vastleggen. Bepaalde personen en hun organisaties strijden actief tegen openbaring van de objectieve bronnen die bewijzen dat Zionistisch geïnspireerde journalisten de creatieve breinen zijn van de Holocaust.

De Telegraaf blijkt al sinds 1922 in bezit te zijn van de plannen voor de Holocaust die zijn geschreven door journalist Theodor Herzl. Deze atheïst was op zijn beurt geïnspireerd door de Christen Zionisten die vanwege de mensenrechten hun openlijke antisemitisme moesten afleren. En iets nieuws hadden gevonden om hun Jodenhaat bot te vieren: de Joden moesten terugkeren naar het Beloofde Land. De Joden zelf is nooit wat gevraagd met betrekking tot de stichting van Israël. De Joden die het gevraagd wordt of die het van zichzelf zeggen laten luid en duidelijk weten dat ze niks te maken hebben met Israël. En dat de Zionisten de Joodse identiteit hebben gestolen om het Jodendom te ontdoen van de Joden. De Joodse Natiestaat heeft wettelijk vastgelegd dat Israël de schepper is van alle Joden. En de Zionisten strijden tegen assimilatie van Joden.

De Holocaust is het ritueel waarmee de Zionisten hun maatschappelijke verandering hebben bewerkstelligd. De Joden zijn op traditionele wijze geofferd precies volgens de gebruiken die passen bij een groẞer Vershonungsausklang. Joden offeren ter afsluiting van Grote Verzoendag een ram of een kip of iets dergelijks aan Gd. Het offer wordt gewassen, gedood en verbrand buiten de bebouwde kom tot het volledig in rook is opgegaan. Zo is het bij de Joden in Auschwitz ook gedaan. De douches zijn gebruikt om te douchen. Het doden vond plaats in de gaskamers en anderszins. Daarna werden de lijken verbrand in de crematoria. En steeg de zoete geur van verbrand vlees op door de schoorstenen van het kamp van de onderneming van de familie van de patroon van de held van Geert Wilders.

De Holocaust begeleid deze familie bij en tijdens de greep naar de wereldmacht. En is bedoeld om het syndicaat van deze familie aristocratisch te maken. Daarvoor werkt deze familie tot op de dag van vandaag nauw samen met journalistiek, media, bestuur en politiek. Deze familie wil de Koninklijke familie zijn van alle Joden, met Jeruzalem als wereldhoofdstad. En Israël ouderwets het wereldgetto waar de Joden eerst de volgende Holocaust te verduren zullen krijgen om duurzaam alleenheerschappij te vestigen voor de familie die van meet af diepgaand is betrokken bij de voorbereidingen op de Jodenvervolging van 1940-1945. Deze familie was vroeger in Oost Europa tijdens het Heilige Romeinse Rijk de Nasi die de Joodse getto’s bestuurde.

Share |